Bemærk: Dokumentet er arkiveret, udløbet 24-01-2016

FarmTest Kvæg - 6

Oprettet: 24-01-2002

FarmTest - Fuldfoderblandere

Spørgeskemaundersøgelse blandt brugere af forskellige typer og fabrikater af fuldfoderblandere på det danske marked.

- Afsluttet FarmTest

 

Peecon_Biga KD600

Sammendrag
Denne FarmTest er gennemført ved en spørgeskemaundersøgelse blandt brugere af forskellige typer og fabrikater af fuldfoderblandere på det danske marked. Der er sendt spørgeskemaer ud til 470 brugere af fuldfoderblandere, hvoraf der er returneret 263 spørgeskemaer.

Alle typer af blandeprincipper er repræsenteret i undersøgelsen. Det er dog ikke alle fabrikater af fuldfoderblandere, som er repræsenteret. Nogle enkelte fabrikater eller modelserier, i alt 5 ud af 33, er ikke repræsenteret i denne undersøgelse.

Hvordan vælger jeg den rigtige fuldfoderblander?
Ud fra resultaterne i denne undersøgelse kan man opstille følgende tjekliste med emner som man bør overveje før man starter med fodring med fuldfoder. Tjeklisten indeholder også gode råd og anbefalinger for hvad man skal gøre, når man skal i gang med fuldfodring.

RMH blander

Tjekliste for fuldfoder


Fodring
- Hvilke foderemner skal jeg blande?
- Skal blanderen kunne blande langstråede materialer og evt. hele baller?
- Udarbejd en foderplan incl. blandingsrækkefølge!

Foderlager:
- Er mit foderlager velegnet til brug af fuldfoderblander?
- Er der gode køreveje hvor blanderen skal køre?
- Skal blanderen bruges ved markstak?
- Hvilke tilpasninger kræver et skifte til fuldfoder ved foderlager og køreveje?

Stalden:
- Hvordan skal foderet transporteres ind til dyrene, og hvor tit?
- Kan og skal alle dyregruppe fodres med blanderen?
- Lav en plan for hvordan alle dyregrupper skal fodres!

Erfaringer:
- Tal med nuværende brugere og lyt til deres erfaringer!
- Få din/dine rådgiveres syn på sagen!

Blanderen:
- Køb en blander som er stor nok!
- Vælg en blander ud fra din foderplan!
- Prøv evt. blanderen på din ejendom
- Tegn servicekontrakt på blanderen, så den hele tiden er i "top-form"!
- Køb et stopur så du kan sikre, at blandetiden er ens hver dag!

Økonomi:
Lav et budget for hvad et skifte til fuldfoder vil koste! (fuldfoderblander, traktor, læssemaskine, siloer, veje, ændringer ved porte, etc.)

Vælg en fuldfoderblander som passer til dig og dine køer!.

 

Når du har fået leveret blanderen
 • Benyt den første uge til at indarbejde de faste rutiner ved blanding og udfodring
 • Ens blandingsrækkefølge og blandetid ved hver blanding, giver en ensartet foderblanding
 • Konstant fremkørselshastighed ved aflæsning så koblingen skånes.
 • Kontroller dit vejesystem jævnligt (1-2 gange pr. år). Det er det som du baserer din styring på.
 • Pas på ikke at blande for lang tid, så strukturen i foderet ødelægges!

 

Sikkerhed:

Pas på dig selv og andre personer når du bruger fuldfoderblanderen!. Det kan være en farlig maskine hvis man ikke passer på!.

 

Fuldfoderblandere i undersøgelsen

Karakteristika
De 263 fuldfoderblanderes karakteristika er vist i nedenstående faktaboks.

Typer:
 • mobile og traktortrukne blandere
 • mobile og traktortrukne blandere med læssefræser
 • stationære blandere
 • selvkørende og selvlæssende blandere
 • hængebaner

Gennemsnitlig rumfang af blanderne: 15,2 m3

Gennemsnitlig årgang af blanderne: 1999

Gennemsnitligt antal driftstimer: 843

Gennemsnitligt 117 malkekøer pr. fuldfoderblander

Gennemsnitligt 1,5 blandinger til malkekøer pr. dag

Gennemsnitligt 4530 kilo pr. blanding:

142 ud af de 263, dvs. 54% bruger også blanderen til at blande til opdræt.

 

Kubikmeter (m3) blanderumfang pr. 10 malkekøer
Der er beregnet blanderumfang i forhold til antallet af malkekøer. Resultatet viser at der bruges 1,70 m3 blanderumfang pr. 10 køer for blandere i denne undersøgelse. Det stemmer godt overens med de nuværende anbefalinger på 1,5 - 1,7 m3 blanderumfang pr. 10 køer.

