Feedback Form

FarmTest 

Oprettet: 15-01-2010

FarmTest - Energiforbrug ved transport og jordbearbejdning

Metoder til måling og besparelser af energiforbrug ved transport og jordbearbejdning


Langt den største del af landbrugets forbrug af energi i marken udgøres af energi til jordbearbejdning og transport af afgrøder og hjælpestoffer.

 

Mange nyere traktorer er forsynet med brændstofmålere, der kan vise enten forbruget i timen eller det specifikke forbrug i liter pr. hektar. Der findes også udstyr til eftermontering, så det også på ældre traktorer er muligt at holde kontrol med brændstofforbruget. Det giver mulighed for, at traktorføreren kan kontrollere, hvorledes ændring i hastighed eller arbejdsdybde mv. påvirker brændstofforbruget.

 

Undersøgelsen viste, at moderne traktorer er i stand til automatisk at tilpasse gearvalg og omdrejninger, så brændstofforbruget kan holdes på et lavt niveau. I tidligere undersøgelser var det op til traktorføreren at vælge den rigtige kombination af gear om motoromdrejninger.

 

Undersøgelsen viste desuden, at arbejdsdybden ved stubbearbejdning spiller en meget stor rolle. Det kan således koste op til tre gange så meget brændstof at fordoble harvedybden.

 

For at spare brændstof anbefales det derfor:

  • Bearbejd ikke jorden mere end nødvendigt.
  • Bearbejd ikke jorden dybere end nødvendigt.
  • Kør med så få motoromdrejninger som traktoren kan klare opgaven med.
  • Kør i så højt et gear, som traktoren kan trække redskabet i.
  • Ved pløjning køres med begrænset hastighed, da kast af jorden koster unødig energi.
  • Vedligehold traktoren efter forskrifterne.

Se hele rapporten.

Forfatter: Jens Johnsen Høy

Sidst bekræftet: 02-01-2017 Oprettet: 15-01-2010 Revideret: 15-01-2010

Forfatter

Planter & Miljø
Landskonsulent

Michael Højholdt

Erhvervsøkonomi


Af samme forfatter

Regnearket ''Din Bundlinje Mark 2018'' er klar til brug
Regnearket er klar til brug med dataanalyser på baggrund af de årsrapporter for 2018, der indgår i regnskabsdatabasen pr. 1...
18.06.19
Resultater fra landsdækkende undersøgelse om markskader fra hjortevildt
2250 landmænd har besvaret spørgeskemaet om markskader forårsaget af hjortevildt. Af disse har 30 procent oplevet markskade...
21.12.18
Maskinanalyser på planteavlsbrug med forskellige metoder til afgrødeetablering
Maskinanalyser for fire planteavlsbrug med forskellig praksis for jordbearbejdning og såning viser, at det trods forskelle ...
20.12.18
Nyt regneark til beregning af økonomisk konsekvens ved målrettede efterafgrøder
Med regnearket "Økonomisk optimering ved krav om efterafgrøder", kan den økonomiske konsekvens ved krav om MFO-, pligtige-,...
18.12.18
Brug af nøgletal vedrørende maskinøkonomi
Ved brug af benchmarkingværktøjer og maskinanalyser får man et fingerpeg om størrelsen af maskin- og arbejdsomkostninger på...
17.12.18