FarmTest - Maskiner og planteavl nr. 100

Oprettet: 04-03-2009
Revideret: 21-08-2012

Udstyr til indvendig skylning af sprøjter

Dette imødekommer nogle af de krav, der stilles i bekendtgørelsen om vask og fyldning af sprøjter.


Udstyr til indvendig skylning af sprøjter - tre systemer til eftermontering
- Afsluttet FarmTest

Formålet med FarmTesten var:
  • At give et indblik i tilgængeligt ekstraudstyr til fortynding og indvendig skylning af sprøjter. Udstyr, som nemt kan eftermonteres på sprøjter.
  • At undersøge om det er muligt at fortynde restsprøjtevæsken ned til 2 % af oprindelig tankkoncentration, som det foreskrives i bekendtgørelsen.
  • At sætte fokus på kravet om anvendelse af skylleudstyr.

Læs hele FarmTesten: dansk engelsk

Det er muligt at fortynde restsprøjtevæsken i bunden (sumpen) af tanken til 1 % af den oprindelige tank-koncentration med alle de tre undersøgte skylleudstyrer. De tre undersøgte systemer ses på billederne herunder:

Systemerne fra Aams og Kyndestoft benytter en 12 volts pumpe til kontinuerligt at lede skyllevand fra en påmonteret beholder til tank og slanger. Systemet fra Hardi benytter sprøjtens egen pumpe. Her deles skyllevandet i tre dele, og der foretages en tredelt skylning. Ved begge skyllemetoder skal alle ventiler betjenes under rengøringen for at sikre en god skylning af hele væskesystemet.

Udsprøjtning af skyllevand skal udføres på de behandlede areal under fremkørsel. Maksimal dosis må ikke overskides. De to systemer til kontinuerlig skylning fortynder hurtigst restsprøjtevæsken til under 2 %, ligesom betjeningen af udstyret og ventiler er mest behagelig, da alt kan klares fra traktorkabinen.

Læs hele FarmTesten: dansk (1 mb) engelsk (1 mb)

 

 

Sidst bekræftet: 21-08-2012 Oprettet: 04-03-2009 Revideret: 21-08-2012

Forfatter

Planter & Miljø
Landskonsulent

Michael Højholdt

Erhvervsøkonomi


Niels Enggaard Klausen

Af samme forfatter

Omsåning af vintersæd
Vintersæden står mange steder ret dårligt. Vurdér behovet for omsåning.
06.04.20
Eksempler på økonomi i at lægge økologisk jord til et vådområde
Artiklen viser en række følsomhedsberegninger for betydningen af dyrkningssikkerhed, udbytte og tilskud i hhv. uændret drif...
06.01.20
Positiv status på brug af vækstreguleringsprognose kombineret med forsikring
Landmænd har mod betaling af 50 kr. pr. ha, og ved at undlade vækstregulering kunnet forsikre sig, så der ved forekomst af ...
19.12.19
Aftaler om markarbejde
Når landmænd laver en aftale om udførelse af opgaver i marken, bør der indgås en skriftlig aftale om arbejdets udførelse.
04.12.19
De vejledende grovfoderpriser for 2019, 2020 og 2021 er klar
SEGES anbefaler, at der anvendes to principper til værdisætning af grovfoder. Det drejer sig om henholdsvis ”Intern grovfod...
30.09.19