Safety on the farm  

Oprettet: 04-08-2015

About us

English
E-Learning about working environment has been developed in collaboration between the Knowledge Centre for Agriculture; the DLBR Academy; LandboSyd and the Danish Technological Institute.

The purpose is to foster awareness of the importance of good cooperation for the occupational safety on Danish farms – across languages and culture.

The main target group for e-Learning is foreigners who just came to Denmark and will be working on livestock farms. The module can:

  • be used for language teaching or own linguistic training (the Danish text has been translated into 5 languages) 
  • be used in farmers instructions of new employees and as introduction to the annual work-place assessment 
  • give foreigners an insight into Danish conditions

Despre noi
Modulul de e-Learning cu privire la mediul de lucru este rodul colaborării dintre Centrul de Cunoaştere în Agricultură, Academia DLBR, LandboSyd şi Institutul Tehnologic din Danemarca.

Scopul este de a face cunoscută importanţa unei bune cooperări în ceea ce priveşte siguranţa ocupaţională în fermele daneze, în ciuda diferenţelor de limbă şi cultură.

Principalul grup-ţintă pentru modulul de e-Learning este format din imigranţii care tocmai au venit în Danemarca şi lucrează în ferme zootehnice. Modul:

  • poate fi folosit pentru predarea sau învăţarea fără profesor a limbii (textul din daneză a fost tradus în 5 limbi)
  • poate fi folosit de către fermieri în instruirea noilor angajaţi şi ca o introducere în evaluarea anuală a locului de muncă
  • oferă imigranţilor o perspectivă asupra condiţiilor daneze de lucru

Dansk
E-Læring om arbejdsmiljø er blevet til i et samarbejde mellem Videncentret for Landbrug, DLBR Akademiet, LandboSyd og Teknologisk Institut.

Formålet er at skabe større forståelse for, hvor vigtigt godt samarbejde er for arbejdssikkerheden på danske landbrug – på tværs af sprog og kulturer.

Hovedmålgruppen for eLæring er udlændinge, der lige er kommet til Danmark for at arbejde på en bedrift med husdyr. Modulet kan:

  • bruges til sprogundervisning eller egen sprogtræning (den danske tekst er oversat til fem sprog) 
  • anvendes i landmænds instruktion af nye medarbejdere og som oplæg til den årlige APV-diskussion 
  • give udlændinge indblik i danske forhold

Følgende har leveret foto:
Jens Tønnesen, Anders Andersen, Karin Strudsholm, Torkild S. Birkmose, Signe Gåsedal

Har du spørgsmål vedrørende Safety on the farm er du velkommen til at kontakte projektleder Karin Strudsholm, Videncentret for Landbrug, tlf. 8740 5049, mail: KAS@vfl.dk

 

Sidst bekræftet: 06-08-2018 Oprettet: 04-08-2015 Revideret: 04-08-2015

Forfatter

Kvæg
Arbejdsmiljøchef

Helle Birk Domino

Miljø & Land


Af samme forfatter

Nudging - et nyt værktøj i landbruget
Nudging afprøvet på en kvægbedrift med formålet at fremme det gode arbejdsmiljø og samtidig sætte fokus på hygiejne i malke...
12.12.18
Undgå fald fra siloen når I dækker af
Arbejdet på plansiloer kan være risikabelt, fordi der kan være tre-fire meter ned fra øverste punkt.
15.06.18
Små puf til at træffe sikre valg – nudging en ny vej
SEGES vil øge sikkerheden og skabe et bedre arbejdsmiljø i landbruget. Større sikkerhed kan nemlig både være med til at ska...
20.12.17
Landbrugets Arbejdsmiljøpris
Oversigt over Landbrugets Arbejdsmiljøpris fra 2010 og frem.
28.06.17
Pjecer, bøger og lignende
På denne side finder ud links til pjecer, bøger og lignende, der omhandler arbejdssikkerhed.
28.06.17