Planter

Hvad er kvælstofbehovet i vinterraps 2021?

Vinterraps er ikke omfattet af kvælstofprognosen og skal ikke lovmæssigt korrigeres til et lavere kvælstofbehov. Målinger af N-min i februar i vinterraps og en høj efterårsoptagelse tyder dog på, at det faglige kvælstofbehov i vinterraps er mindre end normalt i dette forår.

Analyse

08. april 2020

 Opdateret 25. marts 2021