Af samme forfatter
Artikel målrettet svineproduktion om forebyggelse af ulykker.
Nudging afprøvet på en kvægbedrift med formålet at fremme det gode arbejdsmiljø og samtidig sætte fokus på hygiejne i malkesituationer.
Arbejdet på plansiloer kan være risikabelt, fordi der kan være tre-fire meter ned fra øverste punkt.
SEGES vil øge sikkerheden og skabe et bedre arbejdsmiljø i landbruget. Større sikkerhed kan nemlig både være med til at skabe et bedre arbejdsmiljø og en grønnere bundlinje.
Oversigt over Landbrugets Arbejdsmiljøpris fra 2010 og frem.
På denne side finder ud links til pjecer, bøger og lignende, der omhandler arbejdssikkerhed.
På denne side samler vi faktaark om sikkerhed og sundhed, som du kan downloade.
Herunder vejledninger, skilte og plakater - undgå arbejdsulykker - print dem ud, og hæng dem op.
Første slæt banker på. Husk sikkerheden undervejs og planlæg, før I går i gang.
Har du eller en medarbejder har været udsat for en arbejdsulykke, så er der god hjælp at hente. Tag imod den gratis hjælp og forebyg ulykker på din bedrift - det er udelukkende en win-win situation for dig som landmand.
Har du eller en medarbejder været udsat for en arbejdsulykke, så er der god hjælp at hente.
Arbejdsmiljøkortene beskriver forholdsregler og sikkerhedsregler i landbruget med det formål at fremme et sikkert og sundt arbejdsmiljø hos den enkelte landmand og hans medarbejdere.
Kort til brug i forbindelse med forbedring af arbejdssikkerheden på bedriften.
Kort til brug i forbindelse med forbedring af arbejdssikkerheden på bedriften.
Formålet med denne vejledning er, på en kortfattet og overskuelig måde, at oplyse om de forskellige regler og anbefalinger, man skal være bevidst om, når man udarbejder beredskabsplaner ved personskade i landbrug, gartneri, anlægsgartneri og skovbrug.
Indeholder træningsprogram til dig
Arbejdsmiljørepræsentanter – se her, Mød SEGES Arbejdsmiljø på Agromek, Beredskabsplaner, Nyt fra arbejdsmiljøkonsulent, Karin M. Larsen LandboNord.
Hver anden dødsulykke sker i landbruget, Formalin mistænkes for at være kræftfremkaldende, Husk den årlige arbejdsmiljødrøftelse, Landbrugets Arbejdsmiljøpris 2016 - Delegeretmøde
Gylle kan være livsfarligt. Vi ved det, men holder vi fast i de sikre rutiner – også i perioder med spidsbelastninger?
Sommer, sol og sikkerhed, Gode råd om solbeskyttelse, Forbered arbejdstilsynets besøg, Og så skal vi i 2016 have en sikker høst!
Fact sheet - accidents in agriculture
Oversigt med forskellige sikkerhedsskilte af påbud, forbud, advarsler m.m.
Sådan yder du førstehjælp (engelsk version)
First Aid29.09.15
Sådan yder du førstehjælp (engelsk version)
Sådan yder du førstehjælp
Sådan yder du førstehjælp
Advarsel gylleanlæg
Advarsel gyllegas anlæg
Ulykker i landbruget
Movies18.08.15
Safety on the Farm movies.
Sodødelighed - russisk
mavesr_polte_ser_oktober_2007_RU
Aflivning-russisk
Lovpligtige - sygestier - russisk
Halebid - russisk
Halebid 10-punkts plan - russisk
Brok - russisk
Benlidelser - russisk
Soen kuld mere - russisk
Polteudvælgelse - russisk
Optimal repro - russisk
Dagligt tilsyn af dyr - russisk
Punkt - Effektiv Udvejning - russisk
Huld vurdering fodring - russisk
Rodemateriale - russisk
Totrins ammeso - russisk
Knækkede kanyler - russisk
Свиньи13.08.15
Sådan malker du - russisk
Mælkeproduktionsstyring - russisk
Sikker malkning - russisk
Qfeber_russisk_Web
Læs om: Lange dage i førerhuset, Sikkerhed ved maskiner, Husk at holde afstand og tjek bremserne, Forebyggelsesfonden, Høsten er højsæson for høstbrande, m.v.
About us04.08.15
Kan du få 13 rigtige? Чи зможете Ви відповісти на 13 запитань вірно?