Det skal bemærkes, at der er brugere som blander en ekstra stor blanding til køerne, fordi den sidste del af blandingen bruges til kvier. I udregningen har det ikke været muligt at tage højde for dette.

Det må anbefales, at købe blanderen stor nok i forhold til antal dyr som der skal blandes til. En overfyldt blander giver en dårligere blandingsnøjagtighed, og der er risiko for at foderet presses ud af blandekarret i toppen.

Kraftforbrug
Kraftforbruget ved blanding er udregnet som et kraftforbrug pr. kubikmeter og pr. tons blandet foder. For de mobile blandere skal det bemærkes, at det er kraftforbrug set i forhold til motorens effekt og ikke i forhold til effekt på kraftudtaget.

Kraftforbruget er i gennemsnit 4,4 kW/m3 blanderumfang, og 15,7 kW/tons blandet foder i denne undersøgelse.

De stationære blandere med elmotorer har et markant lavere kraftforbrug end de mobile blandere. En direkte sammenligning imellem de stationære blandere med elmotorer og de mobile traktortrukne blandere er dog ikke mulig på baggrund af denne undersøgelse. Det vil kræve en måling af kraftforbruget på begge typer. 

Reparationer
De typiske reparationer er foretaget på transmissionen og vejesystemet. Transmissionen omfatter kæde, tandhjul, etc. som er skiftet, mens det typisk er vejeceller og display, som er skiftet ved vejesystemet. Der er ikke mange reparationer i forhold til de mange besvarelser. En del reparationer er dækket under garantiperioden.

Årsager til køb
Årsagen til købet af den enkelte fuldfoderblander er meget forskellige. Dette kan også ses af besvarelserne for det enkelte fabrikat. Det har på baggrund af denne undersøgelse ikke været muligt at lave analyser på dette punkt. Det kan blot konstateres at årsagerne er mange og forskellige.

Karakterer
Brugerne er blevet bedt om at bedømme deres blander ud fra en karakterskala fra 1 til 5 på 23 forskellige kategorier. I bedømmelsen er 1 utilfredsstillende, mens 5 er udmærket. Der er beregnet et gennemsnit for hver af de 23 kategorier, for hver fabrikat og type. Afslutningsvis er der beregnet et gennemsnit for de 23 kategorier på hver fabrikat og type for at give et billede af, hvordan blanderen som helhed har klaret sig.

Det skal bemærkes, at det samlede gennemsnit af karaktererne ikke alene kan danne baggrund for at vælge en blander. Nogle af kategorierne vil en kommende bruger vægte højere end andre, så derfor skal man vurdere de enkelte kategorier nærmere. Den gennemsnitlige karakter for hver blander kan ikke alene bruges som basis for at vælge et fabrikat frem for et andet.

Med et karaktergennemsnit på 4,1 i undersøgelsen er blanderne generelt blevet bedømt meget godt af brugerne. Karakteren 4 svarer til meget tilfredsstillende.

I tabel 7 side 141 er angivet de bedste og de dårligste karakterer for de fabrikater, hvor der er mere end 5 besvarelser.

Fabrikat og
model
Antal
svar

Gns.
karakter

 

Bedste karakter Dårligste karakter
Snegleblandere, horisontal
Bulldog
Labrador
21 4,1 Stabilitet, plant underlag (4,8)
Udsyn afslåningspunkt (4,8)
Udsyn bagud (2,5)
Pris, reparationer (3,4)
Bulldog
Setter
6 4,0 Sikkerhed, afskærmning (4,8)
Ventetid på reservedele (5,0)
Ensartet aflæsning (2,8)
Rengøring af blandekar
indvendig (2,8)
Kuhn
Erumix II
15 4,0 Sikkerhed, afskærmning (4,8)
Ventetid på reservedele (4,8)
Ensartet aflæsning (2,9)
Pris, reparationer (2,7)
Kverneland
KD 500
7 3,8 Blanding af vådt foder (4,7)
Sikkerhed, afskærmning (4,7)
Udsyn, bagud (2,4)
Pris, reparationer (3,0)
Ventetid, reservedele (3,0)
Rengøring af blandekar
indvendig (3,0)
Lydersen
Dualmix
17 4,2 Udførelse af reparation (4,8)
Rengøring af aflæsse-
elevator (4,8)
Ensartet aflæsning (3,5)
Pris, reparationer (3,5)
RMH/RMH C 20 4,1 Sikkerhed, afskærmning (4,7)
Egen service, smøring (4,7)
Ensartet aflæsning (3,4)
Udsyn, bagud (2,7)
Pris, reparationer (3,4)
Seko 20 4,0 Sikkerhed, afskærmning (4,7
Blanding, langstrået materiale (4,6)
Ventetid på reparatør og reservedele (4,6)
Stabilitet plant underlag (4,6)
Udsyn, bagud (2,9)
Pris, reparationer (2,0)
I alt 106 4,0 - -
Snegleblandere, diagonal
Cormall 6 3,9 Sikkerhed, afskærmning (4,5)
Reparationens udførelse (4,5)
Ventetid på reservedele (4,5)
Blanding, langstrået materiale (2,5)
Pris, reparationer (3,0)
Rengøring af blandekar indvendig (3,0)
I alt 6 3,9

