Af samme forfatter
LandbrugsInfo er Danmarks største landbrugsfaglige videndatabase online og er en vigtig partner for dig både som landmand og konsulent.
Kulturteknik20.12.10
Tabelbilag fra Oversigten 1991.
Tabelbilag fra Oversigten 1979.
Tabelbilag fra Oversigten 1979.
Pesticider i vandmiljøet optræder i blandinger. Blandt de mest problematiske er pyrethroiderne. Ny forskning har vist, at netop disse pesticiders virkning kan forstærkes af visse svampemidler.