Bemærk: Dokumentet er arkiveret, udløbet 29-01-2012

  

Oprettet: 29-01-2010

Formål og mål

Din Bundlinje NU! - Fælles kampagne i DLBR i 2010

 

Kunderne har et akut behov for at udnytte alle tænkelige muligheder for at optimere bundlinjen. Centrene i DLBR har ekspertisen på alle fagområder og solid erfaring med faglig og tværfaglig rådgivning og kan bidrage til at skabe merværdi og konkurrencekraft hos kunderne. Det ønsker vi at vise kunder, samarbejdsparter og øvrige interessenter.

Partnerrådet tager initiativ
I den fælles strategi for Dansk Landbrugsrådgivning, DLBR Strategi 2013 sættes fokus på at øge kundernes konkurrencekraft. Det kan vi blandt andet gøre ved at optimere vores servicekoncepter, forretningsprocesser og sortiment. Med det sigte har Partnerrådet taget initiativ til en fælles rådgivningskampagne med titlen Din Bundlinje Nu! Kampagnen, som kører i 2010, skal samtidig synliggøre DLBR som en attraktiv samarbejdsparter i bestræbelserne på at optimere resultatet på bundlinjen.    

Formålet med kampagnen er:

- At udfordre både landmænd og rådgivere til bedre løsninger for den enkelte bedrift
- At skabe hurtige, nyttige og synlige resultater for det enkelte landbrug
- At kommunikere resultaterne/de gode historier og synliggøre centrene i DLBR
- At være imageskabende for centrene i DLBR

Mål
Målet er, at alle centre i DLBR tilbyder kunderne en A-Z gennemgang af bedriften og at et bredt udsnit af landmændene bliver gjort opmærksomme på dette tilbud. Det er også et mål, at vi i løbet af kampagnens første tre måneder kan fremvise 10 konkrete eksempler på bedrifter, hvor der potentielt og realistisk er 500.000 kr. mere at hente på bundlinjen.

Lokal inddragelse – lokalt engagement
Kampagnen tager afsæt i de rådgivningsydelser, der allerede eksistere og de tiltag, som er iværksat. Det enkelte center bestemmer selv, hvordan opgaven gribes an lokalt, så det sker i tråd med øvrige aktiviteter og tilbud til kunderne. Der er en klar forventning om, at alle centre i DLBR tager udfordringen op og tilbyder kunderne en A-Z gennemgang af bedriften med fokus på at optimere bundlinjen.

 

Kontakt projektleder Dorte Marcussen for yderligere oplysninger om kampagnen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sidst bekræftet: 17-01-2011 Oprettet: 29-01-2010 Revideret: 29-01-2010

Forfatter

Udvikling