Feedback Form

Begivenheder
Med udgangspunkt i erfaringerne fra projektet ”Fra viden til virkning” sætter vi på denne temadag spot på, hvordan vi sikrer en målrettet og virkningsfuld naturpleje.
Skal du til Borgeby Fältdagar i år, og er du interesseret i præcisionsjordbrug, så kom og vær med i en dansksproget guidet tur til udvalgte stande.
Skal du til Borgeby Fältdagar i år, og er du interesseret i præcisionsjordbrug, så kom og vær med i en dansksproget guidet tur til udvalgte stande
Rundvisning i sortsforsøg med vårbyg, havre og vårhvede. Forsøg med hestebønnesorter i GUDP-projektet Fabares. Marker med majs, vinterraps, kløvergræs, vinterrug og vinterhvede
Skal du med på tredje runde af kurset, som gennemføres i samarbejde med fantastiske undervisere fra Københavns Universitet?
Plantekongressen rummer hele det faglige område omkring planteproduktion, miljø og natur. Den retter sig mod alle interessenter indenfor området som f.eks. landmænd, rådgivere, forskere, offentligt ansatte og studerende.
Plantekongressen rummer hele det faglige område omkring planteproduktion, miljø og natur. Den retter sig mod alle interessenter indenfor området som f.eks. landmænd, rådgivere, forskere, offentligt ansatte og studerende.