Bemærk: Dokumentet er arkiveret, udløbet 01-05-2013

FarmTest - - bygninger nr. 8

Oprettet: 20-01-2003
Revideret: 17-06-2004

Nye driftsdata fra MANURA 2000 anlægget på Mors

 

Dato: ¨17-06-2004

Forfatter:- Afsluttet FarmTest

Landscentret, Byggeri og Teknik har i 2002 gennemført opsamling af driftsdata og -erfaringer på MANURA 2000 anlægget på Mors i samarbejde med Funki Manura A/S og gdr. Jens V. Riis.

Indhold

punkttegn Grunddata
punkttegn Driftsresultater og -erfaringer i perioden 6/8 2002 - 11/9 2002
punkttegn Driftsresultater og -erfaringer i perioden 11/9 2002 - 11/11 2002
punkttegn Driftsresultater og -erfaringer i perioden 11/11 2002 - 13/12 2002
punkttegn Driftsresultater og -erfaringer i perioden 13/12 2002 - 18/2 2003
punkttegn Driftsresultater og -erfaringer i perioden 18/2 2003 - 3/4 2003
punkttegn Driftsresultater og -erfaringer i perioden 3/4 2003 - 25/11 2003
punkttegn Driftsresultater og -erfaringer i perioden 25/11 2003 - 05/01 2004

MANURA 2000 anlæg i drift

Grunddata for anlægget

Separeringsanlægget består af:

punkttegn En Pieralisi dekantercentrifuge.
punkttegn Et MANURA 2000 anlæg.
punkttegn En MANURA ionbytter.

Separeringsanlæggets kapaciteter:
MANURA-anlæggets nominelle kapacitet er 2.000 l/time (tynd fraktion/rejekt fra dekanter).
Nominel kapacitet inklusiv dekanter er ca. 2.200 l/time.

Andre data:

punkttegn Anlægget blev leveret den 4. februar 2002.
punkttegn Anlægget blev idriftsat den 7. marts 2002.
punkttegn Dataregistrering blev påbegyndt den 2. maj 2002.

top af side Til top

Driftsresultater og -erfaringer
Periode: 6/8 2002 - 11/9 2002.

Materiale

Enhed

Data fra perioden

Fordeling
totalt

Fordeling
MANURA 2000

Behandlet siden
2/5-2002

Rågylle behandlet i dekanter1)

m3

1.367,16

100 %

 

5.082,83

Humus fra dekanter1)

m3

136,72

10 %

 

508,28

Rejekt fra dekanter til Manura 2000

m3

1.230,44

 

100 %

4.574,55

NPK - fraktion

m3

173,07

12,7 %

14,1 %

645,30

N - fraktion

m3

41,99

3,1 %

3,4 %

89,78

Destillat (rent vand)

m3

1.026,80

75,1 %

83,4 %

3.937,77

Specifikt elforbrug2)

kWh/m3 rågylle

48

 

 

 

MANURA 2000 driftstimer i perioden

timer

730

 

 

 

Nettokapacitet Manura 2000

m3/driftstime

1,69

 

 

 

Beregnet nettokapacitet
Manura + dekanter

m3/driftstime

1,87

 

 

 

Forbrugsstoffer

 

Ikke registreret

 

 

HNO3: 0,19 l/m3

H2SO4: 0,30 l/m3
Skumdæmpningmiddel:
0,01
l/m3
1) Den samlede mængde rågylle samt humusmængden fra dekanteren måles ikke. Humusmængden antages at udgøre 10% af det samlede volumen og herudfra angives den samlede behandlede mængde rågylle.
2) Det specifikke elforbrug er beregnet på grundlag af måling over 200 driftstimer. Fra næste opgørelse vil det være det reelle forbrug over hele perioden.


Driftserfaringer i perioden 6/8 2002 - 11/9 2002
I perioden 6/8 2002 - 11/9 2002 har der været et enkelt maskinstop på grund af lynnedslag. Derudover er der foretaget tre CIP-rensninger af forvarmevekslere og serviceeftersyn, hvor der (udover normal inspektion, smøring etc.) er skiftet en niveauføler i inddamperen og en gummislange i syrepumpen.

