Bemærk: Dokumentet er arkiveret, udløbet 10-05-2014

FarmTest  nr. 53 

Oprettet: 10-05-2007

Rilleskæring af gulve i kvægstalde

Glatte gulve giver nervøse og usikre køer, idet risikoen for udskridning er stor. Udskridning kan betyde beskadigelse af køernes ben og kryds, og i værste fald må køerne efterfølgende aflives. Endvidere betyder glatte gulve mindre aktivitet hos køerne. Som følge deraf foretages der en Farm Test om rilleskæring, der belyser fordele og ulemper på området.

- Igangværende FarmTest

 
Rilleskæring af gulvet kan øge skridsikkerheden så køerne færdes mere sikkert på gulvene


Baggrund
I de senere år har et stort antal kvægstalde der har fået skåret riller i gulvene. Rillerne skæres pt. efter de erfaringer rilleskærerne gennem tiden har indsamlet. Der foreligger endnu ingen undersøgelser med anbefalinger om afstanden mellem rillerne, renholdelse af rillerne, holdbarhed af gulvene mv.

Formål
Formålet med denne FarmTest er at forbedre grundlaget for at vælge den bedste og mest velegnede rilleskæring af gulve. Derved får køerne de mest trygge forhold at færdes under.
Idet rilleskæring typisk foretages på gulve der har været i brug i nogle år, undersøges gulvenes alder ved rilleskæring samt om det rigtige tidspunkt for arbejdets udførelse er valgt.

Indhold
Alle entreprenører der udfører rilleskæring kontaktes. Der indhentes information på den praksis, der er gældende. Referencelister på brugere rekvireres. Brugere med rilleskårne gulve besøges, og interviewes mht. gulvenes slitage, ruhed, afstand mellem riller samt rilledybde og -bredde. Både gulve med og uden skrabeanlæg undersøges. Brugeren interviewes ligeledes med hensyn til fordele, ulemper og den daglige drift. Under interview og den tekniske gennemgang vil der være fokus på følgende områder:

  • Holdbarhed af rillerne
  • Renholdelse af rillerne
  • Observation af køernes brunst
  • Klovenes sundhedsmæssige tilstand
  • Almene sundhedstilstand før/efter rilleskæring
  • Funktion i tørre- / fugtige perioder
  • Objektiv vurdering af produktets effekt på køerne
  • Generel tilfredshed samt fordele og ulemper


Der udarbejdes en FarmTest rapport indeholdende alle resultater inkl. anbefalinger til brug for valg af rilledybde / -bredde samt rilleafstand. Endvidere udarbejdes en erfaringsliste med tilfredshed samt fordele og ulemper med valgte entreprenører.

Undersøgelsen gennemføres i perioden fra maj 2007 til ?.

Projektdeltagere
Konsulent Morten Lindgaard Jensen og Konsulent Mads Urup Gjødesen, VFL, Kvæg


Sidst bekræftet: 01-05-2013 Oprettet: 10-05-2007 Revideret: 10-05-2007

Forfatter

Kvæg
Specialkonsulent

Morten Lindgaard Jensen

HusdyrInnovation Svin


Af samme forfatter

Succes med behandling af digital dermatitis
En række punkter er fælles for besætninger, der har succes med at håndtere digital dermatitis. Få dem her og gør dem succes...
02.11.18
Er kostaldens vandforsyning tilstrækkelig?
Kostaldens vandforsyning skal kunne levere mindst 20 liter pr. minut for at imødegå både køernes drikkevandsbehov og vand t...
07.09.18
Sandvasker gør gyllen egnet til biogasanlæg
For at kunne genbruge sandet og for at kunne levere gylle til biogasanlæg har mælkeproducent Torben Pedersen investeret i ...
29.06.18
Sørg for at handle hurtigt ved nedbrud på gylleomrøreren
Stillestående gylle udvikler svovlbrinte i livsfarlige koncentrationer. Derfor er det vigtigt at have sikkerhedsrutinerne f...
18.10.17
Virkningen af ny husdyrregulering for kvæg
Ny husdyrregulering tager udgangspunkt i, at ammoniakemission og lugt er relateret til det areal der gødes på, og ikke dyre...
12.09.17