Feedback Form

Bemærk: Dokumentet er arkiveret, udløbet 20-09-2017

FarmTest - - maskiner/planteavl nr. 51

Oprettet: 03-03-2006
Revideret: 14-03-2006

FarmTest af såning af majs på kamme- igangværende FarmTest

I 2005 blev der bygget en række kombinationsmaskiner til etablering af majs på kamme. Denne undersøgelse præsenterer nogle af maskinerne.


Baggrund
Undersøgelser i 2003 og 2004 pegede på merudbytter på op til 50 % ved dyrkning af majs på kamme. Disse undersøgelser blev gennemført på St. Jyndevad Forsøgsstation og på den Kongelige Veterinær- og Landbohøjskole (KVL).

For at belyse forholdene ved kamdyrkning af majs, blev der i 2005 ligeledes gennemført en række undersøgelser. Undersøgelserne viste ikke et entydigt resultat, idet der blev målt merudbytter på St. Jyndevad på op til 2.500 FE/ha og udbyttereduktion på KVL på op til 300 FE/ha. I Landsforsøgene 2005 blev der set samme udbytte på kamme som ved traditionelt dyrkede majs.

punkttegn Læs mere om undersøgelserne i Oversigt over Landsforsøgene 2005, side 365.
punkttegn Se resultaterne fra undersøgelserne påwww.plantekongres.dk(powerpoint-show).

For etablere majs på kamme, har en række landmænd og maskinstationer konstrueret maskiner, som udfører flere arbejdsfunktioner samtidig med såningen. Denne undersøgelse beskriver nogle af de kombinationsmaskiner, der blev anvendt i 2005 til etablering af majs på kamme.

Undersøgelsen præsenterer således eksempler på teknik til etablering af majs på kamme.

til top

Maskinen
Varde maskinstation har bygget en otte-rækkers såmaskine, som opbygger kammen, former den og sår majsen i en og samme arbejdsgang. Akslen, der udgør kamformeren, er hydraulisk drevet, for at kunne forme kammen tilfredsstillende og samtidig undgå at det slæber. Maskinen er bygget på en fast ramme og skal transporteres på en specialbygget vogn.

Såmaskine fra Varde maskinstation transporteres på en vogn.
Såmaskine fra Varde maskinstation transporteres på en vogn.


Kammen sættes med en bedplov efterfulgt af en tragt, som former kammen
Kammen formes med en bedplov efterfulgt af en tragt,
som former kammen.

Kammen formes med den hydraulisk drevne valse
Før majsen bliver sået, formes kammen yderligere med
den hydraulisk drevne valse.

Til sidst sås majsen på kammene med en enkornsåmaskine.
Til sidst sås majsen på kammene med en enkornsåmaskine.

til top

I forbindelse med såning af majs på kamme blev der i foråret 2005 optaget en video, som viser kamsætning og såning af majs i én og samme arbejdsgang.

Videoklip: Majs på kamme. Maskinen opbygger kammen, former den og sår majsen i én og samme arbejdsgang.
Videoklip kræver, at programmet Windows Mediaplayer er installeret. Programmet kan downloades gratis her.

(video-sekvensen varer ca. 20 sekunder)

punkttegn Lav kvalitet ( 450 Kb)
punkttegn Høj kvalitet ( 1,4 Mb)

Kamformeren arbejder bedst, når hastigheden på den hydraulisk drevne aksel svarer til fremkørselshastigheden.

Såenheden vil i de fleste tilfælde klemme kammene, så de bliver fladere, lavere og bredere. Det er derfor vigtigt, at kammene som i udgangspunkt er velformede og højere end den ønskede højde.

Såmaskinen fra Kibæk Maskinstation står her mellem to andre maskiner
Såmaskinen fra Kibæk Maskinstation.

Kibæk Maskinstation har monteret en bedplov foran enkornsåmaskinen. Under transport klappes maskinen sammen. Maskinen sætter en forholdsvis løs kam.

til top

Kammens form
Det er endnu for tidligt at konkludere, hvordan den perfekte kam skal se ud. Erfaringer fra 2005 viser dog, at hvis der skal foretages en effektiv ukrudtsstrigling på kammene, må kammen ikke have en hulning på toppen. En kam med hulning giver for mange kroge hvor ukrudtet kan stå og "gemme sig".

Forskellige kamforme
Figuren viser de uønskede og den ideelle kamform

Andre maskinstationers erfaringer
Henriks Maskinservice i Års har bygget en fire-rækkers kombisåmaskine af en kartoffelhypper med pakvalse og en Becker enkornssåmaskine. Maskinen fungerede tilfredsstillende i sæsonen 2005, men den har en arbejdsbredde på kun tre meter og dermed er kapacitet for ringe.

Kreativiteten er stor og der vil sikkert komme nye udgaver af kombinationsmaskiner. Vi vil forsøge at beskrive velfungerende maskiner, som måtte komme fremover.

til top

 

Sidst bekræftet: 21-06-2012 Oprettet: 03-03-2006 Revideret: 14-03-2006

Forfatter

Planter & Miljø

Af samme forfatter

De vejledende grovfoderpriser for 2019, 2020 og 2021 er klar
SEGES anbefaler, at der anvendes to principper til værdisætning af grovfoder. Det drejer sig om henholdsvis ”Intern grovfod...
30.09.19
Budgetkalkuler for 2020 og 2021
SEGES har udarbejdet nye budgetkalkuler og opdateret eksisterende budgetkalkuler for en lang række landbrugsprodukter. Som ...
24.09.19
Fordele og ulemper ved tidlig såning af vinterrug
Tidlig såning af vinterrug er godkendt som alternativ til pligtige, husdyr og målrettede efterafgrøder ved såning senest 7....
16.07.19
Fordele og ulemper ved tidlig såning af vinterbyg
Såning af vinterbyg senest 7. september er et alternativ til pligtige, husdyr og målrettede efterafgrøder. Generelt anbefal...
16.07.19
Fordele og ulemper ved tidlig såning af vinterhvede
Overvej, om det kan være en god idé for dig at så vinterhvede tidligt i efteråret 2019, og vær opmærksom på fordele og ulem...
16.07.19