Af samme forfatter
Der er penge at hente i renovering af ældre sengebåse. Over de sidste par år er sengebåselejet blev forbedret i mange senge. Men mange steder er sengebåseindretningen glemt, og det koster dyrt på velfærden og sundheden.
Der vil på denne side, løbende blive lagt smittebeskyttelsesfilm på, efterhånden som de bliver produceret.
Overførsel af smitte ved kælvning er den største risikofaktor i forhold til infektioner, der kan give sygdom hos kalve (salmonella, E. coli, cryptosporidier, coccidier, rota- og coronavirus) og senere i kviens/koens liv (paratuberkulose og salmonella).
Overførsel af smitte ved kælvningen og i kælvningsboksen er de største risikofaktorer i forhold til mange af de infektioner, der kan give sygdom både hos kalve (salmonella, E. coli, cryptosporidier, coccidier, rota- og coronavirus).
FarmTest Kvæg
I hovedtræk skal en ko bruge tiden på at hvile og æde for at opnå en høj produktivitet. Derfor er det vigtigt, at køerne spilder tiden mindst muligt. Men hvad bruger koen egentlig tiden på?
i sengebåse til malkekøer
Besøg i to besætninger fyldt med hvilende køer side om side fortæller, at der må være noget korrekt ved sengebåsene, som køerne hviler i.
- En interview undersøgelse af dygtige mælkeproducenter.
FarmTest nr. 90 - Behandlingsfaciliteter
Ny amerikansk forskning viser, at frisk luft fra overtryksventilationsanlæg, fast adskillelse mellem kalvebokse samt rigeligt med strøelse kan reducere kalvedødeligheden markant.
Ventilation på opsamlingspladsen køler køerne efter hensigten. Men luften er recirkuleret staldluft, der indeholder ammoniak og mikroorganismer. Nyt amerikansk ventilationskoncept med overtryk henter ren luft ind udefra.
Amerikanske forskere har fundet, at forekomsten af luftvejsinfektioner hos kalve kan reduceres med op til 75 % ved brug af nyudviklede overtryksanlæg til ventilering af kalvestalde. Anlæggene er billige og fungerer også i ældre stalde.
Amerikanske forskere har fundet, at forekomsten af luftvejsinfektioner hos kalve kan reduceres med op til 75 % ved brug af nyudviklede overtryksanlæg til ventilering af kalvestalde. Anlæggene er billige og fungerer også i ældre stalde.
Kælvningsafdeling