Bemærk: Dokumentet er arkiveret, udløbet 31-05-2010

FarmTest - - Bygninger nr. 10

Oprettet: 31-05-2005

FarmTest - trægitterspær eller stålrammer- Afsluttet FarmTest

Traditionen tro bygges de fleste svinestalde med trægitterspær. Den mest direkte årsag er prisen, men dette på trods, er der et alternativ, der bør overvejes - stålrammer med nedstroppet loft.

Indhold
punkttegn Baggrund
punkttegn Resultater
punkttegn Fordele og ulemper
punkttegn Køb/læs rapporten
punkttegn Mere viden
Eksempel på nedstroppet loft
Eksempel på nedstroppet loft.

Baggrund
Der har gennem tiderne været tradition for at vælge trægitterspær til svinestaldsbyggeri og stålrammer til kvægstalde. Valget er ofte konstruktivt bestemt, eftersom svinestaldene typisk udføres med diffus ventilation i loftet, og løsdriftsstaldene til kvæg slet ikke har brug for en loftkonstruktion.

Det er imidlertid ikke helt uproblematisk at opføre gitterspærskonstruktioner med spændvidder på op imod 40 meter. Derfor kunne alternativet være traditionelle stålrammer, som er enklere at udføre korrekt. Loftkonstruktionen med diffus ventilation udføres ved at nedstroppe nogle stål- eller træbjælker.

til top

Udover de udførelsesmæssige forhold i de to typer konstruktioner, er der også de praktiske forhold at tage stilling til. Det kan for eksempel være en fordel, om ikke ligefrem nødvendigt, at vælge stålrammer, hvis det overvejes at omlægge til en helt anden type produktion på et senere tidspunkt.

Trægitterspær
Eksempel på konstruktion af trægitterspær.


Resultater
Det primære formål med denne undersøgelse har været at fortage en økonomisk og konstruktiv analyse af de to konstruktionstyper.

Resultaterne i denne FarmTest
stammer fra to konkrete byggesager på Mors, der i alt omfatter tre stalde. Der blev i begge projekter afgivet tilbud på både trægitterspær og stålrammer. Alle øvrige forudsætninger var identiske.

Tabel 1.1.Oversigt over licitationstilbud for tre stalde.

Stald

Størrelse
B × L = areal

Bygget
år

Tømrerentreprisen
kr. pr. m²

Gitterspær

Stålrammer

Differens

2005-diff.

A

21,1 × 43,4 =

917 m²

2001

605

649 *)

44

67

B

22,1 × 45,0 =

995 m²

2001

497

556 *)

60

83

C

28,0 × 44,3 =

1.240 m²

2003

677

733 **)

56

104

*) Alt stål korrosionsbeskyttes minimum til klasse 3.

**) Alt stål galvaniseres.

Som det ses i tabel 1.1., er det lidt dyrere at bygge med stålrammer og nedstroppet loft frem for trægitterspær. Det koster mellem 44,00 og 60,00 kr. mere pr. m².

I kolonnen længst til højre "2005-diff." er de seneste par års voldsomme prisstigning på stål forsøgt indarbejdet. Det kan derfor forventes, at stålrammer med nedstroppet loft vil være mellem 67,00 og 104,00 kr. dyrere pr. m² i dag.

til top

Fordele og ulemper ved de to konstruktionstyper

Trægitterspær
Fordele Ulemper
Pris.

Ingen synlige og eventuelt generende konstruktionsdele i staldrummet.

Fuldt nedbrydeligt/brændbart materiale, der kan bortskaffes.

CO2 neutralt.

Ringe fleksibilitet med hensyn til senere ombygning/omlægning til anden produktionstype.

Kompliceret konstruktion med relativ stor risiko for fejl i konstruktionen - specielt med hensyn til afstivning.

Ikke muligt at etablere stor fælles ventilationskanal på lofter for luftrensning på eksisterende bygninger, og det er dyrt at forberede nye bygninger på fælles udsugning.

Hele byggeprocessen er meget afhængig af vejret. Det er ikke usædvanligt, at hele byggeriet bliver forsinket på grund af vejret.

Ingen eller meget ringe mulighed for genanvendelse af materialer (spær mm.).
Stålrammer med nedstroppet loft
Fordele Ulemper
Stor fleksibilitet med hensyn til senere ombygning/omlægning til anden produktionstype.

Ukompliceret konstruktion.

Meget nemt efterfølgende at etablere stor fælles udsugningskanal.

Byggeprocessen er meget lidt afhængig af vejret. Når punktfundamenterne er støbt, kan rammerne rejses og taget monteres. Herefter kan resten af bygningen opføres i tørvejr. Det er yderst sjældent, at denne type bygning forsinkes af vejret.

Stor mulighed for direkte genanvendelse af materialer.
Pris.

Hvis der vælges rammer med indvendig hjørneudfligning, vil disse være synlige i staldrummet.

Hvis der vælges rammer med udvendig hjørneudfligning, skal der tages forbehold for eventuelt kondens.


Den enkle konklusion på undersøgelsen er, at det under alle omstændigheder bør overvejes, hvilken konstruktionstype der skal vælges til den nye svinestald, og ikke blot tage det for givet, at det skal være trægitterspær.

En fordyrelse på op imod 100.000 kr. på en stald på 1.000 m² lyder umiddelbart dyrt, men dette beløb skal sammenlignes med omkostningerne ved senere ændringer af konstruktionen, for eksempel til et helt andet anvendelsesformål.

Læs rapporten

punkttegn

Stålrammer eller trægitterspær (pdf-fil)
FarmTest - bygninger nr. 10


Køb rapporten
Rapporten koster 150 kr. + moms og forsendelse og kan bestilles:

punkttegn Via Netbutikken i LandbrugsInfo.
punkttegn Via e-mail byggeri-teknik@landscentret.dk.
punkttegn Eller ved henvendelse til Landscentret, Byggeri og Teknik på tlf. 8740 55 63.


Mere viden

punkttegn Undesøgelse af brede gitterspær
FarmTest - bygninger nr. 7

til top

 

Sidst bekræftet: 31-05-2005 Oprettet: 31-05-2005 Revideret: 31-05-2005

Forfatter

Anlæg & Miljø
Henrik Frederiksen