Bemærk: Dokumentet er arkiveret, udløbet 18-01-2010

<font size="2">FarmTest Bygninger </font>  - - Bygninger nr. 6

Oprettet: 13-08-2002

FarmTest af stålsiloer til korn

FarmTest Bygninger nr.: 6

Dato: 13-08-2002

Forfatter: Jens Johnsen Høy- afsluttet FarmTest

Der er i de seneste år solgt et stort antal amerikanske stålsiloer til danske landmænd. Landskontoret for Bygninger og Maskiner har gennemført en FarmTest af disse stålsiloer i Danmark.

Testen har vist, at sådanne anlæg kan være et godt alternativ til andre former for kornkonservering og kornopbevaring. De ligger prismæssigt mellem lagertørringsanlæg i bestående bygninger og opbevaring i gastætte siloer.

De giver samme frihedsgrader til tørring og lagring af korn, som ved brug af lagertørringsanlæg. Der er minimal risiko for forurening af kornet med ekskrementer fra gnavere, katte og fugle. Arbejdsindsatsen ved fyldning og tømning er minimal.

Der er i sommeren 2002 besøgt brugere af forskellige typer og fabrikater af siloer. Da høsten 2001 var våd og besværlig, var der stor sandsynlighed for, at eventuelle problemer med siloerne ville vise sig efterhånden, som siloerne blev tømt. Det viste sig dog, at der ikke havde været problemer med at fastholde en god kornkvalitet i hele lagringsperioden.

Silobatteri bestående af seks siloer med kontinuerlig tørring i den ene
Silobatteri bestående af seks siloer med kontinuerlig tørring i den ene.
(Foto: Landscentret, Byggeri og Teknik).

Forfatter:
Jens J. Høy , Lands
centret, Byggeri og Teknik

Læs rapporten

punkttegn Stålsiloer til korn (150 kb)
punkttegn FarmTest - Bygninger nr. 6 - 2002. Bemærk at rapporten er en PDF-fil, der kræver Acrobat Reader.

Rapporten koster 80 kr. + moms og forsendelse og kan bestilles:

punkttegn Via Netbutikken i LandbrugsInfo
punkttegn via e-mail byggeri-teknik@landscentret.dk ,
punkttegn eller ved henvendelse til Landscentret, Byggeri go Teknik på tlf. 8740 5000.

til top

FarmTest Bygninger nr.: 6

 

Sidst bekræftet: 18-01-2010 Oprettet: 13-08-2002 Revideret: 13-08-2002

Forfatter

Anlæg & Miljø
Jens Johnsen Høy

Af samme forfatter

Statistik for salg af maskiner på det danske marked 2010
Statistikken er baseret på oplysninger fra fabrikanter og importører og viser igen ret store fald i antallet af solgte mask...
27.04.11
FarmTest af gylleudlæggere som alternativ til gyllevogne
FarmTesten beskriver forskellige systemer til gylleudlægning, herunder fordele og ulemper i forhold til brug af traditionel...
11.03.11
FarmTest: Snittevogne til græs
En ny FarmTest har undersøgt snittekapacitet og ensilagekvalitet på 5 snittevogne i forhold til finsnitter. Snittevognene l...
25.11.10
Statistik over solgte maskiner i 2009
Statistikken er baseret på oplysninger fra fabrikanter og importører og viser ret store fald i antallet af solgte maskiner....
06.07.10
Arbejdsmiljø og sikkerhed ved gylleudbringning
Der er mange forhold at holde sig for øje, når man skal udbringe gylle, men arbejdssikkerheden skal være i orden. I rapport...
19.02.10