Direkte arealstøtte 2015-2020 - Afklaringer om Grønne krav