Feedback Form

Af samme forfatter
Når hestene lukkes på græs om foråret er det vigtigt, at de får en tilvænningsperiode på et par uger, hvor græsningstiden langsomt udvides.
En god hygiejnisk kvalitet af foderet er en forudsætning for en høj sundhedstilstand i besætningen.
Problemet med denne giftige plante er større i år end normalt.
Problemet med denne giftige plante er større i år end normalt.
Når græsplanterne vokser danner de fruktaner som en form for energireserve.
Af Liselotte Schouboe-Madsen, LandboThy, Martin Frandsen, Eurofins og Eric Clausen, SEGES Heste
Med udgangspunkt i en foderanalyse af grovfoderet kan det let beregnes, hvad hestene mangler af næringsstoffer og hvilket tilskudsfoder og/eller kraftfoder det passer at supplerer med i foderplanen, hvis dette er nødvendigt.
Heste og foder til heste er omfattet af reglerne for foderhygiejne, da heste i EU-regi betragtes som et dyr, der bruges til fødevarer.
De gamle græsmarker, som hestene har gået på hele sommeren, er efterhånden ved at være godt nedbidte og snavsede af gødningsklatter, og kan sammenlignes med en ”beskidt tallerken”.
Uddannelse af transportører af gods
Krav om autorisation og kursus for at køre med heste i forbindelse med økonomisk virksomhed. Nye EU-regler for dyretransporter omfatter dog ikke hobby- og fritidsbrug.
Udegående heste om vinteren
God græsning er langt det bedste hestefoder og om 6-7 uger græsser langt de fleste heste forhåbentlig på en frodig græsmark. For at opnå en god udnyttelse skal marken passes hele græsningsperioden.
Ordningen Enkeltbetaling er ophørt. I stedet kan der i 2015 søges støtte til grundbetaling og støtte for grønne krav.
Såfremt du har behov for at skulle i kontakt med en embedsdyrlæge (kredsdyrlæge) ved im- eller eksport af heste, skal du kontakte Fødevarestyrelsen. På dette link kan du finde din lokale Fødevareregion.
I denne vejledning kan du læse mere om, hvordan købeloven som udgangspunkt stiller dig som køber eller sælger af en hest, og hvilke undersøgelser og oplysninger du som udgangspunkt bør forlange gennemført.
Etisk korrekt i forhold til den måde at dyreejeren selv må behandle sin(e) hest(e) med lægemiddel.
Etisk korrekt i forhold til selv at behandle sin(e) hest(e) med lægemiddel.
Etisk korrekt i forhold til selv at behandle sin(e) hest(e) med lægemiddel.
På det seneste har Plantedirektoratets teknikere foretaget kontrol af dyrevelfærden i en del hestebesætninger for Fødevarestyrelsen.
Med henblik på at forbedre reproduktionsforholdene i hesteavlen, og dermed økonomien i hesteholdet, sendte Videncentret for Landbrug, Heste, i efteråret et spørgeskema ud til de autoriserede hingstestationer.
Planten brandbæger er meget giftige for heste, og her sidst på sommeren står brandbægeren i fuldt flor mange steder, og udgør en reel risiko for hestene. Planten trives især på sandet jord, i grøfter, vejkanter og langs skovbryn.
Ved planlægning af udendørs træningsfaciliteter er det vigtigt at disponerer over tilstrækkelige og egnede arealer. Arealerne skal være i stand til at tåle trafik, belastning, regn og bør være godt drænet.
Rådets forordning om beskyttelse af dyr under transport
Den 5. januar. 2007 trådte en ny EU-forordning om dyretransporter i kraft. De nye regler indebærer, at mange hestefolk på et kursus, hvor de lærer at håndtere dyr i forbindelse med transport.
Mange føl er ved at blive fravænnet i disse dage. For føllene kan fravænningen sammenlignes med første skoledag. Føllene skal nu klare sig uden hoppen - og uanset hvordan fravænningen praktiseres indebærer den en stresset periode for føllet.
Giftig plante for heste
Høj andel bælgplanter i foderrationen kan give reproduktionsproblemer hos kvæg, får og hest