Struktur i blanding (5,0)
Stabilitet, ikke plant under
lag (5,0)
Reparationens udførelse (5,0)

Blanding, langstrået materiale (2,3)
Ventetid på reparatør og reservedele (3,0)
Udsyn, bagud (3,0)

Padelblandere
Abbey 5 4,0

Sikkerhed, afskærmning (4,8)
Udførelse af reparationer (4,8)
Ventetid på reparatør (4,8)

Blanding, langstrået materiale (3,1)
Udsyn, bagud (2,5)
Pris, reparationer (3,1)

JF PA Feeder 35 4,0

Sikkerhed, afskærmning (4,8)
Udførelse af reparationer (4,8)
Ventetid på reparatør (4,8)

Blanding, langstrået materiale (3,1)
Udsyn, bagud (2,5)
Pris, reparationer (3,1)

Mullerup 10 3,9

Struktur i blanding (4,7)
Rengøring, fuldfoderblander, udvendig (4,6)

Blanding, langstrået materiale (2,4)
Pris, reparationer (3,0)

Nolan 18 4,0

Struktur i blanding (4,8)
Sikkerhed, afskærmning (4,7)
Stabilitet, plant underlag (4,7)

Ensartet aflæsning (2,6)
Udsyn, bagud (2,5)

I alt/gns. 68 4,0 - -
Haspeblandere, haspe-/padleblandere
Keenan 21 4,2

Struktur i blanding (4,9)
Stabilitet, plant underlag (4,9)

Udsyn, bagud (2,2)
Pris, reparationer (3,4)

Redrock 6 4,0

Struktur i blanding (4,8)
Ensartet aflæsning (4,8)

Udsyn, bagud (2,0)
Tilkobling af blanderen (3,3)

I alt/gns. 27 4,1 - -
Snegleblandere, vertikal
BVL 5 4,3

Blanding, langstrået materiale (4,8)
Stabilitet, plant underlag (5,0)

Stabilitet, ikke plant underlag (3,0)
Udsyn, bagud (3,4)

Peecon 9 4,4

1)
Struktur i blanding (4,9)
Stabilitet, plant underlag (4,9)

Ensartet aflæsning (3,3)
Udsyn, bagud (3,1)

RMH VR/
RMH VS
13 4,0

Struktur i blanding (4,8)
Sikkerhed, afskærmning (4,7)

Udsyn, bagud (2,3)
Ventetid på reservedele (2,7)

Strautmann 9 3,9

Sikkerhed, afskærmning (4,8)
Rengøring af blandekar indvendig (4,7)

Udsyn, bagud (2,3)
Stabilitet, ikke plant under
lag (2,4)

Trioliet
Solomix II
6 4,0

Reparationens udførelse (5,0)2)
Ventetid på reparatør (5,0)2)
Stabilitet, plant underlag (4,8)

Udsyn, bagud (1,8)
Ventetid på reservedele (1,0)
Udsyn, aflæsningspunkt (2,8)

I alt 42 4,1 - -

 

Euromix

Genkøb af samme blander
Genkøbsprocent er på mere end 92%, hvilket viser at brugerne generelt er meget tilfredse med deres nuværende blander.

De typiske begrundelser for ikke at købe samme blander:
 • sælger mælkekvoten i nær fremtid
 • for lille fyldningsgrad
 • aflæsning foran hjulene, så hjulet kører i foderet
 • for dårlig service
 • ønsker en blander som er egnet til kørsel ved markstak (anden dækmontering)
 • ønsker større blander
 • for store driftsomkostninger
 • ønsker en anden blandertype
 • tekniske problemer

 

Generelle opgørelser i undersøgelsen

Arbejdsforbrug ved blanding af fuldfoder
Læssetiden for en fuldfoderblanding er meget afhængig af indretningen af foderlageret, fodermidler, antal fodermidler og det udstyr, der bruges til læsning og blanding af foderet.