Особиста профілактика проти інфекціїних захворювань
Основи поведінки при виявленні золотистого стафілокока
Миття під високим тиском у сільському господарстві
Вплив навантаження на суглоби
Запрошуємо до електронного вивчення охорони праці
Prevenirea infecţiei personale
Cod de conduită în cazul diagnosticării cu stafilococi rezistenţi la metilicină
Curăţarea cu înaltă presiune în ferme
Sfaturi pentru articulaţiile dumneavoastră
Bine aţi venit la modulul de e-Learning despre mediul de lucru
Prevenção individual de contágio
Conduta pessoal adequada em casos constatados de SARM (MRSA)
Bem-vindos ao Aprendizado eletrônico (Ae) sobre ambiente de trabalho
Persönliche Infektionsprävention
Zweckmäßige persönliche Verhalten wenn MRSA festgestellt wird
Willkommen bei e-Learning im Bereich des Arbeitsschutzes
10-point plan for reduction of sow mortality
10-point plan for handling of shoulder ulcers
Reduce the risk of destruction
Gastro/intestinal diseases
Prevention of gastric ulcers in gilts and sows
Respiratory diseases
Destruction with correct use of a captive bolt pistol and bleeding
Hospital pens
10-point plan for handling of tail biting
Tail bites – Suitable for transport or not?
Hernia – suitable for transport or not?
Prevention of leg and hoof injuries
Can the sow manage one more litter?
Gilts: Selection and housing
Optimum reproduction
Two-step nurse sow
Characteristics of a healthy pig
Rooting and enrichment materials
10-point plan for efficient sorting of pigs for slaughter
Avoid remains of hypodermic needles
Strategy for transfer of sows to ESF systems
Sows – assessment of condition and feeding
How to drive pigs easily
Daily supervision of animals
10-punktsplan for reduceret so-dødelighed
10-punktsplan for håndtering af skuldersår
Nedsæt risikoen for aflivning
Mave-tarmsygdomme
Forebyggelse af mavesår hos polte og søer
Luftvejssygdomme
Aflivning ved korrekt brug af boltpistol og afblødning
Færre døde og aflivede smågrise og slagtesvin
Lovpligtige sygestier
10-punktsplan for håndtering af halebid
Halebid - transportegnet eller ej?
Brok - transportegnet eller ej?
Forebyggelse af ben- og klovlidelser
Skal soen have et kuld grise mere?
Polte: Udvælgelse og opstaldning
Optimal reproduktion
To-trins ammeso
Checkliste for Dyrevelfærd - Søer
Beskæftigelses- og rodematerialer
10-punktsplan for effektiv udvejning
Undgå kanylerester
Indsættelsesstrategi i ESF systemer
Huldvurdering og fodring
Nem drivning af svin
Kendetegn for den sunde gris
Personal infection prevention
Appropriate personal conduct when MRSA is diagnosed
High pressure cleaning on farms
A lift for your joints
Can you get 13 correct answers?
Welcome to e-Learning about working environment
First aid in case of slurry gas poisoning
Deadly gas19.06.15
Deadly gas
Warning Slurrysystem
Warning19.06.15
Safety on the farm
Safety on the farm
I Danmark (Safety on the farm)
Velkommen til eLæring - arbejdsmiljø
Undersøgelser viser, at landmænd – og især personer, der arbejder i svinestalde – har øget risiko for at få sygdomme i næse og lunger.
Her på siden samler vi faktaark der beskriver hvordan du undgår ulykker i forskellige arbejdsområder i landbruget.
Gyllegasser er én af årsagerne til dødsulykker i landbruget. Når stillestående gylle sættes i bevægelse, frigives gyllegasser og risiko for forgiftning opstår.
Gyllegasser er én af årsagerne til dødsulykker i landbruget. I svinestalden opstår risiko for forgiftning af gyllegasser, hvis arbejdet ikke tilrettelægges og udføres med sikkerhed for øje.
Gyllegasser er én af årsagerne til dødsulykker i landbruget. Ved udbringning af gylle er der risiko for netop forgiftning af gyllegas, hvis ikke gyllen håndteres sikkerhedsmæssigt korrekt.
Gyllegasser er én af årsagerne til dødsulykker i landbruget. Ved gylletanken er den største risiko netop forgiftning af gyllegas.
Gyllegasser er én af årsagerne til dødsulykker i landbruget. Ved fortank og andre pumpebrønde er den største risiko netop forgiftning af gyllegas.
Det sker stadig, at personer beskæftiget i landbruget omkommer ved arbejde med gylle. Håndtering af gylle skal foregå med stor agtpågivenhed pga. den gas, der kan frigives fra gyllen, og som kan forekomme i dødelige koncentrationer.
Kan du få 13 rigtige?
Spørg os28.04.15
Gode råd28.04.15
Tjekliste28.04.15
Tillæg til APV
Karl og Kamilla på gale veje.
Det er forår og på gården
Den maskine er rimelig stor
Høsten kør’ i højeste gear
Sne og frost på landet
Klik på billederne og se hele postkortet
Mal Galegården – og lær hvordan du undgår skrammer.
Svinebedrifter skal være opmærksomme på, at Arbejdstilsynet kan stille særlige krav om udarbejdelse af en biologisk ArbejdsPladsVurdering (APV).
Knap 600 landbrugsbedrifter får besøg af Arbejdstilsynet i 2015. Formålet er at forbedre det psykiske arbejdsmiljø og forebygge fysisk nedslidning.
Landbrugets Arbejdsmiljøpris 2014 - engelsk udgave
Torsdag den 27. november kl. 10 til 12 tilbyder Videncentret for Landbrug i samarbejde med AgroTech, en guidet tur på Agromek med fokus på sikker håndtering af gylle.
