Oprettet: 18-08-2015

Movies

Safety on the Farm movies.

   

Safety or hassle
This is a movie that, in an entertaining way, makes aware of the working environment issues related to the work at machine pools.
Not least the danger of accidents connected with for example the handling of large machinery; the application of pesticides and the traffic on the highways.
Also we must not forget about the psychological environment in the working environment issues.
The films show "Hassle Joe" in action, interrupted by spots showing how you can take care of yourself.

   

Hvorfor går det så galt?
Sandsynligheden for, at landmænd, deres medarbejdere eller deres familier kommer ud for en arbejdsulykke er betydelig større end for mennesker i andre brancher. I denne film fortæl- ler fire personer om deres arbejds- ulykke, og de konsekvenser den har haft for dem. Filmene fortæller også om den indsats, landbrugets organisationer, i samarbejde med Arbejdsmedicinske Klinik , Herning Hospital har iværksat for at forbedre arbejdssikkerheden inden for landbruget.

     
 

What went wrong?
Farmers, farm workers and farmers' families are more likely to suffer from industrial accidents than workers in any other sector.

In this film, four farmers tell their story of their industrial accident and the impact that accidents have had on their lives. Length: 0:27

     
 

Was Lief Falsh?
Bauern, landwirtschaftliche Mitarbei-ter und Bauernfamilien erleiden haüfiger Unfälle als Mitarbeiter in anderen Bereichen. In diesem Film berichten vier Personen von ihren Arbeitsunfällen und von den Folgen, die diese Unfälle für ihr Leben hatten. Auβerdem beschreibt der Film eine Initiative dänischer landwirtschafticher Organisationen - in Zusammenarbeit mit der Abteilung für Arbeitsmedizin, Herning Hospital - zur Förderung von Gesundheit und Sicherheit im landwirtschaftlichen Bereich. Length: 0:27

     
 

Co poszlo nie tak
Den polske version er oversat men jeg har problemer med tegnsætningen. Kopi af teksten er vedlagt og skal blot føres ind her. Length: 0:27

      

Milk Right - Swedish 

     
   

Milk Right - UK
Many of Sweden´s cows are milked today in milking parlor system. In this film, we meet Rosa and many of her sisters, who are milked on a daily basis in rotary systems, or various types of tandem, herringbone and parallel parlors. We get to take a looke at these different setups and get acquainted with the way milkers, milk quality advisors and veterinarians work. In order to obtain the maximum yield from your cows, and make sure they´re in the best of health, it´s vital to practice the right milking techniques. Here, we get to see how the let-down reflex works, and how to tailor milking techniques to fit various systems.
In addition to this, we get to learn more about the correct posture and other approaches to avoid wear and tear on your body.
This film is meant for anyone who milks cows on a daily basis, but also for dairy farmers with employees, or anyone working as a dairy advisor or as a teacher.
The film is most effective when viewed in its entirely but it is divided into segments as well.

Length: 00:24

     
    Milk Right - Polish 
     
    Milk Right - Latvia 
     
    Milk Right - Russian 
     
    Milk Right -  Estonian 
     
 

En dag i måra
En film om ulykker som kan ramme barn og voksne i landbruket.
Landbruket er svært udsatt for ulykker, både voksne- og barneulykker. De fleste bønder vet hvorfor ulykker skjer, og hva som skal til av sikring og holdningsendringer for å unngå disse. Denne videoen setter mer med sig egen og familiens sikkerhet når kunnskaper er der. Viktigheten av å omsette motivasjon til handling er sentral i filmen.

Length: 00:15 

     
   

I was just going to...
The Film ”I was just going to..” is available as video and DVD (see below). It is a documentary, in which nine farmers and foresters talk about the accidents they have suffered."I was just going to”, many of them say, when trying to explain why the accident happened. The film is a great introduction to a meeting on safety in agriculture and forestry and an inspiration to continued absorbtion.

Length: 00:22 

     
   

Jag skulle bara
Filmen ”Jag skulle bara..” finns som video och DVD (se nedan). Det är en dokumentär där nio jord- och skogsbrukare berättar om de olyckor de råkat ut för. "Jag skulle bara" säger många av dem, när ska förklara varför olyckan inträffade. Filmen är en bra introduktion till ett möte om risker och säkerhet i jord- och skogsbruket och en inspiration till fortsatt fördjupning.

     
   

Landbruget - En sikker arbejdsplads
Vejle Amts projekt fra 2002 sætter fokus på børn og unge i landbruget. Der vises en række klip fra almindelige hverdagssituationer, som veksler mellem interview med politiker, læge og tilsynsførende fra Arbejdstilsynet.

Agriculture - a safe workplace
This project in Vejle County from 2002 turns focus on children and youth in agriculture. You will see a series of clips from everyday situations, changing between interviews with a politician, a doctor and a supervisor from the Labour inspectorate.

Length: 00:16

     
   

Held eller uheld
Adfærd ved risikoarbejde i forbindelse med skift af  baghjul, brug af traktorspejle, kørsel med bigballer, PTO-aksler, kilremme og mejetærskning vises sammen med  højtryksrensning af marksprøjte og personlige værnemidler.

Length: 00:11 

Sidst bekræftet: 18-08-2015 Oprettet: 18-08-2015 Revideret: 18-08-2015

Forfatter

Kvæg
Arbejdsmiljøchef

Helle Birk Domino

Miljø & Land


Af samme forfatter

Nudging - et nyt værktøj i landbruget
Nudging afprøvet på en kvægbedrift med formålet at fremme det gode arbejdsmiljø og samtidig sætte fokus på hygiejne i malke...
12.12.18
Undgå fald fra siloen når I dækker af
Arbejdet på plansiloer kan være risikabelt, fordi der kan være tre-fire meter ned fra øverste punkt.
15.06.18
Små puf til at træffe sikre valg – nudging en ny vej
SEGES vil øge sikkerheden og skabe et bedre arbejdsmiljø i landbruget. Større sikkerhed kan nemlig både være med til at ska...
20.12.17
Landbrugets Arbejdsmiljøpris
Oversigt over Landbrugets Arbejdsmiljøpris fra 2010 og frem.
28.06.17
Pjecer, bøger og lignende
På denne side finder ud links til pjecer, bøger og lignende, der omhandler arbejdssikkerhed.
28.06.17