Bemærk: Dokumentet er arkiveret, udløbet 05-02-2018

FarmTest - bygninger nr. 39

Oprettet: 21-01-2009
Revideret: 21-06-2011

FarmTest - Overfladebehandling af ensilagesilo

Produkttest

- Afsluttet FarmTest

Ensilagesaft er hård kost for beton - selv den stærkeste beton kan blive ødelagt, hvis den ikke overfladebeskyttes. I denne FarmTest afprøves otte forskellige produkter til overfladebeskyttelse af beton, i en nybygget dobbelt plansilo.

Sammendrag og konklusioner

Der bør altid anvendes en plastfolie mellem ensilagen og betonelementerne, for at begrænse/undgå nedbrydning af betonen.

Der blev afprøvet 8 produkter til beskyttelse af betonoverflader fra 8 firmaer. Afprøvningen blev gennemført i en nybygget plansilo med præfabrikerede betonelementer. Produkterne blev påført både på betonelementerne og betongulvet. Testen forløb over tre år.

De 6 produkter var imprægneringsprodukter, 1 produkt var forseglingsprodukt, og 1 produkt var fluateringsprodukt. 

Typer af produkter til overfladebehandling af beton:

 Forseglingsprodukter   Fluateringsprodukter  Imprægneringsprodukter
 • Overfladeforsegling på basis af bitumen
 • Forhindrer delvist kemisk påvirkning af betonoverfladen
 • Kan anvendes på ny og gammel beton
 • Skal jævnligt genbehandles
 • Er relativt billigt og let at anvende
 • Reagerer kemisk med den frie kalk i betonen og danner hårde uopløselige reaktionsprodukter i en dybde på nogle få millimeter
 • Betonens overfladetæthed øges så modstandsdygtigheden over-for syrepåvirkning forbedres
 • God effekt kan kun forventes ved anvendelse på ny beton
 • Er relativt billige og lette at anvende
 • Baseret på kunststoffer som epoxy eller akryl blandet med et opløsningsmiddel
 • Lukker porerne i betonens øverste lag og forhindrer indtrængen af syreholdig væske i betonen
 • Kan anvendes til ny og gammel beton
 • Relativt billige materialeudgifter

Beskyttelsen af gulvet blev hurtigt nedbrudt af fysiske påvirkninger og har derfor ingen effekt på holdbarheden af betonen i ensilagesiloer uanset hvilket produkt, der blev anvendt. Fluateringsprodukter og imprægneringsprodukter har en meget ringe effekt på holdbarheden af betonen. Forseglingsprodukter har normalt en beskyttende effekt i ca. 1-2 år, hvorefter der skal genbehandles. Betonelementerne kan påføres fysiske skader fra maskiner der anvendes ved tømning og fyldning af siloerne. Man skal desuden være opmærksom på, at bitumen kan nedbrydes af sollys. Det anvendte forseglingsprodukt Neomex 50B krakelerede i løbet af ca. 1 år, og firmaet anvender i dag et andet forseglingsprodukt. FarmTesten kan konkludere, at nedbrydning af beton ikke kan undgås fuldstændigt, uden at der anvendes plastfolie mellem ensilagen og silovæggens betonelementer.

Betonelementerne var afdækket med en plastfolie, hvilket var med til at beskytte betonen. Der var dog steder på elementerne, hvor afdækningen ikke var intakt, og her kunne der konstateres nedbrydning af betonen uanset hvilket produkt, der var anvendt til beskyttelse af betonoverfladen.

Rengøring af betonelementer

Nye betonelementer afvaskes med hedvandsrenser for at fjerne af rester af formolie, inden der påføres et forseglingsprodukt i form af bitumen.

Gamle betonelementer afrenses med højtryksrenser, før der påføres et forseglingsprodukt i form af bitumen.

Ensilage er skadeligt for beton

Ensilage har en pH-værdi mellem 3,5 - 4,5 hvilket er skadeligt for beton. Den skadelige virkning gælder for alle typer beton - både præfabrikerede betonelementer og pladsstøbt beton.

I dag opbygges de fleste plansiloer af præfabrikerede betonelementer i en rigtig god kvalitet og det kan derfor virke overflødigt at overfladebeskytte. Bunden støbes på stedet i en beton af høj styrke, men også den skal overfladebeskyttes. Ubeskyttet beton kan allerede efter kun én sæson lide alvorlig skade.

