Af samme forfatter
Kontakt02.07.18
LandbrugsInfo kontaktinformation.
Kulturteknik20.12.10
Tabelbilag fra Oversigten 1991.
Tabelbilag fra Oversigten 1979.
Tabelbilag fra Oversigten 1979.
Pesticider i vandmiljøet optræder i blandinger. Blandt de mest problematiske er pyrethroiderne. Ny forskning har vist, at netop disse pesticiders virkning kan forstærkes af visse svampemidler.