Landscentrets kommentarer
MANURA 2000 anlæggets nominelle kapacitet er 2.000 l/time (ved 8.000 driftstimer/år), mens den målte nettokapacitet i perioden er på ca. 1.690 l/time. Dette er ikke udtryk for, at anlægget ikke lever op til den nominelle kapacitet; anlægget behandler den gylle, der er til rådighed på bedriften - anlæggets kapacitet udnyttes blot ikke fuldt ud.

top af side Til top


Driftsresultater og -erfaringer
Periode: 11/9 2002 - 11/11 2002

Materiale

Enhed

Data fra perioden

Fordeling totalt

Fordeling MANURA 2000

Behandlet siden
2/5 2002

Rågylle behandlet i dekanter 1)

m 3

798

100%

 

5.881

Humus fra dekanter 1)

m 3

80

10%

 

588

Rejekt fra dekanter til MANURA 2000

m 3

718

 

100%

5.293

NPK-fraktion

m 3

98

13%

13,6%

743

N-fraktion

m 3

25

3%

3,5%

114

Destillat (rent vand)

m 3

589

74%

82,0%

4.526

Specifikt elforbrug

kWh/ m3 rågylle

55

 

 

 

MANURA 2000 driftstimer i perioden

timer

439

 

 

 

Nettokapacitet MANURA 2000

m3/driftstime

1,63

 

 

 

Beregnet Nettokapacitet, MANURA + dekanter

m3/driftstime

1,82

 

 

 

Forbrugsstoffer

 

 

 

 

(HNO3: 0,19ltr/m3) 2)

 

 

 

 

 

(H2SO4: 0,19ltr/m3) 2)

 

 

 

 

 

(Skumdæmpningsmiddel: 0,19ltr/m3) 2)

1) Den samlede mængde rågylle samt humusmængden fra dekanteren måles ikke. Humusmængden antages at udgøre 10% af det samlede volumen og herudfra angives den samlede behandlede mængde gylle.
2) Ikke opdateret siden 11/9

Driftserfaringer fra perioden 11/9 - 11/11 2002
Anlægget har været stoppet i perioden 20/9 til 30/10, mens der blev lagt et betonlåg over fortank og rejekttanken.

Analyse af produkter fra separeringen
Den 31/10 2002 udtog Landskontoret prøver af Rågylle, N- og NPK-fraktion samt destillat. N-fraktionen blev udtaget inden ionbytteren. Prøverne blev udtaget som øjebliksprøver og analyseret på OK-laboratoriet i Viborg. Resultaterne er angivet i tabel 2

Tabel 2. Resultater af analyser af fraktioner udtaget den 31/10 2002

 

Rågylle

NPK-fraktion

N-fraktion

Destillat

Tørstof %

3,1

9,8

i.a.

0,0

Total-N kg/ton

4,16

8,66

114,05

0,49

NH4-N kg/ton

2,82

5,06

113,80

0,47

Total-P kg/ton

0,96

0,78

i.a

0,01

Kalium kg/ton

1,87

10,75

i.a

0,05

i.a.: Ikke analyseret

Landscentrets kommentarer
Ved prøveudtagning den 31/10 var dekantercentrifugen ikke i funktion. Derfor blev der ikke udtaget prøve af humusfraktion fra dekanter. Analyserne viser, at anlægget lever op til den definition på et "højteknologisk" separeringsanlæg, der er angivet i den ny bekendtgørelse om husdyrhold og arealkrav mv.

top af side Til top


Driftsresultater og -erfaringer
Periode: 11/11 2002 - 13/12 2002

Materiale

Enhed

Data fra perioden

Fordeling totalt

Fordeling MANURA 2000

Behandlet siden
2/5 2002

Rågylle behandlet i dekanter 1)

m 3

1.397

100%

 

7.278

Humus fra dekanter 1)

m 3

140

10%

 

728

Rejekt fra dekanter til MANURA 2000

m 3

1.257

 

100%

6.550

NPK-fraktion

m 3

175

13%

13,9%

918

N-fraktion

m 3

41

3%

3,2%

155

Destillat (rent vand)

m 3

1.016

73%

80,8%

5.542

Specifikt elforbrug

kWh/ m3 rågylle

44,6

 

 

 

MANURA 2000 driftstimer i perioden

timer

733

 

 

 

Nettokapacitet MANURA 2000

m3/driftstime

1,71

 

 

 

Beregnet Nettokapacitet, MANURA + dekanter

m3/driftstime

1,91

 

 

 

Forbrugsstoffer

 

 

 

 

(HNO3: 0,19ltr/m3) 2)

