Af samme forfatter
En række punkter er fælles for besætninger, der har succes med at håndtere digital dermatitis. Få dem her og gør dem succesen efter.
Kostaldens vandforsyning skal kunne levere mindst 20 liter pr. minut for at imødegå både køernes drikkevandsbehov og vand til vask.
For at kunne genbruge sandet og for at kunne levere gylle til biogasanlæg har mælkeproducent Torben Pedersen investeret i en sandvasker. Det er der god økonomi i.
Stillestående gylle udvikler svovlbrinte i livsfarlige koncentrationer. Derfor er det vigtigt at have sikkerhedsrutinerne for gyllehåndtering på plads.
Ny husdyrregulering tager udgangspunkt i, at ammoniakemission og lugt er relateret til det areal der gødes på, og ikke dyret som tidligere.
Ny rapport fra SEGES belyser muligheder og økonomi i ammoniakreduktion fra malkekvægsbesætninger.
FarmTest nr. 100 - Succes med behandling af Digital
På baggrund af interviews med mælkeproducenter, kommuner og rådgivere har VFL, Kvæg set på, hvad der skal til for at opnå den bedst mulige proces, når bedriften skal udvikles.
Ny amerikansk forskning viser, at frisk luft fra overtryksventilationsanlæg, fast adskillelse mellem kalvebokse samt rigeligt med strøelse kan reducere kalvedødeligheden markant.
Ventilation på opsamlingspladsen køler køerne efter hensigten. Men luften er recirkuleret staldluft, der indeholder ammoniak og mikroorganismer. Nyt amerikansk ventilationskoncept med overtryk henter ren luft ind udefra.
Amerikanske forskere har fundet, at forekomsten af luftvejsinfektioner hos kalve kan reduceres med op til 75 % ved brug af nyudviklede overtryksanlæg til ventilering af kalvestalde. Anlæggene er billige og fungerer også i ældre stalde.
Amerikanske forskere har fundet, at forekomsten af luftvejsinfektioner hos kalve kan reduceres med op til 75 % ved brug af nyudviklede overtryksanlæg til ventilering af kalvestalde. Anlæggene er billige og fungerer også i ældre stalde.
Klovsygdommen Digital Dermatitis er et stort problem i danske malkekvægbesætninger.
Højtrykskøling foregår ved foderbord, på opsamlingspladsen og i malkerobotten.