Brugerne har i gennemsnit brugt 22,4 minutter til at læsse en fuldfoderblanding i denne undersøgelse. Den gennemsnitlige læssetid for de enkelte fabrikater er mellem 20 og 25 minutter. Læssetiden er i denne undersøgelse omfatter kun egentlig læssetid, der bruges til hver blanding, heri er ikke inkluderet afdækning af ensilagestak, oprydning ved foderlager, etc. Hvis der køres ensilage ind fra markstak til foderlager til flere dages forbrug, skal denne tid indregnes i fodringsarbejdet.

Brugerne blander i gennemsnit 5,6 minutter efter, at sidste fodermiddel er fyldt i blanderen. Blandetiden varierer fra 1 til 10 minutter efter at sidste fodermiddel er ifyldt. 65% blander, mens der læsses, hvilket vil reducere blandetiden efter at sidste fodermiddel er ifyldt.

Blandetiden skal tilpasses individuelt til hver foderblanding. De første læs som blandes med den aktuelle sammensætning, bruges til at bestemme den blandetid, som passer bedst til foderblandingen. Blandingen skal være blandet godt, så køerne ikke kan sortere i foderet og samtidig skal strukturen i foderet bevares. Når den optimale blandetid er fastlagt, så skal den følges ved hver blanding for at få så ensartet en fodring som muligt. Et stopur i traktoren er en god ting, for så kan man tage tid på blandingen hver gang.

Det tager 8,5 minutter i gennemsnit at udfodre en fuldfoderblanding. I forbindelse med bindestald er der et markant højere arbejdsforbrug ved udfodringen. I bindestalde tager det 15,2 minutter at udfodre, mens det i løsdriftsstalde tager 7,0 minutter at udfodre.

halmudstyr

Trækkraft
Der bruges mange forskellige fabrikater og størrelser af traktorer. Hovedparten bruger ældre traktorer. Den gennemsnitlige årgang på traktoren som trækker fuldfoderblandere er 1984. Den gennemsnitlige motoreffekt på traktorerne er 67,5 kW.

Læssemaskiner
Valget af læsseteknik afhænger meget af de aktuelle forhold såsom foderlager og foderemner, samt hvilken type af fuldfoderblander der bruges. F.eks. kræver et automatisk fuldfodersystem siloer og forlag til foderet, samt en læssemaskine til læsning af forlag.

Den mest brugte type læssemaskine er traktor med frontlæsser. Andre typer som f.eks. gummiged, minilæsser, teleskoplæsser og rendegraver benyttes også i et vist omfang.

Der indgår kun få blandere i undersøgelsen, som er selvlæssende med læssefræser. Der er i alt 6 bugserede blandere som er selvlæssende og hvor foderet læsses med læssefræser, mens der er 4 selvkørende og selvlæssende blandere.

En del brugere (23%) benytter supplerende læsseteknik, eksempelvis fodersnegle, melassepumpe, forlag og roeskærer. Ved f.eks. fuldfoderblandere på hængebane bruger en del forlag mv.

JFPA19R

Computer
Flere fabrikater af fuldfoderblandere kan leveres med en computer til vejesystemet. Computeren er normalt ekstraudstyr, men på enkelte fabrikater er det standard.

Computersystemerne er forskellige i udformning og faciliteter.

I denne undersøgelse er der 34% af blanderne, som har haft en eller anden form for blandecomputer.

Uheld
Undersøgelsen har vist, at 10% (27 ud af 263) har haft et uheld med blanderen. Heraf kan de 7 uheld henføres til tekniske driftsstop. Kun et af uheldene har ført til personskade. Ved manuel tømning af blander, pga. den var "kørt fast", skar en person sig på knivene.

 

Typer af uheld

 • 5 brugere har tabt skovl, ensilageklo etc. fra læssemaskinen ned i blandekaret.
 • andre typer af uheld er f.eks. bøjede snegle pga. meget langstråede fodermidler, sten i blanderen, påkørsel af elevator, tabt blander (faldt af trækbom på traktor), ødelagt vejeceller eller kraftoverføringsaksel.

Gode råd
Brugernes gode råd i denne undersøgelse er samlet så de kan benyttes af nuværende og kommende brugere af fuldfoderblandere.

Forfattere:
Jan Brøgger Rasmussen, Landskontoret for Bygninger og Maskiner

Læs rapporten

Rapport og bilag koster 100 kr. + moms og forsendelse og kan bestilles hos Marlene B. Andersen, maa@vfl.dk

Sidst bekræftet: 23-01-2015 Oprettet: 24-01-2002 Revideret: 24-01-2002

Kontakt

Specialkonsulent

Helge Kromann

Mælkekvalitet


Forfatter

Anlæg & Miljø
Jan B. Rasmussen

Af samme forfatter

Frisk luft giver bedre komfort
Varmestress er et emne mange taler om, specielt i de seneste år hvor der har været perioder med meget varmt og stilleståend...
07.07.04