Bemærk: Dokumentet er arkiveret, udløbet 15-12-2017

Farmtest:   - Bygninger nr. 29

Oprettet: 15-12-2008

Farmtest - Overfladebehandling af gulve

- Afsluttet Farmtest


Nedbrydning af betongulve og betonspaltegulvet i svinestalde, kan forebygges ved at overfladebehandle gulvet korrekt, inden det tages i brug. Betonkvaliteten spiller dog også en væsentlig rolle for betonens levetid.


Der blev afprøvet 11 produkter til beskyttelse af betonoverflader fra seks firmaer. Testen forløb over tre år. Afprøvningen blev gennemført i en nybygget FRATS-stald med tørfodring efter ædelyst via rørfodringsautomater. De testede produkter repræsenterer forskellige typer af behandlingsprodukter, der findes på det danske marked. Hvilket produkt man vælger afhænger meget af, om det er et nyt gulv eller et eksisterende gulv, der skal behandles. Prisen og den forventede levetid er desuden en vigtig faktor for valg af produkt.

Produkter baseret på epoxy gav en tilfredsstillende beskyttelse af betongulvet og betonspaltegulvet. Prisen som alene for materialerne ligger på ca. 75 kr. pr. m2 vil almindeligvis begrænse anvendelsen af epoxy-forsegling. Epoxybelægning kan anvendes både på nye og eksisterende gulve. Da belægningen kræver en god vedhæftning, vil det være nødvendigt med en omhyggelig rengøring og efterfølgende udtørring af betonen.

Et epoxy-baseret imprægneringsmiddel til en materialepris på ca. 15 kr. pr. m2 fungerede godt og kan anbefales både til nye og eksisterende betongulve og betonspaltegulvet.

Nogle typer fluateringsprodukter fungerede tilfredsstillende og med en materialepris på ca. 14 kr. pr. m2 var fluateringsprodukterne de billigste i afprøvningen. De er lette at påføre, men kun på ny beton kan der forventes en god effekt.

Nanoformering og Controll Betongtett havde lidt eller ingen effekt på holdbarheden af betongulvet og betonspaltegulvet. Slidlagsmørtel var kun udlagt på betongulvet, da det ikke er muligt at anvende slidlagsmørtler på betonspaltegulvet.

Slidlagsmørtel fungerede tilfredsstillende. Prisen på ca. 115 kr. pr. m2 alene for materialerne vil dog begrænse anvendelsen af slidlagsmørtler.

Slidlagsmørtel kan hovedsagelig anbefales til eksisterende gulve, hvor tæringen af betonen er påbegyndt.


Læs hele FarmTest rapporten:

 

Det Europæiske Fællesskab og Fødevareministeriet ved Direktoratet for FødevareErhverv har deltaget i finansieringen af denne publikation.


 

 

 

Sidst bekræftet: 01-12-2016 Oprettet: 15-12-2008 Revideret: 15-12-2008

Kontakt

Byggechef

Kenneth Poulsen

Stalde & Produktionssystemer


Forfatter

Kvæg
Jørgen Hviid

Henrik Frederiksen

Af samme forfatter

Billige LED-rør af tvivlsom oprindelse forstyrrer elektriske installationer
Der er flere og flere eksempler på, at LED-rør med tvivlsom oprindelse forstyrrer andre elektriske installationer, fordi de...
20.05.16
Korrosion i forbindelse med gyllesystemer
I kvægstalde med ringkanalsystem ses ofte rustdannelse på stål- og beklædningsdele omkring omrørebrøndene og fortanke.
11.09.15
Vejledning vedrørende indretning og drift af udendørs sohold
Formålet med byggebladet er at sikre, at udendørs sohold kan praktiseres med en acceptabel miljøpåvirkning.
07.01.15
Opbevaring af fiberfraktion i overdækket markstak
Dette byggeblad angiver driftsforskrifter for opbevaring af nærmere angivne typer af fiberfraktion i marken.
05.07.13