Bemærk: Dokumentet er arkiveret, udløbet 27-02-2011

FarmTest - - Bygninger nr. 20

Oprettet: 20-01-2005

FarmTest af gylleseparering i mobilt anlæg


- Afsluttet FarmTest


Dansk Landbrugsrådgivning har i perioden fra den 1. oktober til den 15. december 2004 fulgt Kemira Miljø A/S' anlæg til separering af gylle. Anlægget, der er en mobil enhed, har i afprøvningsperioden kørt hos Svend Clausen, Østermøllevej 34, 7900 Nykøbing Mors. Anlægget har i perioden behandlet 873 ton gylle med en gennemsnitlig kapacitet på 6,7 ton pr. time.Billedet viseren skrue- og stempelpresse.
Billede 1. Skrue- og stempelpresse.


Anlægget har været i drift i kortere og længere perioder af gangen afhængig af den gyllemængde, der har været til rådighed fra bedriften.

Anlægget har i perioden haft følgende forbrug af hjælpestoffer:

Periode Polymerforbrug
kg pr. ton gylle
Vandforbrug
m
3 pr. ton gylle
El-forbrug
kWh pr. ton gylle
1/10 - 1/11 0,48 0,05 1,78
1/11 - 15/12 0,28 0,05 1,87


Anlægget har i perioden haft følgende forbrug:

Periode Polymerforbrug
kg pr. ton gylle
Vandforbrug
kr. pr. ton gylle
El
kr. pr. ton gylle
Variabel omkostning
kr. pr. ton
1/10 - 1/11 11,59 0,18 0,89 12,67
1/11 - 15/12 6,83 0,18 0,93 7,94

Opstart og drift af anlægget har ikke givet anledning til betjeningsmæssige eller tekniske problemer.


Anlægsejer påpeger, at:

punkttegn Ved igangsætning og drift af anlægget har der været en god support fra Kemira Miljø A/S. Anlæggets teknik er simpel og overskuelig og kan ved daglig drift sammenlignes med øvrig teknik, der findes på en landbrugsejendom. Tidsforbrug ved anlægget har været ca. ½ time ved opstart samt lidt tid til overvågning og borttransport af fiber.

Anlægsproducenten påpeger, at:

punkttegn FarmTesten viser, at vores forventninger til anlægget nu holder. Vores primære indsatsområde på anlægget vil være at øge kapaciteten. Vi forventer at kunne øge den til 8 til 12 m 3 pr. time med enkle midler.

Ud fra de foretagne analyser af gylle og fraktioner samt måling af tilledte og fraførte mængder, vurderer Dansk Landbrugsrådgivning, at anlægget i perioden har levet op til definitionen af et "lavteknologisk anlæg" jvf. "Bekendtgørelse om husdyrhold og arealkrav mv."

til top

Læs rapporten

punkttegn

Gylleseparering - Kemira Miljø A/S (pdf-fil)
FarmTest - bygninger nr. 20


Køb rapporten
Rapporten koster 110 kr. + moms og forsendelse og kan bestilles:

punkttegn Via Netbutikken i LandbrugsInfo.
punkttegn Via e-mail byggeri-teknik@landscentret.dk.
punkttegn Eller ved henvendelse til Landscentret, Byggeri og Teknik på tlf. 8740 55 63.

til top
Sidst bekræftet: 18-08-2010 Oprettet: 20-01-2005 Revideret: 20-01-2005

Forfatter

Anlæg & Miljø
Rikke Østergaard