Ukrudtsharve

Økologi, Planter

Økologisk vejledning i ukrudtsharvning og radrensning

Ukrudt er til stadighed en stor udfordring for mange økologer, og det er ofte en væsentlig grund til lavere udbytter ved økologisk drift. Der er ingen nemme løsninger, men ved et aktivt brug af sædskifte, artsvalg og målrettet mekanisk bekæmpelse samt godt landmandskab kan man nå meget langt.