Når betonen udsættes for ensilagesaft i længere tid, nedbrydes overfladen og det yderste "pudslag" forsvinder. Derved blotlægges stenene i betonen, som til sidst skrabes af, og ender sammen med ensilagen på foderbordet foran køerne.

Tydeligt nedbrudt silobund og vægelement med fritlagte sten. 
Tydeligt nedbrudt silobund og vægelement med fritlagte sten.
Nedbrudt væg 
Nedbrudt væg

 

Resultater
punkttegn Foreløbige observationer - del 1, effekt på beton 2007 og 2008.
punkttegn Resultater - del 2 , effekt på ensilagekvalitet
Projektperiode
FarmTesten - del 1 løber i minimum tre år. Der foretages en løbende afrapportering én gang om året, når siloen er tom og inspiceret. Del 2 afsluttes nu.

Beskrivelse af FarmTesten

Del 1. Beskyttelse af beton

Der findes mange forskellige produkter til overfladebehandling af beton og mindst ligeså mange bud på hvilket man bør vælge. I denne FarmTest undersøges otte forskellige produkter i samme silo.

Del 2. Beskyttelse af ensilage
Ensilage er stabilt, hvis det har en lav pH-værdi (omkring 4) og opbevares ilttæt. Når ensilagen opbevares i betonsiloer, har det vist sig, at ensilage og beton kan påvirke hinanden: Ny beton afgiver base, der forhindrer at ensilagens pH er lav nok i områderne tæt på bund og vægge. Det betyder en øget risiko for vækst af smørsyrebakterier, der danner anaerobe sporer, som kan finde vej til mælken og være årsag til kvalitetsfradrag ved levering til mejeriet. Omvendt påvirker syren i ensilagen betonen, der nedbrydes i det yderste lag.

Formål og mål
Formålet med denne FarmTest er at teste nogle af de mest anvendte produkter til overfladebeskyttelse af beton i ensilagesiloer. Ligeledes undersøges, hvilken indflydelse de forskellige produkter eventuelt har på indholdet af sporer i ensilagen.

De direkte mål i FarmTesten er at:

 • Teste og vurdere de udvalgte produkter ud fra følgende kriterier:
  • Påføringsvenlighed (afhængighed af vejr og restfugt i beton samt egnethed til gør-det-selv)
  • Beskyttelsesgrad af beton
  • Holdbarhed/levetid
  • Pris
 • Undersøge om der er en sammenhæng mellem antallet af sporer i ensilagen og overfladebeskyttelsen
 • Komme med anbefalinger på hvilke produkter, der er bedst egnet til beskyttelse af siloen

Indhold

I en nyopført (2006) ensilagesilo testes otte produkter på både vægge og bund. Siloen er opført sommeren 2006, og leverandørerne af de enkelte produkter har selv stået for påføringen.

Påføringen er i gang  
Påføringen er i gang
Den færdigbehandlede silo er "bolsjestribet" 
Den færdigbehandlede silo er "bolsjestribet"Del 1. Beskyttelse af beton
Når siloen er tom og rengjort foretages en grundig inspektion af betonen i alle felter. Overfladebeskyttelsens effektivitet vurderes både visuelt og ved at dryppe et par dråber saltsyre på betonen - bruser det, er overfladebeskyttelsen ikke tilstrækkelig effektiv.


Del 2. Beskyttelse af ensilage
Der udtages prøver af ensilagen, efterhånden som stakken bruges. Prøverne udtages ud for hvert felt behandlet med de forskellige overfladebehandlingsmidler. Prøverne udtages fra udtagningsfladen
og analyseres blandt andet for sporer, smørsyre og pH.


De enkelte produkter er tildelt to felter i hver silo således:

Feltinddeling af plansilo 

(Bunden i silo 2 behandles med Solustral fra Euroquem)

 

Før påføring af produkterne, er siloen grundig rengjort med højtryksrenser. Herefter har siloen tørret iht. kravene i de tekniske produktdatablade. Leverandørerne af de enkelte produkter har selv stået for selve påføringen - i øvrigt ifølge produkternes tekniske datablad.

