Feedback Form

Bemærk: Dokumentet er arkiveret, udløbet 17-10-2014

FarmTest - - Maskiner/Planteavl nr. 68

Oprettet: 29-08-2006

Måling af udbytte ved finsnitning (John Deere)

 

- Afsluttet FarmTest


Testen af John Deeres udbyttemåler gav en v ariationskoefficient på 6,5 %, hvilket er en præcision på niveau med FarmTesten af Claas´ udbyttemåler . Testen af John Deeres udbyttemåler, blev gennemført i 2. slæt græs den 17. juli 2006.

Finsnitning af græs
Finsnitning af græs


Måleudstyr
Udbyttet bliver bestemt på grundlag af afstanden mellem indføringsvalserne og indføringshastigheden på finsnitteren. Det vil sige, at udbyttet bestemmes ud fra grønmassens samlede volumen. For at sikre en nøjagtig måling skal udbyttemåleren kalibreres ud fra den faktiske vægt på et referencelæs.

Fremgangsmåde
Udbyttemålingen i græs er sat i forhold til indvejning foretaget på brovægt.


Resultat
diagram over variationer
Der blev høstet otte læs græs på marken. Variationskoefficienten er beregnet til 6,5 %.


Procent afvigelse mellem den udbyttemålte mængde og den vejede mængde i græs:

Vognlæs nr.

1

2

3

4

5

6

7

8

% afvigelse

4

5

8

5

4

5

7

11

 

En variationskoefficient på 6,5 % betyder, at man ved udbyttemåling kan forvente en præcision i to ud af tre målinger, som er mere nøjagtig end 6,5 % og i en ud af tre målinger mindre nøjagtig end 6,5 %.

Konklusion
Undersøgelsen viste:

  • at udbyttemåleren har en afvigelse under 6,5 % i to ud af tre målinger
  • at John Deeres udbyttemåler har en præcision på niveau med Claas udbyttemåler som tidligere FarmTest viste
  • at udbyttemåling endnu ikke er præcis nok ved køb eller salg af grovfoder.

Læs også

punkttegn Måling af udbytte ved finsnitning af majs, FarmTest, Maskiner/planteavl nr. 36
punkttegn Kalibrering af udbyttemåler på finsnitter

 

Torben Spanggaard Frandsen er planteavlskonsulent
i Vesthimmerlands Landboforening

Sidst bekræftet: 03-10-2011 Oprettet: 29-08-2006 Revideret: 29-08-2006

Forfatter

Planter & Miljø
Landskonsulent

Michael Højholdt

Erhvervsøkonomi


Carl Høj Laursen

Torben Spanggaard Frandsen

Af samme forfatter

De vejledende grovfoderpriser for 2019, 2020 og 2021 er klar
SEGES anbefaler, at der anvendes to principper til værdisætning af grovfoder. Det drejer sig om henholdsvis ”Intern grovfod...
30.09.19
Budgetkalkuler for 2020 og 2021
SEGES har udarbejdet nye budgetkalkuler og opdateret eksisterende budgetkalkuler for en lang række landbrugsprodukter. Som ...
24.09.19
Fordele og ulemper ved tidlig såning af vinterrug
Tidlig såning af vinterrug er godkendt som alternativ til pligtige, husdyr og målrettede efterafgrøder ved såning senest 7....
16.07.19
Fordele og ulemper ved tidlig såning af vinterbyg
Såning af vinterbyg senest 7. september er et alternativ til pligtige, husdyr og målrettede efterafgrøder. Generelt anbefal...
16.07.19
Fordele og ulemper ved tidlig såning af vinterhvede
Overvej, om det kan være en god idé for dig at så vinterhvede tidligt i efteråret 2019, og vær opmærksom på fordele og ulem...
16.07.19