Bemærk: Dokumentet er arkiveret, udløbet 25-02-2015

FarmTest - Bygninger nr. 40

Oprettet: 25-02-2009

Separering af kvæggylle med Kemira 812P- Afsluttet FarmTest

Dansk Landbrugsrådgivning har gennemført en supplerende FarmTest af Kemira Waters A/S´ gyllesepareringsanlæg model 812P til separering af kvæggylle. Dette anlæg er tidligere testet med svinegylle og afgasset biomasse. Formålet med FarmTesten var:

  • At vurdere om anlægget, der oprindeligt er udviklet til svinegylle, også kan håndtere kvæggylle.
  • At undersøge, hvor stor en del af rågyllens næringsstoffer, anlægget kan separere fra i fiberfraktionen.
  • At estimere driftsomkostningerne per ton separeret kvæggylle.


FarmTesten er gennemført fra den 26. august til 28. august 2008. Det er et mobilt anlæg, som i perioden har været opstillet hos Bruun I/S, Møgelbjergvej 15, Næsbjerg. Der er under testen anvendt kogylle med et tørstofindhold på 6,8 %. I løbet af testen blev der separeret 50 t gylle med en kapacitet på ca. 5 t per time. Anlægget har i testperioden kørt stabilt og uden tekniske problemer, men det understreges, at testperioden er kort.

1.1 Fordeling af rågyllens næringsstoffer (vægtprocent)


1.2 Fordeling af mængder og tørstofindhold


1.3 Forbrug af hjælpestoffer og energi

Under testen er forbruget af polymer, el og vand målt og de variable omkostninger er beregnet. Resultatet fremgår af tabellen herunder.

Til beregning af de samlede omkostninger til gylleseparering skal lægges omkostningerne til forrentning og afskrivning af anlægget samt eventuelle anlægsinvesteringer til tanke og forplads. Under driften er målt et støjniveau på 85 dB inde i anhængeren, hvor separatoren er monteret, og ca. 63 dB i en meters afstand fra anhængeren.

Læs hele FarmTesten her. (2 mb)

Det Europæiske Fællesskab og Fødevareministeriet ved Direktoratet for FødevareErhverv har deltaget i finansieringen af denne publikation.

 

Sidst bekræftet: 11-02-2014 Oprettet: 25-02-2009 Revideret: 25-02-2009

Forfatter

Kvæg
Thorkild Qvist Frandsen