De deltagende firmaer og produkter er: (Klik på foto for foreløbige observationer)

Felt

Produktnavn

Forhandler

Type og pris*

Færdig behandling

A

Controll Betongtett

Gottfred Petersen A/S
Langelandsvej 15
5500 Middelfart
Tlf. 6341 1266
www.gottfred.dk

Imprægneringsprodukt
(på basis af natriumsilikat)

16 kr./m 2
(for 2 behandlinger)

Controll Betongtett

B

Intrapor Super

BASF Construction
Chemicals Denmark A/S
Hallandsvej 1
6230 Rødekro
Tlf.: 7466 1511
www.basf-cc.dk

Imprægneringsprodukt
(på basis af acrylharpiks)

1. lag: Intrapor
2. lag: Intrapor Super

50 kr./m2

Intrapor Super

C

NDO Seal

NorDen Olje AS
Box 69
9560 Hadsund
Tlf.: 9857 1188
www.nordenolje.dk

Imprægneringsprodukt
(på basis af råolie)

34 kr./m2
(for 2 behandlinger)

NDO Seal

D

Neomex 50B

"Silolak"

NCC Roads A/S
Fuglesangsalle 16
6600 Vejen
Tlf. 7996 2323
www.ncc.dk

Overfladeforsegling
(på basis af bitumen)

10 kr./m2
(1 beh. inkl. påføring)

Neomex 50B "silolak"

E

Reebolith

Fosroc A/S
Industriparken 27
6630 Rødding
Tlf.: 7484 8884
www.fosroc.dk

Fluateringsprodukt
(på basis af metalfluorider)

12 kr./m2
(for 2 behandlinger)

Reebolith

F

Vespox EP-Klar (LG1)

Vesla A/S
Fabriksvej 12
DK-6920 Videbæk
Tlf.: 9717 3266
www.vesla.dk

Imprægneringsprodukt
(på basis af epoxy)

13 kr./m2
(for 1 behandling)

Vespox EP-Klar (LG1)

G

Nanoformering

TCnano Agro ApS
Gladsaxevej 356
2860 Søborg
Tlf.: 7026 5660
www.tcnano.dk

Imprægneringsprodukt
(på basis af nanoteknologi)

135 kr./m 2
(for 1 behandling)

Nanoformering

H

Sikagard 680S

Sika Danmark A/S
Præstemosevej 2 - 4
3480 Fredensborg
Tlf.: 4818 8585
www.sika.dk

Imprægneringsprodukt
(på basis af acrylharpiks)

100 kr./m2
(for 2 behandlinger)

Sikagard 680S

* Vejledende pris pr. m2 (ved 500 m2) ekskl. moms og påføring.

For yderligere information om produkterne (beskrivelse og pris), se Info - Byggeri og Teknik nr. 1526, Overfladebehandling af ensilagesiloer - produktoversigt.


Projektdeltagere

Ovennævnte firmaer samt:

punkttegn Lundsby Industri A/S
punkttegn Dansk Landbrugsrådgivning, AgroTech, Hanne Bang Bligaard
punkttegn Dansk landbrugsrådgivning, Byggeri og Teknik, Henrik Frederiksen (projektleder)

 

Mere viden

punkttegn Overfladebehandling af ensilagesiloer - produktoversigt. Info Byggeri og Teknik nr. 1526.
punkttegn Overfladebehandling af ensilagesiloer , Info Byggeri og Teknik nr. 1493.
punkttegn Betonsiloer kan give smørsyregæring i ensilage , KvægInfo nr. 1598.
punkttegn Høst og ensilering af majs , GrovfoderNyt nr. 75.
punkttegn Ensilagesiloer , FarmTest - Bygninger nr. 26.

 

Det Europæiske Fællesskab og Fødevareministeriet ved Direktoratet for FødevareErhverv har deltaget i finansieringen af denne publikation.

 

Sidst bekræftet: 22-01-2016 Oprettet: 21-01-2009 Revideret: 21-06-2011

Kontakt

Byggechef

Kenneth Poulsen

Stalde & Produktionssystemer


Forfatter

Kvæg
Jørgen Hviid

Af samme forfatter

Billige LED-rør af tvivlsom oprindelse forstyrrer elektriske installationer
Der er flere og flere eksempler på, at LED-rør med tvivlsom oprindelse forstyrrer andre elektriske installationer, fordi de...
20.05.16
Korrosion i forbindelse med gyllesystemer
I kvægstalde med ringkanalsystem ses ofte rustdannelse på stål- og beklædningsdele omkring omrørebrøndene og fortanke.
11.09.15
Vejledning vedrørende indretning og drift af udendørs sohold
Formålet med byggebladet er at sikre, at udendørs sohold kan praktiseres med en acceptabel miljøpåvirkning.
07.01.15
Opbevaring af fiberfraktion i overdækket markstak
Dette byggeblad angiver driftsforskrifter for opbevaring af nærmere angivne typer af fiberfraktion i marken.
05.07.13