Feedback Form

Af samme forfatter
Fokusark03.05.19
STOP OP!
Artikler i nyhedsbrevet: Landbrugets Arbejdsmiljøpris 2018, Kend reglerne om unges arbejde, fald i dødsulykker, Arbejdsulykker i landbrug, skovbrug og fiskeri.
På landbrugsbedrifter kan der være områder, hvor der er risiko for eksplosionsfare. Ejeren har pligt til at vurdere, om det er tilfældet og i så fald udarbejde en særlig ATEX-APV.
Gem filen ned på din PC og åbn i word
Sikkerhed - arbejde i højden
Sikkerhed - arbejde i højden
Indendørs silo- og blandeanlæg omfatter anlæg, der opbevarer og bearbejder foder.
Fritstående siloer og gastætte siloer er beholdere til opbevaring af korn og andre foderstoffer. Det kan være farligt at arbejde i og på siloer, da der er risiko for at falde ned.
Arbejde i højden
Arbejde i højden
Arbejde i højden
Faktaark om kornsiloer, ensilagesiloer, silo- og blandeanlæg samt tage og lofter giver specifikke anvisninger på, hvordan man tilrettelægger og udfører arbejdet i højden sikkerhedsmæssigt forsvarligt.
Branchevejledning - BAR
Knap 600 landbrugsbedrifter får besøg af Arbejdstilsynet i 2015. Formålet er at forbedre det psykiske arbejdsmiljø og forebygge fysisk nedslidning.