Feedback Form

Af samme forfatter
Fokusark03.05.19
STOP OP!
På landbrugsbedrifter kan der være områder, hvor der er risiko for eksplosionsfare. Ejeren har pligt til at vurdere, om det er tilfældet og i så fald udarbejde en særlig ATEX-APV.
Dette er et værktøj til at gennemgå virksomhedens arbejdsmiljø.
Gem filen ned på din PC og åbn i word
Sikkerhed - arbejde i højden
Sikkerhed - arbejde i højden
Indendørs silo- og blandeanlæg omfatter anlæg, der opbevarer og bearbejder foder.
Fritstående siloer og gastætte siloer er beholdere til opbevaring af korn og andre foderstoffer. Det kan være farligt at arbejde i og på siloer, da der er risiko for at falde ned.
Arbejde i højden
Arbejde i højden
Arbejde i højden
Faktaark om kornsiloer, ensilagesiloer, silo- og blandeanlæg samt tage og lofter giver specifikke anvisninger på, hvordan man tilrettelægger og udfører arbejdet i højden sikkerhedsmæssigt forsvarligt.
Branchevejledning - BAR
Knap 600 landbrugsbedrifter får besøg af Arbejdstilsynet i 2015. Formålet er at forbedre det psykiske arbejdsmiljø og forebygge fysisk nedslidning.