 

 

 

 

 

(H2SO4: 0,19ltr/m3) 2)

 

 

 

 

 

(Skumdæmpningsmiddel: 0,19ltr/m3) 2)

1) Den samlede mængde rågylle samt humusmængden fra dekanteren måles ikke. Humusmængden antages at udgøre 10% af det samlede volumen og herudfra angives den samlede behandlede mængde gylle.
2) Ikke opdateret siden 11/9

Driftserfaringer fra perioden 11/11 - 13/12 2002
Fødepumpe til dekanteren har været tilstoppet gentagne gange, hvilket også har givet anledning til forstyrrelser på dekanteren. For at afhjælpe problemet eftermonteres en macerator til findeling af halm og en flowmåler til kontrol af korrekt fødestrøm.

Analyse af produkter fra separeringen
Den 12/12 2002 udtog Landskontoret prøver af rejekt fra dekanteren, NPK- og N-fraktion samt destillat før og efter ionbytteren. Prøverne blev udtaget som øjebliksprøver og analyseret på OK-laboratoriet i Viborg. Resultaterne er angivet i tabel 2

Tabel 2. Resultater af analyser af fraktioner udtaget den 12/12 2002

 

Rågylle

NPK-fraktion

N-fraktion

Destillat
før ionbytter

Destillat
efter ionbytter

Tørstof %

1,1

9,5

i.a.

0,0

0,0

Total-N kg/ton

3,02

7,92

118,86

0,32

0,04

NH4-N kg/ton

2,47

5,07

111,30

0,30

0,02

Total-P kg/ton

0,16

1,14

i.a

0,00

0,00

Kalium kg/ton

1,66

6,61

i.a

0,01

0,01

i.a.: Ikke analyseret

Landscentrets kommentarer
Ved prøveudtagning den 12/12 var dekantercentrifugen ikke i drift. Derfor blev der ikke udtaget prøve af humusfraktion fra dekanter.

top af side Til top


Driftsresultater og -erfaringer
Periode: 13/12 2002 - 18/2 2003

Materiale

Enhed

Data fra perioden

Fordeling totalt

Fordeling
MANURA 2000

Behandlet
siden 2/5 2002

Rågylle behandlet i dekanter 1)

m 3

1876,78

100 %

 

9155

Humus fra dekanter 1)

m 3

187,68

10 %

 

915

Rejekt fra dekanter til Manura 2000

m 3

1689,1

 

100 %

8239

NPK - fraktion

m 3

230,39

12,2 %

13,6 %

1149

N - fraktion

m 3

63,74

3,4 %

3,8 %

219

Destillat (rent vand)

m 3

1380,83

73,6 %

81,7 %

6923

Specifikt elforbrug

kWh/m3rågylle

51,7

 

 

 

MANURA 2000 drifts-timer i perioden

timer

964

 

 

 

Nettokapacitet Manura 2000

m3/driftstime

1,75

 

 

 

Beregnet nettokap. Manura + dekanter

m3/driftstime

1,95

 

 

 

Forbrugsstoffer

 

Ikke registreret

 

 

 

1) Den samlede mængde rågylle samt humusmængden fra dekanteren måles ikke. Humusmængden antages at udgøre 10 % af det samlede volumen og herudfra angives den samlede behandlede mængde rågylle.

Driftserfaringer i perioden 13/12 2002 til 18/2 2003
På grundlag af strømafbrydelse i Nordjylland den 28. december 2002 stod anlægget stille indtil begyndelsen af det nye år. Dette stop gav samtidig anledning til manuel rensning af inddampnings-varmeveksleren, hvilket igen har betydet, at stabil drift med anlægget først er blevet genoprettet den 20. januar 2003. Herefter har driften af anlægget været tilfredsstillende.

top af side Til top


Driftsresultater og -erfaringer
Periode: 18/2 2003 - 3/4 2003

Materiale

Enhed

Data fra perioden

Fordeling totalt

Fordeling
MANURA 2000

Behandlet
siden 2/5 2002

Rågylle behandlet i dekanter 1)

m 3

1175,31

100 %

 

10330

Humus fra dekanter 1)

m 3

117,53

10 %

 

1033

Rejekt fra dekanter til Manura 2000

m 3

1057,77

 

