Feedback Form

Begivenheder
Temadagen har fokus på erfaringsudveksling indenfor håndtering af gylleanalyser samt udarbejdelsen af tildelingskort samt workshop.
Temadagen har fokus på erfaringsudveksling indenfor håndtering af gylleanalyser samt udarbejdelsen af tildelingskort samt workshop.
Præcisionsjordbrugsskolens webinar om udarbejdelsen af tildelingskort i programmerne CropSat og CropManager.
Årets højdepunkt indenfor grovfoder. Kom, se og mærk det nyeste indenfor grovfoderproduktion på 2 veldrevne bedrifter i Vendsyssel.
De mange resultater fra GUDP projektet om emissionsbaseret regulering præsenteres, herunder hvordan måling af kvælstof i vandløb, i dræn og i jord kan indgå i en fremtidig målrettet kvælstofindsats.
Plantekongressen rummer hele det faglige område omkring planteproduktion, miljø og natur. Den retter sig mod alle interessenter indenfor området som f.eks. landmænd, rådgivere, forskere, offentligt ansatte og studerende.
Plantekongressen rummer hele det faglige område omkring planteproduktion, miljø og natur. Den retter sig mod alle interessenter indenfor området som f.eks. landmænd, rådgivere, forskere, offentligt ansatte og studerende.