Glycerin til biogas - dispensation også i 2019

Biogasanlæg der bruger glycerin, fik i 2017 godkendt, at de kunne afsætte den afgassede gødning til økologiske bedrifter, selvom der ikke var GMO-frihedserklæring for den anvendte glycerin. Den ordning blev udvidet til også at gælde i 2018 og nu også 2019