Bemærk: Dokumentet er arkiveret, udløbet 29-05-2008

FarmTest - - bygninger nr. 17

Oprettet: 07-06-2004

FarmTest: Driftschefen et program til drift og vedligehold

FarmTest nr.: 17

Forfatter: Mads Urup Gjødesen


"Driftschefen" et program til
- afsluttet FarmTest

Denne FarmTest indeholder en afprøvning af pc-programmet "Driftschefen" til brug ved styring af drift og vedligeholdelse af bygninger og maskiner i landbruget

Indhold

punkttegn Sammendrag og konklusion
punkttegn Erfaringer fra FarmTesten
punkttegn Formål
punkttegn Programbeskrivelse
punkttegn Fordele og ulemper ved programmet "Driftschefen"
punkttegn Følgende minimumskrav er fastsat ud fra erfaringerne fra undersøgelsen
punkttegn Læs rapporten

Sammendrag og konklusion
Programmet "Driftschefen" blev afprøvet på tre større svinebedrifter. Programmet var i den anvendte opsætning relativt tungt og kompliceret for brugeren. Den daglige betjening var ikke tilstrækkelig brugervenlig, hvilket medførte, at brugeren ikke fik udført opgaverne. Programmet blev betjent via internettet, hvilket var en klar fordel, og der var gode muligheder for individuel opsætning.

FarmTesten viste, at det er vigtigt, at landmanden er engageret og bruger den fornødne tid i opstartsfasen. Vedligeholdelsesopgaverne skal prioriteres på højde med de øvrige arbejdsrutiner. Undersøgelsen viste også, at brugeren med de laveste vedligeholdsudgifter, også var den mest engagerede i at lære programmet at kende og få det implementeret. Brugerens engagement for drift og vedligehold har derfor afgørende betydning for, på hvilket niveau vedligeholdsudgifterne ligger.

til top

Hvis målet om at skabe større fokus på drift og vedligehold skal opnås og indføres i landbruget, er det derfor ikke nok at have et godt it-registreringsværktøj. Landbrugets holdning og prioritering på området skal også ændres, hvis man ønsker succes.

Programmet var relativt tungt at arbejde i. Programmet blev betjent over internettet og der var gode muligheder for personlig opsætning. (35kb)
Figur 1. Programmet var relativt tungt at arbejde i. Programmet blev betjent over internettet og der var gode muligheder for personlig opsætning.

til top

Erfaringer fra FarmTesten
Undersøgelsen viste, at det ikke kun er programmet, som skal være egnet til landbruget. Brugerne skal også overholde visse krav for at opnå succes. Ud fra afprøvningen kan følgende krav til brugeren opstilles:

punkttegn Bedriften skal have en vis størrelse, inden brug af it-styring af vedligehold kan betale sig.
punkttegn Flere ansatte. Deltager tre til fem personer i vedligeholdelse af produktionsanlæg, er en styring nødvendig.
punkttegn Meget teknik. Indeholder bedriften tre til fem større anlæg, som har stor betydning for produktionen, er systematisk vedligehold relevant.
punkttegn Manglende overblik over vedligeholdssituationen, (hvad blev udskiftet/vedligeholdt hvornår, økonomi, etc.).
punkttegn Brugeren skal have lyst, evner og ressourcer til at indføre systematisk vedligehold.
punkttegn Medarbejderne skal være indstillet på en øget arbejdsbyrde til vedligehold og registrering. Der skal påregnes minimum tre til fem timer ugentligt for en stor bedrift.
punkttegn Tålmodighed. Gevinsten ved systematisk vedligehold er en langsigtet proces. Det tager minimum to til tre år, før der er opsamlet tilstrækkelig data til at trække erfaringer.
punkttegn Vedligeholdsopgaverne skal prioriteres højt og skal gennemføres rettidigt.

til top

Formål
Formålet med undersøgelsen var, at:

punkttegn Undersøge programmet "Driftchefen's" egnethed til landbruget.
punkttegn Undersøge om it-administration af vedligehold egner sig til landbruget.
punkttegn Skabe erfaringer og få tilbagemeldinger fra brugerne.


til top

Programbeskrivelse
Bedriftens bygninger og anlæg, vedligeholdsaktiviteter og interval indtastes i programmet. Programmet sender derefter løbende meddelelser (kaldet rekvisitioner) til brugeren om anlæg, der skal vedligeholdes. Rekvisitionen indeholder en tjekliste over vedligeholdspunkter, der skal efterses. Brugeren tilbageregistrerer alle hændelser i vedligeholdet til programmet. Var der dele, som blev udskiftet, registreres der, hvilke dele det drejede sig om, pris og brugt arbejdstid. Alle data lagres i programmet. Derefter kan der trækkes informationer på de enkelte bygninger og anlæg. Programmet indeholder også en række funktioner, der gør det muligt at lave statistik og opstille budgetter for drift og vedligehold.

Alt software er placeret på en server hos ICEconsult. For at få adgang logger brugeren sig på over internettet. Eneste krav til brugeren er derfor en pc med internetopkobling. Brugeren har ikke software liggende på sin egen pc.

til top

Programmets egnethed til landbruget
Opstartsregistrering af data forløb uden problemer hos ICEconsult. Ventetiden på ca. tre uger til indtastning og registrering af bedriftens bygninger og maskineri var i orden. Dertil kommer specielle tilpasninger, så opsætningen passede til brugerens ønsker. Det er muligt selv at foretage registreringen, men det kræver dybdegående kendskab til programmet. ICEconsult ændrede senere brugerfladen på opfordring af de tre brugerne. Det skete for at opnå et mindre tidskrævende system. Ændringerne blev foretaget på ca. en uge.

