Af samme forfatter
Arbejdet med halmballer kan være farligt. Men med lidt planlægning og enkle forholdsregler kan ulykker forebygges. Læs her, hvordan du sikrest stabler i marken og laden - og transporterer til laden.
Høst, mennesker og køretøjer er en farlig cocktail. Eksempler på alvorlige ulykker under høstarbejde er mange – alt for mange. Kend derfor de vigtigste råd til at undgå, at de sker.
Varmt og tørt vejr øger risikoen for høstbrande, som hvert år koster landmænd dyrt og bringer mennesker i fare. Her får du nogle enkle råd til forebyggelse.
Fald fra små højder kan give skader man aldrig kommer helt over. Større højder kan koste dig liv eller førlighed. Sørg for afskærmning og jævnt underlag, og find her nogle af de gode løsninger, der er særligt velegnet eller direkte udviklet i landbruget.
Nogle løft kan skade din krop, mens andre kan styrke den. Find her nogle gode løsninger, der er særligt velegnet eller direkte udviklet i landbruget, til at fjerne de tunge, de skæve eller de mange gentagne løft.
Der er mange ting, du kan sætte i værk for at undgå ulykker, når maskiner og mennesker færdes på gården. Her får du de vigtigste.
Mange ulykker kan forebygges med tydelig information og gode skilte. Her finder du nogle af de produkter, der er særligt velegnet eller direkte udviklet i landbruget, så man både kan færdes og arbejde sikkert på gården.
Kataloget præsenterer arbejdsmiljøvenlige produkter, der understøtter sikkerhed og beskyttelse i landbrug. Siden er udarbejdet af SEGES i samarbejde med DLBR konsulenter og producenter.
Siloer, stiger, tage og lofter. Der er mange arbejdsopgaver i kvægbruget, som kræver arbejde i højden. Og det afspejler sig i ulykkesstatistikken.
Arbejdsulykker med dyr involveret topper statistikken, hvad enten det drejer sig om svinebrug eller kvægbrug.
På denne side har vi samlet et omfattende arkiv af materiale om håndtering af kvæg. Materialet er udarbejdet af SEGES, Arbejdstilsynet, BAU Jord til Bord
På denne side have vi samlet et omfattende arkiv af materiale om håndtering af svin. Materialet er udarbejdet af SEGES, Arbejdstilsynet, BAU Jord til Bord.
Læs om sikker håndtering af svin i dette faktaark fra SEGES. Formålet er at nedbringe antallet af ulykker med dyr, ved at lære om dyrenæs adfærd og hvordan du færdes når du fx skal drive dyrene.
Læs om sikker håndtering af kvæg i dette faktaark fra SEGES. Formålet er at nedbringe antallet af ulykker med dyr, ved at lære om dyrenæs adfærd og hvordan du færdes når du fx skal drive dyrene.
Der er mange nødvendige foranstaltninger, man bør træffe, før svejsearbejdet går i gang. Der er især 3 punkter, man bør forholde sig til: personlige værnemidler, ventilation og uddannelse.
Undgå ulykker og arbejd mere effektivt med dine dyr. Se film om dyrenes naturlige reaktionsmønstre og adfærd, læs om indretning af stalde og planlægning af arbejdsopgaverne.
Beredskabsplanen omfatter beredskabet ved personskade, og formålet er at stoppe og begrænse ulykker med konsekvenser for medarbejdere og eventuelt tab for virksomheden.
Den medarbejder der opdager ulykken slår alarm på 112. Bevar roen og undgå panik.
Stands og begræns ulykken
At overvære en kollega blive ramt af en ulykke eller et akut sygdomstilfælde (fx en blodprop i hjertet), er en voldsom situation, som mennesker reagerer forskelligt på.
Hvert år anmeldes gennemsnitlig ca. 250 alvorlige arbejdsulykker i landbruget til arbejdstilsynet. Derfor er der god grund til at have styr på, hvad man stiller op når uheldet er ude.
Åndedrætsværn er personlige og skal anvendes, når indåndingsluften er forurenet eller mistænkes for at være forurenet med partikler, gasser/dampe eller har mangel på ilt.
Høreværn anvendes til beskyttelse af hørelsen mod støjbelastninger. Ved støj på mere end 80 db er der risiko for høreskader og arbejdsgiveren skal stille høreværn til rådighed.
Beskyttelsesudstyr som fx åndedrætsværn til særlige arbejdsopgaver kaldes også værnemidler. Her får du de vigtigste oplysninger om værnemidler – hvilke typer, der findes og reglerne for brugen af dem.
Øjenværn skal beskytte øjnene mod flyvende partikler, bl.a. vandbårne partikler i damp/tåge, spån og støv.
Handsker skal beskytte mod hudkontakt med fx benzin- og olieprodukter, kemikalier og rensevæsker, bekæmpelsesmidler samt biologisk materiale.
Værnefodtøj i form af sikkerhedssko, beskyttelsessko eller -støvler skal beskytte fødder og ankler mod klemning og varme/kulde.
Faldsikringsudstyr er et personligt værnemiddel, der beskytter mod nedstyrtning.
Arbejdsbeklædning til beskyttelse af kroppen/personen ved fx arbejde i våde, kolde, mørke eller smittefarlige omgivelser.
Hvilket filter beskytter mod hvad?
Hvorfor beskytte luftvejene?
Arbejdstilsynet besøger i perioden 2017-2020 ca. 1500 landbrug pr. år. Som arbejdsgiver er det derfor en god ide at være klar over, hvad tilsynsbesøget indebærer - og at være godt forberedt.
På større landbrugsbedrifter er det obligatorisk at have en arbejdsmiljørepræsentant. Læs her, om det også gælder for din bedrift, og hvad det indebærer.
Godt nytår, ATEX, Valg af sikkerhedsrepræsentant og AMO, Du kan stadig nå på arbejdsmiljøuddannelsen, Kørekort og certifikater.
Deltag i spørgeundersøgelse om nyhedsbrevet. Læs om sikkert arbejde i højden, test dine bremser og forebyg arbejdsulykker.
Husk, at både øjne, ører og åndedræt skal beskyttes ved højtryksrensning. Flere landmænd har på det seneste fået påbud fra Arbejdstilsynet, fordi deres medarbejdere ikke var korrekt beskyttede, når de højtryksrensede.
Husk at både øjne, ører og åndedræt skal beskyttes ved højtryksrensning. Flere landmænd har på det seneste fået påbud fra Arbejdstilsynet, fordi deres medarbejdere ikke var korrekt beskyttede, når de højtryksrensede.