Bemærk: Dokumentet er arkiveret, udløbet 19-12-2009

FarmTest - -Byggeri nr. 14

Oprettet: 19-12-2005

FarmTest af halmfilter til reduktion af ammoniak- og lugtemission- afsluttet FarmTest

Halmfilter opsat på slagtesvinestald viser lugtreduktioner mellem 40 og 90 %. Ammoniak reduktionen lå i samme størrelsesorden. Filtertypen kræver dog en del plads og vedligeholdelse, men rensningseffekter i den størrelsesorden bør danne grundlag for yderligere fokus på filtertypen.

Resultater
Det tyske firma, Agrofilter GmbH har udviklet og patenteret et koncept indenfor biofiltre baseret på halm som filtermatrix. Filtrene er udviklet med fokus på optimal befugtning, bæremateriale med stor porøsitet samt ensartet luftgennemstrømning igennem biofiltermaterialet.

Den gennemsnitlige lugtreduktion i afprøvningsperioden var på 61 %. Der blev imidlertid målt reduktioner i størrelsesorden 40 - 90 % i hovedparten af forsøgsperioden, men på grund af manglende rensning i en periode med et defekt befugtningssystem, fremstår den gennemsnitlige rensning lavere.

Halmfilter opsat ved slagtesvinestald

Halmfilter opsat ved slagtesvinestald

Ammoniakreduktionen var på henholdsvis 71 % for det første hold grise og 86 % for det andet hold.

Der blev registreret et vandforbrug på ca. 0,37 m3 per produceret slagtesvin. Over filteret skabes et modtryk på ca. 20 Pa, og det vurderes, at almindelige ventilatorer kan anvendes uden nævneværdigt merforbrug af strøm.

Ulemper
Filtertypen forudsætter et stort anlægsareal (ca. 1/3 af staldarealet), og der må forventes løbende arbejde med vedligeholdelse.

Ved anvendelse af biofilteret, kan der kun foretages en minimal opsamling af kvælstof via afløbsvandet fra filtret, og den resterende kvælstof er opsamlet i filteret. Denne fraktion kan danne grundlag for produktion af andre forbindelser som for eksempel lattergas, hvilket vil være en uheldig følgevirkning af konceptet.

Anbefalinger
I forhold til pris og rensningseffekter på både lugt og ammoniak, synes der at være, et potentiale i anvendelse af disse filtertyper ved etablerede produktioner, der kræver en akut indsats, og som har den nødvendige plads til rådighed.

På baggrund af undersøgelsen resultater, anbefales det imidlertid, at arbejde videre med:

• Udvikling af biofiltre, som er mindre pladskrævende
• Reducere behovet for løbende vedligeholdelse
• Bedre rensning af metylsulfider
• At klarlægge en eventuel emission af lattergas

Læs rapporten

punkttegn

Halmfilters effekt overfor ammoniak- og lugtemission fra slagtesvinestald
FarmTest - bygninger nr. 14


Køb rapporten
Rapporten koster 150 kr. + moms og forsendelse og kan bestilles:

punkttegn Via Netbutikken i LandbrugsInfo.
punkttegn Via e-mail byggeri-teknik@landscentret.dk.
punkttegn Eller ved henvendelse til Landscentret, Byggeri og Teknik på tlf. 8740 55 63.


Mere viden

punkttegn Agrofilter Gmbh

til top

Sidst bekræftet: 19-12-2005 Oprettet: 19-12-2005 Revideret: 19-12-2005

Forfatter

Anlæg & Miljø
Bjarne Langdahl Riis