Økologi, Planter

Ukrudt med løvblade er svært at bekæmpe med striglen uden stor afgrødeskade

Det kolde og tørre forår har gjort det svært at opnå en god effekt af blindstriglingen, da ukrudt og afgrøde er spiret frem på stort set samme tid. Derfor er det ekstra vigtigt at have styr på ukrudtsharvningen i år.