Der var mange muligheder for individuel opsætning af programmet. Det var muligt at tilføje funktioner i takt med, at man lærte programmet bedre at kende.

Brugerfladen var relativ kompleks opbygget. Det tog derfor tid at lære programmet at kende.

til top

Daglig brug af programmet
Den daglige betjening af programmet fungerede fint via internettet.

Programmet bestod af to dele:

punkttegn Servicewebben, hvor alle vedligeholdsrekvisitioner blev behandlet. Her foregik alle indtastninger, som brugeren skulle foretage i forbindelse med servicetjek.
punkttegn Infowebben, hvor det var muligt at trække oplysninger og foretage ændringer i registreringerne og opsætningen.

Den webbaserede betjening var et stort plus. Der var ingen problemer med softwaren, og man slap for dyre supportbesøg. Desværre var programmet på grund af brugerfladen ikke egnet til betjening over internettet. Indtastningen af vedligeholdsdata krævede mange klik mellem rekvisitionens faneblade og nedsatte derfor arbejdshastig­heden. Programmets brugerflade var meget kompleks, og det tog tid at lære. Funkti­on­erne var ikke logisk opbygget.

til top

Under testforløbet var programmet relativt stabilt. Der opstod enkelte uforklarlige
hændelser.

Al registrering af vedligehold foregik ved at udfylde vedligeholdsrekvisitioner. Ideen var god, men for tidskrævende. (23kb)
Figur 2. Al registrering af vedligehold foregik ved at udfylde vedligeholdsrekvisitioner. Ideen var god, men for tidskrævende.

til top

Fordele og ulemper ved programmet "Driftschefen"

Fordele Ulemper
punkttegn Registrering og opstart af data hos ICEconsult
punkttegn Mange muligheder for individuel tilpasning
punkttegn God support fra ICEconsult
punkttegn Ingen software på brugerens pc
punkttegn Betjening via internettet
punkttegn Programmet er altid opdateret
punkttegn Al support kan afhjælpes ved hjælp af telefon eller mail
punkttegn Programmet indeholder mange funk­tioner
punkttegn Der er mulighed for at starte enkelt og udbygge mængden af funktioner løbende
punkttegn Registrering af bedriften kræver erfaring med programmet
punkttegn Det er svært for brugeren at foretage ændringer
punkttegn Kompleks og uoverskuelig brugerflade i indtastningsprogrammet
punkttegn Der kræves to login for at bruge programmet
punkttegn Internetbetjeningen og et stort antal faneblade nedsætter arbedshastigheden
punkttegn Meget tidskrævende indlæringsfase
punkttegn Programmet har mindre "børnesygdomme"

til top

It-administration af vedligehold til landbruget
FarmTesten har bidraget med en lang række nye erfaringer. Ud fra disse erfaringer er det muligt at opstille en række krav til et it-værktøj, der egner sig til brug i landbruget.

til top

Følgende minimumskrav er fastsat ud fra erfaringerne fra undersøgelsen:

punkttegn Oprettelse af data i opstartsfasen
Krav:
punkttegn Programmet skal indeholde en "teknikdatabase", hvor alle anlægstyper og nødvendige vedligeholdsdata er oplyst. I opstartsregistreringen af bedriften skal brugeren så blot udvælge de anlæg i databasen, som matcher bedriftens.
punkttegn Daglig brug
Krav:
punkttegn Meget brugervenligt. Skal kunne bruges uden større introduktion fra dag ét.
punkttegn Simpel og overskuelig brugerflade.
punkttegn Hurtig og præcis indtastning af vedligeholdsdata. Alle data skal indtastes i samme faneblad/skærmbillede.
punkttegn Få funktioner i opstartsfasen med mulighed for at udbygge programmet.
punkttegn Printvenlige vedligeholdsplaner til medarbejdere indeholdende checkskemaer.
punkttegn Mobilitet
Krav:
punkttegn Internetløsning.
punkttegn Lettere at yde support.
punkttegn Programmet er altid opdateret.
punkttegn Alle data ligger på central server, hvor der kan laves statistik.
punkttegn Brugerne kan trække på hinandens erfaringer.
punkttegn Lettere at opdatere "maskinoversigtsdatabasen".
punkttegn Skal kunne udbygges med håndholdt computer (PDA) eller skannerløsning.

Al teknik blev registreret i programmet på ICEconsults server. Når et anlæg skulle vedligeholdes, blev der automatisk sendt en besked til brugeren om, hvad der skulle gøres. (21kb)
Al teknik blev registreret i programmet på ICEconsults server. Når et anlæg skulle vedligeholdes, blev der automatisk sendt en besked til brugeren om, hvad der skulle gøres.

Læs rapporten

punkttegn Drift og vedligehold, Driftschefen
FarmTest - bygninger nr. 17

Bemærk, at rapporten er en PDF-fil, der kræver programmet Acrobat Reader. Programmet kan downloades her.

Køb rapporten
Rapporten koster 150 kr. + moms og forsendelse og kan bestilles:

punkttegn Via Netbutikken i LandbrugsInfo.
punkttegn Via e-mail byggeri-teknik@landscentret.dk.
punkttegn Eller ved henvendelse til Landscentret, Byggeri og Teknik på tlf. 8740 5000.


Kilde: Landscentret, Byggeri og Teknik

til top

FarmTest nr.: 17

Landscentret, Byggeri og Teknik

Sidst bekræftet: 23-05-2006 Oprettet: 07-06-2004 Revideret: 07-06-2004

Forfatter

Anlæg & Miljø