FarmTest - Maskiner/Planteavl - Planteavl nr. 22

Oprettet: 06-03-2003

Ny FarmTest om støvreducerende foranstaltninger ved håndtering af kartofler

FarmTest - Maskiner/Planteavl nr. 22

Dato: 06-03-2003

Forfatter: Knud Bastholm

- Afsluttet FarmTest


Brugerne er godt tilfredse med befugtningsanlæg, der normalt reducerer støvgenerne i kartoffelhuse, men mængden af respirabelt støv falder ikke, viser ny FarmTest.


Eksempel på befugtningsanlæg (21 kb)I forbindelse med håndtering af kartofler kan støv være generende og udgøre et alvorligt sundhedsproblem. Derfor har Landbrugets Rådgivningscenter undersøgt forskellige metoder, der skulle kunne reducere støvgenerne i forbindelse med håndtering af kartofler. Projektet er blevet støttet af Kartoffelafgiftsfonden.

I 2001 blev der udført undersøgelser af støvforekomst hos fem avlere. Målingerne viste, at mængden af totalstøv kunne reduceres med et befugtningsanlæg, mens mængden af respirabelt støv ikke blev reduceret ved anvendelse af befugtningsanlæg. Brugerne anførte dog samstemmende, at befugtningsanlæg forbedrer arbejdsmiljøet. Danmarks JordbrugsForskning, Forskningscenter Bygholm har tidligere udført forsøg med tilsætning af rapsolie i forbindelse med befugtningsanlæg i svinestalde. Her viste det sig, at tilsætning af rapsolie kunne reducere mængden af respirabelt støv.

I 2002 har Landbrugets Rådgivningscenter udført nye forsøg med tilsætning af rapsolie med det formål at vise, om tilsætning af rapsolie også kunne begrænse mængden af respirabelt kartoffelstøv.

Til klarlæggelse af dette blev der fremstillet et specielt befugtningsanlæg (støvbindingsanlæg) på Fabrikken Unni i Løsning. Forsøgsanlægget blev opstillet ved Brørup Kartoffelcentral og afprøvningen fandt sted i november 2002.

Til top

Undersøgelserne blev udført i samarbejde med Danmarks JordbrugsForskning, Forskningscenter Bygholm, som stillede det nødvendige filtermålingsudstyr til rådighed. Filtermetoden blev anvendt til måling af totalstøv og respirabelt støv.

Først blev der målt uden anvendelse af befugtningsanlægget. Umiddelbart herefter blev befugtningsanlægget igangsat med tilsætning af 3% rapsolie, og nye målinger blev gennemført. Filtrene blev efterfølgende analyseret af Danmarks JordbrugsForskning, Forskningscenter Bygholm.

Resultaterne viste, at:

  • Totalstøv reduceres med ca. 60 %, og brugerne oplevede et forbedret arbejdsmiljø.
  • Respirabelt støv fjernes ikke med befugtningsanlæg (hverken med eller uden tilsætning af rapsolie).
  • Det målte indhold af respirabelt støv var lavere end de gældende grænseværdier for mineralsk støv. Indholdet af kvarts støv er ikke analyseret.
Læs rapporten
Støvreducerende foranstaltninger ved håndtering af kartofler - pdf-fil (176 kb)
FarmTest - Planteavl nr. 22 - 2003


 

Forfatter

punkttegn

Knud Bastholm , Landskontoret for Bygninger og Maskiner.

Relevante links

punkttegn Kartoffelafgiftsfonden
 

Til top

FarmTest - Maskiner/Planteavl nr. 22

Landskontoret for Bygninger og Maskiner

Sidst bekræftet: 15-08-2017 Oprettet: 06-03-2003 Revideret: 06-03-2003

Forfatter

Planter & Miljø
Landskonsulent

Michael Højholdt

Erhvervsøkonomi


Tormod Overby

Knud Bastholm

Af samme forfatter

Omsåning af vintersæd
Vintersæden står mange steder ret dårligt. Vurdér behovet for omsåning.
06.04.20
Eksempler på økonomi i at lægge økologisk jord til et vådområde
Artiklen viser en række følsomhedsberegninger for betydningen af dyrkningssikkerhed, udbytte og tilskud i hhv. uændret drif...
06.01.20
Positiv status på brug af vækstreguleringsprognose kombineret med forsikring
Landmænd har mod betaling af 50 kr. pr. ha, og ved at undlade vækstregulering kunnet forsikre sig, så der ved forekomst af ...
19.12.19
Aftaler om markarbejde
Når landmænd laver en aftale om udførelse af opgaver i marken, bør der indgås en skriftlig aftale om arbejdets udførelse.
04.12.19
De vejledende grovfoderpriser for 2019, 2020 og 2021 er klar
SEGES anbefaler, at der anvendes to principper til værdisætning af grovfoder. Det drejer sig om henholdsvis ”Intern grovfod...
30.09.19