100 %

9297

NPK - fraktion

m 3

154,59

13,1 %

14,6 %

1304

N - fraktion

m 3

49,09

4,2 %

4,6 %

269

Destillat (rent vand)

m 3

905,76

77,1 %

85,6 %

7829

Specifikt elforbrug

kWh/m3rågylle

54,3

 

 

 

MANURA 2000 drifts-timer i perioden

timer

618

 

 

 

Nettokapacitet Manura 2000

m3/driftstime

1,71

 

 

 

Beregnet nettokap. Manura + dekanter

m3/driftstime

1,9

 

 

 

Forbrugsstoffer

 

Ikke registreret

 

 

 

1) Den samlede mængde rågylle samt humusmængden fra dekanteren måles ikke. Humusmængden antages at udgøre 10 % af det samlede volumen og herudfra angives den samlede behandlede mængde rågylle.

Driftserfaringer i perioden 18/2 2003 til 3/4 2003
Forglemmelse ved montage har medført manglende syreindtag til rensning af forvarmevekslere, hvilket har forårsaget, at maskinen unødigt har været stoppet på grund af belægninger. I øvrigt er der udført en enkelt manuel rensning af inddampningsvarmeveksleren (syrerensning).

Der udføres i uge 14-15 større rutinemæssigt serviceeftersyn, hvilket betyder, at maskinen står stille. Maskinen startes formentligt igen i slutningen af uge 15.


Kommentarer fra Landscentret
Fordelingen af fraktioner i perioden viser en betydelig uoverensstemmelse mellem summen af de forskellige fraktioner og den samlede målte/beregnede mængde behandlet. Umiddelbart kunne det se ud til, at det er flowmåleren på rejekttilførselen til MANURA 2000, der har registreret for lidt, idet fordelingen mellem de enkelte fraktioner nogenlunde passer med det, der er set fra tidligere perioder.

top af side Til top


Driftsresultater og -erfaringer
Periode: 3/4 2003 - 25/11 2003

Materiale Enhed Data fra perioden

Fordeling totalt

Fordeling
MANURA 2000
Behandlet
siden 2/5 2002
Rågylle behandlet i dekanter 1) m3 4460 100% 14.790
Humus fra dekanter1) m3 446 10% 1.479
Rejekt fra dekanter til Manura 2000 m3 4014 100% 13.311
NPK - fraktion m3 604 13,5% 15,0% 1.908
N - fraktion m3 241 5,4% 6,0% 510

Destillat (rent vand)

m3 3424 76,8% 85,3% 11.253
Specifikt elforbrug kWh/m3rågylle 54,5
MANURA 2000 drifts-timer i perioden timer 2740
Nettokapacitet Manura 2000 m3/driftstime 1,46
Beregnet nettokap. Manura + dekanter m3/driftstime 1,63
Forbrugsstoffer Ikke registreret
1) Den samlede mængde rågylle samt humusmængden fra dekanteren måles ikke. Humusmængden antages at udgøre 10 % af det samlede volumen og herudfra angives den samlede behandlede mængde rågylle.


Funi Manura A/S' kommentarer til driften i perioden 3/4 2003 - 25/11 2003
23/5-2/7 Maskinen driftstandset, da der ingen gylle er til rådighed.
16/7-31/7 Fejl på telefonlinien gør det umuligt at fjernovervåge anlægget. Der køres derfor med reduceret kapacitet i perioden.
August Der har været problemer med anlæggets ejektor-system. Hvilket blandt andet har medført periodisk tilstopning af forvarmevekslerne. Systemet er forbedret og problemet synes nu ophævet.
2/9 Blæser havarerer. Brugt blæser monteres på grund af lang leveringstid af ny blæser. Det er ikke muligt, at belaste den brugte blæser med mere end 75-80% af max.
16/10 Struvit udfældning i dekanteren, medfører nedsat effektivitet. Måske årsag til tiltagende SS i rejektet, som stabiliserer skum. Der foretages syrerensning af dekanteren. Overvågningsprogram for dekanteren etableres.
24/10 Den brugte blæser udskiftes med en renoveret blæser. Kun muligt at belaste den renoverede med 75%. Der arbejdes sammen med underleverandør på, at substituere nuværende blæser med en anden og forbedret blæser.

Der er i perioden produceret en større andel af N-fraktion. Dette skyldes tendenser til krystaldannelse i gasrensningsenheden. For at imødegå dette ledes N-faktionen ud med en lavere koncentration, herved elimineres tendensen til krystaldannelse.

