Feedback Form

Begivenheder
Sektorbestyrelsen Landbrug & Fødevarer, Planteproduktion inviterer til regionale møder i oktober, november og december 2017 med fokus på resultater og nye muligheder i planteproduktionen.
Arbejdsmiljøuddannelse, hvor landbruget er omdrejningspunktet.
De senere års udvikling inden for datahåndtering har givet planteavlere flere muligheder for at skabe værdi med præcisionsjordbrug.
Kom til Økologi-Kongres 2017 d. 29. - 30. november 2017 på Comwell Kolding.
Sektorbestyrelsen Landbrug & Fødevarer, Planteproduktion inviterer til regionale møder i oktober, november og december 2017 med fokus på resultater og nye muligheder i planteproduktionen.
Fokus på brush-up dagen er at opdatere dig på de nyeste regler og ordninger inden for bedriftsrådgivning, så du er helt opdateret i forhold til den praktiske overholdelse af reglerne.
Sektorbestyrelsen Landbrug & Fødevarer, Planteproduktion inviterer til regionale møder i oktober, november og december 2017 med fokus på resultater og nye muligheder i planteproduktionen.
GartneriRådgivningen A/S tilbyder et to-dagskursus i hindbærdyrkning, hvor målet er at give dig en grundlæggende viden om at dyrke hindbær. Kurset afholdes den 4.-5. december i Odense. Der er indlagt et besøg hos en hindbæravler.
Fokus på brush-up dagen er at opdatere dig på de nyeste regler og ordninger inden for bedriftsrådgivning, så du er helt opdateret i forhold til den praktiske overholdelse af reglerne.
Sektorbestyrelsen Landbrug & Fødevarer, Planteproduktion inviterer til regionale møder i oktober, november og december 2017 med fokus på resultater og nye muligheder i planteproduktionen.
Fokus på brush-up dagen er at opdatere dig på de nyeste regler og ordninger inden for bedriftsrådgivning, så du er helt opdateret i forhold til den praktiske overholdelse af reglerne.
Opnå bedre kvalitet, dyrkningsmæssige fordele og større diversitet gennem målrettede sorts- og artsblandinger
Jordens evne til at indeholde plantetilgængeligt vand (rodzonekapacitet) er en af de parametre, der har størst betydning for udbyttepotentialet. Kendskab til rodzonekapaciteten er afgørende for bestemmelse af vandingsbehov og -styring.
Både for landmænd og andre med interesse for præcisionssprøjtning. Kom til workshoppen hvis du ønsker at komme i gang med at bruge de muligheder, der er i præcisionsbestemt planteværn.
Har du en særlig interesse for planteernæring? Så kan du få opdateret din teoretiske viden på kurset ”Planteernæring med fokus på det praktiske.
SEGES og LMO udbyder et to-dags kursus om plantebeskyttelse for den professionelle sprøjtefører, som også tæller som opdateringskursus.
Arbejdsmiljøuddannelse, hvor landbruget er omdrejningspunktet.
Plantekongressen rummer hele det faglige område omkring planteproduktion, miljø og natur. Den retter sig mod alle interessenter indenfor området som f.eks. landmænd, rådgivere, forskere, offentligt ansatte og studerende.
Plantekongressen rummer hele det faglige område omkring planteproduktion, miljø og natur. Den retter sig mod alle interessenter indenfor området som f.eks. landmænd, rådgivere, forskere, offentligt ansatte og studerende.
Plantekongressen rummer hele det faglige område omkring planteproduktion, miljø og natur. Den retter sig mod alle interessenter indenfor området som f.eks. landmænd, rådgivere, forskere, offentligt ansatte og studerende.