Økonomi og ledelse

SKATM-2019-19-06. Nedslag for latent skat. Kursværdi. Nedsættelse af gaveafgift

En landmand overdrog en andel på 20 pct. af sin landbrugsvirksomhed med succession til sin søn. Nedslaget for at overtage den latente skat blev fastsat ud fra en ejertid på 20 år og en forrentning på 1 pct. til kurs 89. Gaveafgiften blev derfor nedsat.