Bemærk: Dokumentet er arkiveret, udløbet 07-02-2011

FarmTest - - bygninger nr. 37

Oprettet: 07-02-2007

FarmTest af gyllesepareringsanlægget Kemira Miljø A/S


- Afsluttet FarmTest


Dansk Landbrugsrådgivning har i perioden fra den 19. juni til den 23. juni 2006 fulgt Kemira Miljø A/S' anlæg til separering af biomasse. Anlægget, der er en mobil enhed, har i afprøvningsperioden været opstillet på biogasanlægget Bånlev, Bjergagervej 4, Spørring, 8380 Trige. Anlægget har i perioden behandlet 168 ton gylle med en gennemsnitlig kapacitet på 5,8 ton pr. time.

Anlægget opstillet i Bånlev
Anlægget opstillet i Bånlev.


Anlægget har været i drift i dagtimerne

Ved testen blev følgende separationseffektivitet dokumenteret (vægt % -vis fordeling).

Reject

Fiber

Mængde

90

10

Kvælstof

76,4

22

Fosfor

26,3

76,4

Anlægget har i perioden haft følgende forbrug.

Forbrug af hjælpestoffer:

Periode

Polymerforbrug,
kg pr. ton gylle

Jernsulfat
kg pr. ton gylle

Vandforbrug,
m3 pr. ton gylle

El-forbrug,
Kwh pr. ton gylle

19/6 - 23-6 2006

0,68

7,27

0,07

2,07

I forbindelse med driften af anlægget har der været enkelte korte driftsstop. Årsagen til disse skyldes primært uens tilførsel af afgasset biomasse til den fortank, hvorfra biomassen blev separeret. Dette forårsagede uens flow i anlægget. Der var dog et stop på grund af slangen til bortledning af fiber sprang.

Anlægsværtens kommentarer og anbefalinger:

punkttegn Som anlægsejer og eventuel ejer af separationsanlæg, vil der blive lagt stor vægt på driftsøkonomien og stabiliteten i driften, herunder anlæggets evne til at håndtere svingende flow i biogasanlægget og svingende viskositet i den afgassede gylle. Det vil være et krav, at separationsanlægget kan køre stort set ubemandet og selv regulerer ind efter udsvingene.

Anlægsproducentens kommentarer og anbefalinger:

punkttegn Farmtesten viser, at det godt kan lade sig gøre at udskille langt den største del af fosfor i fiberfraktionen. På grund af biogasanlæggets specielle opbygning og stor forskel i biomassen der tilførtes separationsanlægget, kan man ikke umiddelbart overføre resultaterne og særligt forbrug at tilsætningsstoffer til andre biogasanlæg, da vi på andre biogasanlæg har set bedre resultater med færre omkostninger. Vi mener, at det er nødvendigt med forsøgskørsel på hvert enkelt biogasanlæg, før der vælges separationsmetode.


Læs rapporten

punkttegn

Gylleseparering af afgasset biomasse - Kemira Miljø A/S (pdf-fil)
FarmTest - bygninger nr. 37


Mere viden

punkttegn

Gylleseparering - Kemira Miljø A/S (pdf-fil)FarmTest - bygninger nr. 20

punkttegn Temasiden Gylleseparering på LandbrugsInfo

til top
Sidst bekræftet: 18-08-2010 Oprettet: 07-02-2007 Revideret: 07-02-2007

Forfatter

Anlæg & Miljø
Jørgen Hinge

Af samme forfatter

Anvendelse af halmaske i landbruget
Rettet den 8. december 2004. Halmaske har en høj gødningsværdi på grund af et højt kaliumindhold. Halmaske fra varmeværker ...
08.12.04
Moms på fyringsanlæg
Så er der kommet en skriftlig afgørelse på problematikken omkring moms på fyringsanlæg
19.07.97