FarmTest 

Oprettet: 15-01-2010

FarmTest - Energiforbrug ved transport og jordbearbejdning

Metoder til måling og besparelser af energiforbrug ved transport og jordbearbejdning


Langt den største del af landbrugets forbrug af energi i marken udgøres af energi til jordbearbejdning og transport af afgrøder og hjælpestoffer.

 

Mange nyere traktorer er forsynet med brændstofmålere, der kan vise enten forbruget i timen eller det specifikke forbrug i liter pr. hektar. Der findes også udstyr til eftermontering, så det også på ældre traktorer er muligt at holde kontrol med brændstofforbruget. Det giver mulighed for, at traktorføreren kan kontrollere, hvorledes ændring i hastighed eller arbejdsdybde mv. påvirker brændstofforbruget.

 

Undersøgelsen viste, at moderne traktorer er i stand til automatisk at tilpasse gearvalg og omdrejninger, så brændstofforbruget kan holdes på et lavt niveau. I tidligere undersøgelser var det op til traktorføreren at vælge den rigtige kombination af gear om motoromdrejninger.

 

Undersøgelsen viste desuden, at arbejdsdybden ved stubbearbejdning spiller en meget stor rolle. Det kan således koste op til tre gange så meget brændstof at fordoble harvedybden.

 

For at spare brændstof anbefales det derfor:

  • Bearbejd ikke jorden mere end nødvendigt.
  • Bearbejd ikke jorden dybere end nødvendigt.
  • Kør med så få motoromdrejninger som traktoren kan klare opgaven med.
  • Kør i så højt et gear, som traktoren kan trække redskabet i.
  • Ved pløjning køres med begrænset hastighed, da kast af jorden koster unødig energi.
  • Vedligehold traktoren efter forskrifterne.

Se hele rapporten.

Forfatter: Jens Johnsen Høy

Sidst bekræftet: 06-01-2020 Oprettet: 15-01-2010 Revideret: 15-01-2010

Forfatter

Planter & Miljø
Landskonsulent

Michael Højholdt

Erhvervsøkonomi


Af samme forfatter

Omsåning af vintersæd
Vintersæden står mange steder ret dårligt. Vurdér behovet for omsåning.
06.04.20
Eksempler på økonomi i at lægge økologisk jord til et vådområde
Artiklen viser en række følsomhedsberegninger for betydningen af dyrkningssikkerhed, udbytte og tilskud i hhv. uændret drif...
06.01.20
Positiv status på brug af vækstreguleringsprognose kombineret med forsikring
Landmænd har mod betaling af 50 kr. pr. ha, og ved at undlade vækstregulering kunnet forsikre sig, så der ved forekomst af ...
19.12.19
Aftaler om markarbejde
Når landmænd laver en aftale om udførelse af opgaver i marken, bør der indgås en skriftlig aftale om arbejdets udførelse.
04.12.19
De vejledende grovfoderpriser for 2019, 2020 og 2021 er klar
SEGES anbefaler, at der anvendes to principper til værdisætning af grovfoder. Det drejer sig om henholdsvis ”Intern grovfod...
30.09.19