Feedback Form

  

Oprettet: 25-02-2011

FarmTest: Øget hastighed ved marksprøjtning

Ved opgaver uden krav om nedtrængning, og hvor kapaciteten er ringe, kan hurtig kørsel med marksprøjten være en løsning. Hurtig kørsel med marksprøjten stiller bl.a. nye krav til dysevalg, sprøjtebommens stabilitet og markernes egnethed til hurtig kørsel.

Videncentret for Landbrug, Planteproduktion har i samarbejde med AgroTech gennemført en FarmTest omkring hurtig kørsel med marksprøjter.

Hurtig kørsel med marksprøjten kan være en løsning ved sprøjteopgaver, der ikke stiller krav om nedtrængning i afgrøden. I FarmTesten er forskellige dysevalg afprøvet ved 6, 12 og 18 km i timen, og bekæmpelseseffekten på ukrudt i vårbyg opgjort ved visuelle vurderinger af biomasse.

Hurtig kørsel med marksprøjten medfører risiko for mere ujævn fordeling af sprøjtevæsken, ophvirvling af støv i tørre perioder, forøget slid på udstyret og usikker effekt af sprøjtningen. Dysevalget må som altid ske omhyggelig og med særlig hensyntagen til risiko for vinddrift.

Beregninger på maskinøkonomien ved forskellige hastigheder ved marksprøjtning underbygger, at hurtig kørsel med marksprøjten ud fra økonomiske hensyn kan begrænses til de opgaver, som ellers ikke bliver udført rettidigt eller udført overhovedet.

Læs et sammendrag af FarmTesten nedenunder.

Sammendrag

I foråret 2010 er der udført en FarmTest med ukrudtssprøjtning i vårbyg på to lokaliteter ved 6, 12 og 18 km/t. Kørehastigheden er det parameter, hvormed kapaciteten kan forøges uden at foretage store investeringer, og FarmTesten demonstrerer, hvilke fordele og ulemper der knytter sig til hurtig kørsel med en traditionel marksprøjte.

Formålet var at vurdere kørehastighed og dråbestørrelsens indvirkning på bekæmpelseseffekten ved ukrudtssprøjtning samt at udarbejde anbefalinger om, hvornår høj hastighed kan tilrådes, og hvornår høj hastighed ikke bør anvendes. Vårbyggen var i vækststadie 22, og ukrudtet havde op til fire løvblade. Middelvinden var ved alle sprøjtninger på 5 m/s; det er meget vind og ikke optimalt sprøjtevejr, men realistisk i nogle tilfælde.

Det er landmændenes egne trailersprøjter på 24 og 28 m, der blev benyttet i undersøgelsen. Der blev afprøvet 10 forskellige kombinationer af dyser og hastigheder. Alle behandlinger er foretaget med 160 l/ha. Foruden traditionelle dyser som lavdriftdyser, store størrelser af fladsprededyser samt kompakte luftinjektionsdyser er der benyttet luftassistance ved Hardi TWIN og Hi-Speed dysen fra Agrotop. Hi-speed er en luftinjektionsdyse, der vinkler sprøjtevæsken 10° frem og 50° tilbage. Den skal benyttes ved relativt højt tryk, og giver i forsøget medium dråber ved 12 km/t samt grove dråber ved 18 km/t. Herunder ses de afprøvede teknikker.

Konklusion

Under de givne forhold med relativt meget vind og på meget jævne og flade forsøgsmarker, konkluderer FarmTesten ved sammenligning med lavdriftdyse 02 ved 6 km/t:

  • Kompakte luftinjektionsdyser, uanset hastighed, gav signifikant bedre bekæmpelseseffekt.
  • Hi-Speed dysen ved 12 km/t gav signifikant bedre bekæmpelseseffekt.
  • Tendens til at Hardi TWIN, uanset hastighed, gav bedre bekæmpelseseffekt.
  • Ingen af de undersøgte behandlinger havde ringere bekæmpelseseffekt end lavdriftdyse 02 ved 6 km/t.

Beregninger viser, at højere hastighed kun giver en mindre besparelse på omkostningen til maskiner og arbejde. Derfor er høj hastighed mest relevant i situationer med mangel på kapacitet, hvor alternativet er ikke at udføre nogen behandling.

Anbefalinger

Det anbefales ikke at køre med den højst undersøgte kørselshastighed på 18 km/t, da der er mange risici forbundet med denne hastighed. De omfatter blandt andet risiko for uens dosering som følge af voldsomme bombevægelser, risiko for at støv ophvirvles, risiko for forøget slid og skader på materiellet, samt at arbejdet i førerhuset med at åbne og lukke for sprøjtevæsken ved forageren, også vil være vanskelig at udføre ordentligt ved denne hastighed.

Den generelle anbefaling lyder stadig på at køre 8-10 km/t med konventionel sprøjteteknik. Dette forudsætter gode forhold, hvor markerne er jævne, kun lidt vind og at der ikke er krav til nedtrængning i afgrøden. Såfremt det ønskes at køre hurtigere end den generelle anbefaling på ca. 8-10 km/t, for eksempel op mod 12 km/t, er der yderligere nogle forhold, der skal tages højde for: Marken skal være meget jævn. Sprøjten skal være mekanisk i orden, især bom-ophænget skal være justeret og velsmurt. Bommen skal holdes stabilt på 50 cm over målet. Der skal som altid vælges dyser efter forholdene, især skal der tænkes på vinddrift. Der må ikke være krav om nedtrængning i afgrøden.

Til top
Sidst bekræftet: 13-02-2017 Oprettet: 25-02-2011 Revideret: 25-02-2011

Forfatter

Planter & Miljø
Landskonsulent

Michael Højholdt

Erhvervsøkonomi


Thyge Lauge Jørgensen

Niels Enggaard Klausen

Af samme forfatter

De vejledende grovfoderpriser for 2019, 2020 og 2021 er klar
SEGES anbefaler, at der anvendes to principper til værdisætning af grovfoder. Det drejer sig om henholdsvis ”Intern grovfod...
30.09.19
Budgetkalkuler for 2020 og 2021
SEGES har udarbejdet nye budgetkalkuler og opdateret eksisterende budgetkalkuler for en lang række landbrugsprodukter. Som ...
24.09.19
Fordele og ulemper ved tidlig såning af vinterrug
Tidlig såning af vinterrug er godkendt som alternativ til pligtige, husdyr og målrettede efterafgrøder ved såning senest 7....
16.07.19
Fordele og ulemper ved tidlig såning af vinterbyg
Såning af vinterbyg senest 7. september er et alternativ til pligtige, husdyr og målrettede efterafgrøder. Generelt anbefal...
16.07.19
Fordele og ulemper ved tidlig såning af vinterhvede
Overvej, om det kan være en god idé for dig at så vinterhvede tidligt i efteråret 2019, og vær opmærksom på fordele og ulem...
16.07.19