Bemærk: Dokumentet er arkiveret, udløbet 05-12-2017

Kvæg fri 

Oprettet: 05-12-2005

Relevante tilsætningsstoffer svin

Dato: 05-12-2005

Forfatter: Else Vils


Til brug for HACCP-landmænd i forbindelse med Foderhygiejneforordningen

Relevante grupper af tilsætningsstoffer anvendt i svinebesætninger

Oversigt over grupper af tilsætningsstoffer, som anvendes i svinebesætninger i enten ren form eller i forblandinger. Der er angivet, om der findes en max-grænse for de pågældende stoffer, og om der kan være risiko for fødevaresikkerheden, dyrs sundhed og miljøet. Hvis der er kryds i én eller begge kolonner, skal man indføre kvalitetssikring for det pågældende stof.

Stof

Anvendelse

Max-grænse i lovgivningen

Risiko

Begrundelse

Jern
- pattegrise
- andre grise


- via vandsystem
- i trug


+
+


-
-

Aminosyrer

Iblandes foder

-

-

Gær og mikroorganismer

Iblandes foder

-

-

Ensileringsmidler

Iblandes foder

-

-

Enzymer

Iblandes foder

-

-

Organiske syrer

Til konservering af korn eller fuldfoder

-

-

Organiske syrer

Til rensning af drikkevandssystemer

-

-

A-vitamin

Blandes i foderet eller tildeles som topdressing til individuelle dyr

+

+

Overdosering kan medføre højt A-vitaminindhold i dyrets lever

D-vitamin

+

+

Overdosering kan forgifte dyret

Selen

+

+

Overdosering kan forgifte dyret

Kobber

+

+

Overdosering kan forgifte dyret og skade miljøet

Øvrige vitaminer

Iblandes foderet eller tildeles som topdressing til individuelle dyr

-

-

Øvrige mikromineraler

+

-


Flydende mineralblandinger med eller uden vitaminer kan med dispensation tilsættes drikkevandet indtil 18. januar 2007.

Tilsætningsstoffer, der indgår i mineralsk foder, tilskudsfoder, færdigfoder eller diætetisk foder eller anvendes som ensileringsmiddel, kan bruges uden at man er registreret i HACCP-katagorien,Sidst bekræftet: 28-07-2016 Oprettet: 05-12-2005 Revideret: 05-12-2005

Forfatter

Kvæg
Chefforsker

Else Vils

Ernæring & Sundhed


Af samme forfatter

Overvej at dyrke markært eller hestebønne til svinefoder
En høj sojapris og en lav kornpris kan gøre det attraktivt at dyrke markært eller hestebønne til foder på nogle bedrifter. ...
17.03.10
Majs til svin i Tyskland
Indtryk fra studietur til Tyskland med fokus på dyrkning, opbevaring og håndtering af CCM- majs samt fodring med majs til s...
13.11.08
Økologisk svineproduktion – fodring og management
Denne artikel omhandler resultatet fra første etape, som har råvareanalyser og fodersammensætning som fokusområde.
26.05.08