Generelt: Processen virker meget tilfredsstillende, men i takt med oparbejdede driftstimer har enkelte ukritiske komponenter vist sig, at have en utilfredsstillende levetid. Der arbejdes på udskiftning af disse komponenter med bedre alternativer.


top af side Til top


Driftsresultater og -erfaringer
Periode: 25/11 2003 - 05/01 2004

Materiale Enhed Data fra perioden Fordeling totalt Fordeling
MANURA 2000
Behandlet
siden 2/5 2002
Rågylle behandlet i dekanter1) m3 1.216 100% 16.006

Humus fra dekanter1)

m3 122 10% 1.601
Rejekt fra dekanter til Manura 2000 m3 1.094 100% 14.405
NPK - fraktion m3 185 15,2% 16,9% 2.093
N - fraktion m3 73 6,0% 6,7% 583
Destillat (rent vand) m3 740 60,8%2) 67,6%2) 11.994
Specifikt elforbrug kWh/m3rågylle 58,8
MANURA 2000 driftstimer i perioden timer 778
Nettokapacitet Manura 2000 m3/driftstime 1,41
Beregnet nettokap. Manura + dekanter m3/driftstime 1,56
Forbrugsstoffer

Ikke registreret

1) Den samlede mængde rågylle samt humusmængden fra dekanteren måles ikke. Humusmængden antages at udgøre 10 % af det samlede volumen og herudfra angives den samlede behandlede mængde rågylle.
2) Flowmåler for destillat måler for lidt. Der er styringsmæssigt korrigeret for dette således, at det ikke influerer på maskinens drift. Mængden af produceret destillat udgør reelt ca. 70 % af rågyllen og ca. 77 % af rejekt og ikke som angivet hhv. 60,8% og 67,6 %.


Funki Manura A/S' kommentarer til driften i perioden 25/11 2003 - 5/1 2004
Generelt Processen virker meget tilfredsstillende. Dette afspejler sig i, at anlægget fra d. 5/12 til d. 5/1 har været i drift i 96 % af tiden.
28/11-4/12 Maskine har stået stille fra 28/11 til 5/12 på grund af service af blæseren.
Hele perioden En defekt styringskomponent til dekanteren har medført, at der i en periode i efteråret blev produceret tynd gylle (rejekt) med et højere tørstofindhold end normalt. Dette tørstof har ophobet sig og ligger nu som en buffer i den 1000 m 3 store rejektbeholderen. Et forøget tørstofindhold i rejektet er ensbetydende med en øget tendens til skumning under inddampning. Det vurderes, at den øgede skumningstendens "koster" 200-300 l/h i kapacitets nedgang.
Hele perioden På grund af det forøgede tørstofindhold i rejektet, kan NPK-fraktionen ikke opkoncentreres i samme grad som før. NPK-fraktionen vil derved udgøre en større andel af rågyllen, end hvis rejektet have kunnet opkoncentreres yderligere. Da NPK-fraktionen ikke varmeveksles, inden det forlader maskinen, er en øget produktion af NPK-fraktion samtidig ensbetydende med et større energitab. Det fremgår deraf også at maskinens energiforbrug per enhed er lidt højere end normalt. Det forventes, at situationen atter normaliseres i takt med, at dekanteren atter producerer rejekt af tilfredsstillende kvalitet.
Hele perioden Der er i perioden produceret en større andel af N-fraktion. Dette skyldes tendenser til krystaldannelse i gasrensningsenheden. For at imødegå dette ledes N-faktionen ud med en lavere koncentration, herved elimineres tendensen til krystaldannelse.

top af side Til top


Yderligere oplysninger

punkttegn Spørgsmål omkring projektet: Specialkonsulent Jørgen Hinge, Landscentret, Byggeri og Teknik.

Læs rapporten
Gylleseparering Manura 2000 - pdf-fil (143 Kb).
FarmTest - Bygninger nr. 8 - 2003

Rapporten er på 19 sider og koster 40 kr. + moms og forsendelse. Den kan bestilles:

punkttegn via e-mail lbm@lr.dk ,
punkttegn eller ved henvendelse til Landscentret, Byggeri og Teknik på tlf. 8740 5000.


top af side Til top

 

 

Landscentret, Byggeri og Teknik

 

Sidst bekræftet: 27-04-2011 Oprettet: 20-01-2003 Revideret: 17-06-2004

Forfatter

Planter & Miljø