Søg kun i:
  Sortering:
  18.12.2019
  Kvaeg > Itvaerktoejer
  Dyrenes holdbarhed er væsentlig for bedriftens økonomi. Med en ny udskrift i DMS kan man nu både se holdbarhed for køer og kvier i besætningen – og dermed få fokus på eventuelle ugunstige forhold.
  17.04.2020
  Kvaeg > Itvaerktoejer
  Lagertab fra indlægning til udfodring kan være betydeligt. Ny funktion i DMS viser dig tabet på den enkelte stak direkte i Lagermodulet, når stakken er brugt.
  11.09.2019
  Reproduktion > Kvaeg
  Udskriften ’Kvier – produktion’ i DMS Dyreregistrering giver et godt billede af i hvilken alder, besætningen eventuelt mister kvier – altså kviernes holdbarhedsprofil.
  04.03.2019
  Pesticider-i-miljoeet > Miljoe
  GEUS har udarbejdet et notat om forekomst af de to metabolitter DMS og 1,2,4-triazol i boringskontrollen for almene vandforsyninger.
  15.06.2018
  krydsning > Avl > Kvaeg
  I DMS findes et afregningsmodul, som gør det nemt at sætte en fair pris på krydsningskalve efter kødkvægstyre på malkekøer. Afregningen belønner brug af de bedste kødkvægstyre.
  23.08.2017
  Kvaeg > Itvaerktoejer
  Nu er det muligt at sætte en mere korrekt pris på krydsningskalve mellem kødkvægstyre og malkekøer i DMS. Ny film gennemgår baggrunden for udskriften og hvordan du bruger den.
  25.08.2017
  Kvaeg > Itvaerktoejer
  Nu er det muligt at sætte en mere korrekt pris på krydsningskalve mellem kødkvægs­tyre og malke-køer i DMS. Der tages bl.a. hensyn til det avlsmæssige niveau hos både malkeko og kødkvægstyr.
  18.10.2019
  Kvaeg > Itvaerktoejer
  Se dagens foderblandinger og tilpas den samlede mængde direkte på telefonen i forhold til antal dyr, tid til næste udfodring, foderrest fra sidste udfodring og tørstofprocent på grovfoder.
  25.04.2019
  NorFor > Malkekoeer-og-opdraet > Kvaeg
  NorFor har hidtil beregnet udledningen af metan, som er forbundet med en given ration. Nu kan NorFor også beregne den del af mælkens klimaaftryk, som stammer fra fremstillingen af foder.
  12.06.2019
  Kvaeg > Itvaerktoejer
  Se hvordan, du bruger det nye DMS-værktøj til at få overblik over besætningens yverbetændelser.

  1-10 af 379 resultater

  Webdyr Plus
  Indberetningsløsninger til mindre bedrifter.
  LÆS MERE
  Gratis webinar om Task Force Kalves anbefalinger for kalveproduktionen
  Der er brug for handling, hvis kalveproduktionen skal forbedres. Hvis alle i værdikæden arbejder sammen, er der penge at hente på bundlinjen. Deltag i det gratis webinar, og hør Task Force Kalves fire anbefalinger for området.
  LÆS MERE
  16
  JUN
  https://www.seges.dk/software/kvaeg/dms
  Med DMS ved hånden bliver det lidt lettere at være landmand. Programmet giver dig og din rådgiver det komplette overblik over din kvægproduktion. Og med SmartKoen slipper du for løse noter og dobbelt registreringer, da du hurtigt kan foretage registreringerne i stalden via din smartphone.
  https://www.seges.dk/da-dk/software/kvaeg/dms
  Med DMS ved hånden bliver det lidt lettere at være landmand. Programmet giver dig og din rådgiver det komplette overblik over din kvægproduktion. Og med SmartKoen slipper du for løse noter og dobbelt registreringer, da du hurtigt kan foretage registreringerne i stalden via din smartphone.
  https://www.seges.dk/fagomraader/kvaeg/~/media/6751842091cd48d6954444594e93c636.ashx
  Landbrug & Fødevarer vil styrke fødevareklyngens indtjening og forøge værdien af den danske landbrugsog fødevareproduktion.
  https://www.seges.dk/da-dk/fagomraader/kvaeg/~/media/6751842091cd48d6954444594e93c636.ashx
  Landbrug & Fødevarer vil styrke fødevareklyngens indtjening og forøge værdien af den danske landbrugsog fødevareproduktion.
  https://www.seges.dk/maelkekvalitet
  Får du det højst mulige kvalitetstillæg for din mælk? Hvis ikke, så tag en snak med SEGES Mælkekvalitet.
  https://www.seges.dk/nyheder/klimavarktoj
  At identificere fodermidler med lavere klimaaftryk og sammensætte den rigtige kost er en af nøglerne til at reducere køernes metanudledning og gøre mælken mere klimavenlig. Derfor har SEGES udviklet et nyt klimaværktøj, hvor landmændene kan vurdere, hvor klimavenlig køernes foder er. At
  https://www.seges.dk/kurser/278
  Det Økologiske Akademi tilbyder et opfølgende kursus på Grunduddannelsen i økologi for alle rådgivere og undervisere.
  https://www.seges.dk/nyheder/data og digitalisering skal gore grovfoderproduktion endnu mere baredygtig
  SEGES vil skabe mere data og dermed indsigt og viden om produktionen af grovfoder. Det skal komme blandt andet miljøet og landmandens pengepung til gavn.
  https://www.seges.dk/nyheder/seges malkeproducenten skal tjene mere pa malkekvalitet
  Kampagne fra SEGES sætter fokus på, at målrettet rådgivning kan løfte mælkekvaliteten og dermed øge indtjeningen til mælkeproducenten. Det handler blandt andet om, at mælkeproducenten bliver mere proaktiv omkring mælkekvalitet.
  https://www.seges.dk/fagomraader/arbejdsmiljoe
  SEGES udvikler, formidler og rådgiver inden for arbejdsmiljø på landbrug.

  1-10 af 45 resultater

  INGEN RESULTATER