110

Oprettet: 29-01-2010

FarmTest - Udbytteregistrering

Test af brugervenlighed og funktionalitet for to forskellige udbytteregistreringssystemer til mejetærskere.

Udbyttemålerne har en tilstrækkelig nøgagtighed til udbyttekortanalyse, som er et godt supplement til brovægten til vurdering af udbyttemængderne på markniveau.

To forskellige systemer til udbyttemåling på mejetærskere er undersøgt under markforhold i høsten 2009. Det ene system måler udbyttet ved hjælp af en såkaldt prelleplade. Det andet system anvender fotoceller. Begge systemer måler også afgrødens vandindhold og korrigerer udbyttemålingen herefter. Systemernes udbyttemåling er kontrolleret med brovægt. Måling af vandindhold er kontrolleret ved laboratoriemålinger.

De landmænd, der lagde maskiner til FarmTesten , bruger udbyttemålere med det formål at lave registreringer af udbyttet per mark. Det samlede tidsforbrug til daglig vedligeholdelse, kalibrering og anvendelse vurderes at være ens for de to systemer.

Data fra udbyttemålere kan anvendes til at kortlægge udbyttevariationen på markniveau og øge kendskabet til markernes potentiale. Udbyttekort er relativt nemme at konstruere og kan udgøre et værdifuldt værktøj ved optimering af sædskiftet. Det er hensigtsmæssigt, at landmanden hver dag sørger for at få høstdata overført fra mejetærskeren til computeren, da det efterfølgende er lettere at bruge data korrekt.

Praktisk anvendelse af data fra udbyttemåler kan imidlertid være begrænset af besværligheden ved overførsel af data til de kortprogrammer, som landmanden bruger, og derfra videre til andre landbrugsmaskiner. FarmTesten viste, at de to systemer af udbyttemålere ikke måler udbyttet tilstrækkeligt præcist til, at målingerne kan anvendes til afregning af salgsafgrøder. I dag afregnes korn helt overvejende efter vejning på brovægt med en fejlmargen på ±20 kg. Udenlandske undersøgelser viser, at systemerne med kalibrering kan opnå en nøjagtighed, der er udmærket som grundlag for sædskifteoptimering og udarbejdelse af udbyttekort.

Se hele FarmTesten.

Sidst bekræftet: 07-07-2017 Oprettet: 29-01-2010 Revideret: 29-01-2010

Forfatter

Planter & Miljø
Innovationskonsulent

Jørgen Pedersen

AgroTech


Grzegorz Nowak

Af samme forfatter

Omsåning af vintersæd
Vintersæden står mange steder ret dårligt. Vurdér behovet for omsåning.
06.04.20
Eksempler på økonomi i at lægge økologisk jord til et vådområde
Artiklen viser en række følsomhedsberegninger for betydningen af dyrkningssikkerhed, udbytte og tilskud i hhv. uændret drif...
06.01.20
Positiv status på brug af vækstreguleringsprognose kombineret med forsikring
Landmænd har mod betaling af 50 kr. pr. ha, og ved at undlade vækstregulering kunnet forsikre sig, så der ved forekomst af ...
19.12.19
Aftaler om markarbejde
Når landmænd laver en aftale om udførelse af opgaver i marken, bør der indgås en skriftlig aftale om arbejdets udførelse.
04.12.19
De vejledende grovfoderpriser for 2019, 2020 og 2021 er klar
SEGES anbefaler, at der anvendes to principper til værdisætning af grovfoder. Det drejer sig om henholdsvis ”Intern grovfod...
30.09.19