Planter

Sammenligning af kvælstofbehov i vinterraps 2018-2020

Målinger af kvælstofoptagelse, N-min i foråret og satellitfoto viser, at kvælstofbehovet også i vinterraps i 2020 er større end normalt.