Bemærk: Dokumentet er arkiveret, udløbet 29-01-2014

FarmTest Kvæg - 44

Oprettet: 07-02-2006
Revideret: 27-03-2007

FarmTest - Klovplejeprincipper, del II

Denne orienterende undersøgelse belyser aktuelle klovplejeprincipper på det danske marked.  

 

- Afsluttet FarmTest

 

 


Det traditionelle plast klovbad er stadig det mest benyttede. Men efter kobbersulfat ikke længere må benyttes, er der behov for nye alternativer.
Der blev besøgt ni besætninger:
 
punkttegn Tre stk. enkelte, mobile klovbade
(en måtte og to kar)
punkttegn To stk. Kovex skumsystemer
punkttegn To stk. dobbelte indbyggede klovbade
(stationære)
punkttegn To stk. automatiske klovbade

 

Undersøgelsen indeholder en afprøvning af de fire principper i praksis samt et interview af brugeren. Afprøvningen er en opfølgning på FarmTesten af klovplejeprincipper del 1 fra 2004.

Generelt var brugerne godt tilfredse med deres benyttede klovplejeprincipper. Alle brugere synes, at der var sket en forbedring af klovsundheden, efter at klovplejen var påbegyndt.

Brugerne varmest tilfredse med placeringen,
brugervenligheden, arbejdsgangen og holdbarheden. Laveste bedømmelser fik driftspris, rådgivning i købsfasen og produktets påhæftningsevne på klovene.

En konsulent fra DLBR gennemgik klovplejeprincippet og vurderede samme punkter som brugeren. Konsulentens bedømmelser fulgte brugernes men lå generelt lavere i gennemsnit. Her blev "placering af behandlingsprincip" og "teknisk konstruktion" bedst bedømt. Dårligst var tilfredshed med arbejdsgangen.

Teknisk gennemgang og brugerinterview
I interviewet blev brugeren bedt om at bedømme sit klovplejeprincip på en karakterskala fra 1-5, hvor 5 er bedst, i 12 forskellige kategorier. Det skal bemærkes, at der kun blev besøgt ét eller to stk. af hvert princip. En vurdering af princippers virkning på klovsundheden kan ikke udledes på baggrund af så få besøg. Karaktererne skal derfor læses med forbehold for det lave antal besøg.

Resultater af brugerinterviewet

Fabrikat/princip Bruger 1 Bruger 2 Konsulent DLBR
Enkelt klovbad (måtte med ramme)

4,4

-

2,9

Enkelt Klovbad (plastkar 70x140x20 cm)

3,7

-

3,4

Dobbelt, indbygget klovbad

3,9

4,9

3,6

Kovex skum

3,8

4,2

3,4

Delaval automatisk klovbad

3,8

4,2

3,3

Westfalia automatisk klovbad

4,5

-

3,4

Gennemsnit

4,1

3,3


Skumsystemer er et godt alternativ til klovbadene.
Men placering og korrekt opskumning er vigtig for at
princippet har den ønskede effekt.

 

Konsulentens karaktergivning blev foretaget af samme person og er derfor sammenlignelig på tværs af fabrikat og derfor mere sammenlignelig end brugernes, der er foretaget af forskellige personer.

Med et samlet gennemsnit på 4,1 er brugerne meget tilfredse med deres klovplejeprincipper. Karakteren 4 svarer til meget tilfredsstillende.

DLBR konsulentens vurdering ligger i gennemsnit på 3,3. Dette er tilfredsstillende, men udviklingen og effektiviteten af nye produkter, har ikke ændret sig meget siden 2004. Dette er ikke tilfredsstillende på et område med store problemer. 

Brugernes bedømmelser

De punkter som blev tildelt højeste karakterer på tværs af fabrikat
Placering af klovplejeprincip

(4,4)

Brugervenlighed

(4,2)

Arbejdsgangen ved princippet

(4,2)

Holdbarhed og levetid

(4,2)

De punkter som generelt fik de laveste bedømmelser
Driftspris

(3,6)

Rådgivning fra leverandørens side

(3,8)

Påhæftningsevne på klovene

(3,9)

 

Brugervenligheden ligger med karakteren 4,2 meget fint. Ud af de 12 kategorier ligger alle på nær tre karakterer på minimum 4,0 i gennemsnit.

Brugernes bedømmelser på driftsprisen ligger lavest. Mange produkter er relativt dyre. Kobbersulfat er ikke længere lovligt og priserne på alternativerne er langt dyrere. Virkning af produkterne er højt bedømt med 4,1 i gennemsnit. Bemærk at 5 af de 9 bruger kobbersulfat, og karakteren er givet på baggrund af dette.

Dette er en fremgang i forhold til FarmTesten af klovplejeprincipper fra 2004, hvor gennemsnittet på virkningen var på 3,2. Brugerne er blevet mere beviste om, at klovplejeprincipperne ikke kan helbrede klovsygdommene men blot holde dem nede. Tendensen i 2004 var generel utilfredshed med midlernes effekt, og at de ikke helbredte. Denne tendens er skyld i karakterforskellene, idet midlerne på markedet stort set er de samme i 2006.

Konsulentens bedømmelser

De punkter som blev tildelt højeste karakterer på tværs af fabrikat
Teknisk konstruktion

(3,5)

Virkning

(3,4)

Anskaffelsespris

(3,4)

De punkter som generelt fik de laveste bedømmelser
Tilfredshed med arbejdsgang

(3,0)

Brugervenlighed

(3,1)

Holdbarhed

(3,1)

Påhæftningsevne

(3,1)


FarmTesten viste at brugerne generelt var meget tilfredse med brugervenligheden. Tendensen går mod automatiske stationære klovbade, som selv foretager fyldning og tømning.

 

Generelt var resultaterne tilfredsstillende. Ingen af principperne viste store fejl og mangler.

Alle principperne havde en forbedrende effekt på klovsundheden, men der er plads til forbedringer.

Ingen af principperne gav en optimal klovpleje. Største problem var, som i den forrige FarmTest, manglende rengøring af klovene, inden klovmidlet blev påført. Et effektivt rengøringssystem er endnu ikke opfundet. En effektiv rengøring eller renere klove vil øge virkningen af klovplejemidlet betragteligt.

Påhæftningsevnen kan også forbedres. Her er det specielt de tynde væskebaserede typer til klovbade, som kan forbedres. Her er der ikke sket forbedringer siden den forrige test.

Af positive tiltag på klovplejeområdet siden sidste FarmTest, er de nye automatiske bade. Her er betjeningen lettere, og brugerne får foretaget plejen på køerne regelmæssigt uden at bruge en masse tid.

Vigtigst af alt er at vurdere hygiejne og indretningen af staldens hvileareal. Klovbehandlingsprincippernes virkning er begrænset, hvis man har meget gødningstilsmudsede gangarealer samt dårligt fungerende sengebåse, så køerne ikke får tilstrækkelig hvile.

punkttegn Læs rapporten (782 kb)

  

Sidst bekræftet: 20-12-2013 Oprettet: 07-02-2006 Revideret: 27-03-2007

Forfatter

Kvæg
Mads Urup Gjødesen

Af samme forfatter

Anlæg til udfodring af råvarer i AMS’en
Pelleteret kraftfoder er som regel dyrere end indkøb af tilsvarende mængder energi og næringsstoffer i form af råvarer. Kan...
26.01.12
Frisk luft giver bedre komfort
Varmestress er et emne mange taler om, specielt i de seneste år hvor der har været perioder med meget varmt og stilleståend...
07.07.04