Bemærk: Dokumentet er arkiveret, udløbet 26-08-2013

FarmTest Kvæg - 63

Oprettet: 20-05-2009

FarmTest - Foderopbevaring

 

- Afsluttet FarmTest

 

 

 

 Opbevares foderet ikke korrekt, forringes kvaliteten hurtigt. Derfor er det nødvendigt at sætte fokus på foderlageret og sørge for, at foderet opbevares korrekt.

Formål
Formålet med FarmTesten er at sikre:

  • Mindre foderspild
  • Højere kvalitet af foder
  • Bedre og mere rationel adgang til foderlagre

I sidste ende er der mange penge sparet ved at investere i et velindrettet foderlager til både grov- og kraftfoder. Både i form af bedre foderudnyttelse (mindre spild) samt højere mælkeydelse.

Mål
Målet med FarmTesten er at udarbejde en række beskrivelser af forskellige typer af foderlagre samt udarbejdelse af forslag og anbefalinger til optimering af foderlageret. Med disse forslag og anbefalinger er det målet at landmanden vil kunne forbedre egne forhold og opnå en bedre foderudnyttelse.

Indhold
Brugere med forskellige typer foderopbevaring besøges og interviewes med henblik på fordele og ulemper.
Der udarbejdes forslag til forbedringer samt anbefalinger til optimal opbevaring af forskellige typer fodermidler på baggrund af besøgene.
Der udarbejdes en FarmTest rapport som let og overskueligt kan hjælpe landmanden med at forbedre både eksisterende- og fremtidige foderopbevaringsforhold.

FarmTesten vil være tilgængelig på www.FarmTest.dk

 

Undersøgelsen gennemførtes i perioden fra august 2008 til november 2008.

Deltagere
Dansk Landbrugsrådgivning, Videncentret for Landbrug, Kvæg

Anne Skøtt Jensen
Vibeke Fladkjær Nielsen

 

FarmTesten beskriver tre forskellige anlæg til opbevaring af tilskudsfoder, samt tre forskellige varianter af plansiloer til grovfoder. FarmTesten tager udgangspunkt i 10 besøg hos brugere med de respektive foderlagre.

På hver bedrift bedømmer landmanden/driftslederen foderopbevarings forholdene ud fra en skala fra 1 til 5, hvor 5 er bedst. Parametrene, der bliver bedømt, er bl.a. brugervenlighed i daglig drift og rengøringsvenlighed.

De beskrevne anlæg til tilskudsfoder er lukkede fodersiloer, amerikanerlader, fodersiloer i lade med og uden snegl. Lagre til grovfoder er plansiloer opbygget af elementer, plansiloer opbygget af fundablokke, samt den såkaldte hollændermodel, hvor der er jord mellem siderne, som er opbygget af fundablokke.

Rapporten indeholder fordele og ulemper ved de forskellige typer, samt anbefalinger til investering og daglig brug. Målet med rapporten er at ruste landmanden bedst muligt, inden han investerer i foderlager, så der undgås fejlinvesteringer.

Læs hele FarmTest-rapporten her

punkttegn FarmTest nr. 63 Foderopbevaring


 

Sidst bekræftet: 20-05-2009 Oprettet: 20-05-2009 Revideret: 20-05-2009

Forfatter

Kvæg
Specialkonsulent

Vibeke F. Nielsen

Sundhed, velfærd og reproduktion, Kvæg


Anne Skøtt Jensen

Af samme forfatter

What is the improvement board and stand-up meetings?
The improvement board is a tool with which to achieve a company culture that has a focus on continu-ous improvements (the 5...
18.09.19
What is Lean?
Lean is about creating more value by using fewer resources. Lean means “slim” and aims to increase productivity through eff...
18.09.19
Sådan får du nye medarbejdere godt fra start
Som nyansat er der meget at lære. Derfor er det vigtigt, at du som leder sikrer en god og effektiv op-start af nye medarbej...
23.08.19
Sådan motiverer du som leder dine medarbejdere til at ændre vaner
De færreste bryder sig om forandringer, og det kan være svært at ændre vaner – både som medarbej-der og leder på et landbru...
23.08.19
Fem trin som hjælper dig til at skabe forandring
Mennesket er irrationelt, mangler viljestyrke og selvkontrol. Derfor er det en udfordring, når man som leder vil skabe fora...
09.08.19