Sandagergaard ved Skals modtager Landbrugets Arbejdsmiljøpris 2014. Gunnar Forum og Solveig Klith Forum driver gården, som de købte i 1989.
Mange landmænd lever farligt. Desværre er mængden af ulykker ikke faldende i forhold til antallet af beskæftigede.
Lille Hejbøl ved Ølgod modtager Landbrugets Arbejdsmiljøpris 2013.
Fordi der sker mange ulykker eller nærved ulykker under reparation og service af maskiner på værksteder, har Arbejdstilsynet de seneste år udstedt mange påbud over arbejdsforholdene her.
Ulykker i landbruget sker inden for en bred vifte af opgaver, men den største del af ulykkerne sker i forbindelse med arbejde med dyr.
Transport og færdsel på landbrugsejendomme udgør en risiko for ulykker. Landmanden har ansvaret for, at både arbejdsmiljø- og færdselsloven overholdes.
Pjece, arbejdssikkerhed
Lavet i forbindelse med kampagnen: "Børn og landbrug - en farlig cocktail".
Bog til kampagnen "Børn og landbrug - en farlig cocktail".
Hvis sneen falder og frosten sætter ind i julen, er det vigtigt at være opmærksom på de glatte overflader på bedriften. Mængden af arbejdsulykker øges, når kulden sætter ind.
Halmballer30.10.12
– Sikker håndtering i landbruget
Artikel bragt i Ekstra Bladet, 3. september 2012
Når der er konstateret q-feber, MRSA, salmonella eller andre zoonoser i en besætning, skal arbejdsgiveren medtage risikoen for smitteoverførsel til sine ansatte i bedriftens APV.
Når der er konstateret q-feber, MRSA, salmonella eller andre zoonoser i en besætning, skal arbejdsgiveren medtage risikoen for smitteoverførsel til sine ansatte i bedriftens APV.
Når der er konstateret q-feber, MRSA, salmonella eller andre zoonoser i en besætning, skal arbejdsgiveren medtage risikoen for smitteoverførsel til sine ansatte i bedriftens APV.
Når der er konstateret q-feber, MRSA, salmonella eller andre zoonoser i en besætning, skal arbejdsgiveren medtage risikoen for smitteoverførsel til sine ansatte i bedriftens APV.
Når der er konstateret q-feber, MRSA, salmonella eller andre zoonoser i en besætning, skal arbejdsgiveren medtage risikoen for smitteoverførsel til sine ansatte i bedriftens APV.
Når der er konstateret q-feber, MRSA, salmonella eller andre zoonoser i en besætning, skal arbejdsgiveren medtage risikoen for smitteoverførsel til sine ansatte i bedriftens APV.
Koncentreret svovlsyre er en aggressiv og farlig kemikalie. Ved at indrette stedet, hvor svovlsyre skal håndteres og opbevares, med de rigtige personlige værnemidler og viden, kan ulykkens omfang minimeres.
På denne side finder du rapporter om ulykker samt faktaark, der hjælper dig til at undgå arbejdsulykker på landet. Begge dele er en del af BAR Jord til Bords Sikkerhedskampagne, der gennemførtes i 2010.
Lige før rapshøsten gik i gang, skulle en medarbejder montere en ekstra sidekniv på mejetærskeren. Kniven leveres med en beskyttelsesskinne, men den fjernede medarbejderen, da den sad i vejen for monteringen.
Medarbejderen hos en kartoffelproducent var i gang med at køre kartofler hjem fra marken. Men efter femte læs fandt ejeren ham begravet – fra livet og op – under anhængerens bagsmæk og læsset af kartofler.
Alvorlige hovedskader, der krævede overførsel til Rigshospitalet: Så galt gik det for en dreng fra Midtsjælland, da han sammen med en kammerat fik skovlen fra en frontlæsser ned over sig.
Alvorlige hovedskader, der krævede overførsel til Rigshospitalet. Så galt gik det for en dreng fra Midtsjælland, da han sammen med en kammerat fik skovlen fra en frontlæsser ned over sig.
Der er mange forhold at holde sig for øje, når man skal udbringe gylle, men arbejdssikkerheden skal være i orden. I rapporten beskrives og illustreres mange af de forhold, man skal være opmærksom på.
I Danmark udbringes der i marts og april ca. 30 mio. tons gylle. Da udbringnings-perioden er kort, bliver der dagligt arbejdet i mange timer. Det medfører risiko for, at traktorføreren kan blive træt og uopmærksom. Læs her hvordan risikoen mindskes.
Forskerhold undersøger hvorfor man som landmand får astma
Ledelsen må have en politik som ansatte er involverede i, og denne politik skal udmøntes i praksis. Dette er en del af strategien i begrebet systematisk arbejdsmiljøledelse, der netop er et skridt på vejen til en sund og sikker arbejdsplads.
I folderen er de vigtigste regler for hvordan man undgår høstbrande beskrevet. Folderen er gratis.