Bemærk: Dokumentet er arkiveret, udløbet 07-06-2008

FarmTest 

Oprettet: 20-03-2002

Lugt fra slagtesvinestalde

Lugt fra slagtesvinestalde
- AfsluttetFarmTest

For at opnå bedre kendskab til lugtudbredelsen omkring ejendomme med forskellige ventilationsprincipper er der i denne undersøgelse besøgt ti ejendomme med slagtesvineproduktion.

Lugtudbredelsen er bestemt ved at lade testpersoner nærme sig ejendommene fra forskellige sider og registrere, hvor de først kan lugte stoffer fra svineproduktionen. Testpersonerne var udstyret med GPS-udstyr på ryggen, og deres position i forhold til stalden blev efterfølgende indtegnet på luftfoto, således at der fremkom et billede af lugtudbredelsen på det pågældende tidspunkt.

Lugtudbredelse omkring stald (41 kb)
Billede 1: Lugtudbredelse omkring stald registreret ved hjælp af GPS-udstyr.
Cirklerne angiver hhv. 50, 100 og 150 meter fra stalden.

til top

Vigtigste konklusioner

  • Metoden giver et godt øjebliksbillede af lugtens udbredelse omkring bedriften. Kortlægning skal dog ske under forskellige vejrforhold for at få et retvisende billede
  • I fire ud af fem parvise sammenligninger mellem naturligt ventilerede stalde med mekanisk ventilerede stalde, kunne de mekanisk ventilerede stalde lugtes længere væk end de naturligt ventilerede. Arealet af lugtudbredelsen var ligeledes større.
  • Alle stalde gav anledning til lugt inden for de nærmeste omgivelser. Den maksimale afstand, hvor der blev registret lugt, var 306 meter.
  • Høj luftfugtighed resulterede i mindre areal af lugtudbredelse og lavere maksimal afstand, hvorfra lugten kunne registreres.
  • Der er ikke klar sammenhæng mellem vindhastighed og udbredelse, men de største udbredelser blev dog fundet på dage med høj hastighed.
  • Der blev ikke fundet sammenhæng mellem gulvtype og lugtudbredelse.
  • Der var ikke entydig sammenhæng mellem besætningsstørrelse og lugtudbredelse.
  • Der er forsat stort behov for at få fastlagt nye normtal for lugtafgivelse fra forskellige danske staldtyper.
  • Det vurderes, at metoden er reproducerbar og så interessant, at den bør undersøges med henblik på at udvikle en billig test af forskellige staldtyper og tekniske tiltag. Det vil være interessant at undersøge, om der er god overensstemmelse mellem modelberegninger af lugtens udbredelse og faktiske målinger/registreringer. Ved vurdering af især naturligt ventilerede stalde, hvor udtagning af lugtprøver fra ventilationen er næsten umulig, kan metoden være et supplement til den traditionelle olfaktometriske test.
  • På længere sigt må målet være at fremskaffe metoder, resultater og normtal, der sikrer både landmænd og naboer et rimeligt grundlag for vurdering af risikoen for lugtgener.

Forfattere:

Arne Grønkjær Hansen , Kjeld Vodder Nielsen, Landskontoret for Bygninger og Maskiner.
Else Libach Hansen, Landbogården i Aabenraa og Hisamitsu Takai , DJF, Forskningscenter Bygholm

Læs rapporten

Rapporten koster 80 kr. + moms og forsendelse og kan bestilles:

til top

Sidst bekræftet: 07-06-2005 Oprettet: 20-03-2002 Revideret: 20-03-2002

Forfatter

Anlæg & Miljø