Planter

Gødskning af vinterraps om efteråret

Ved at tildele af gødning til vinterraps i efteråret øges væksten, så rapsen får den rette størrelse inden vinter. Udnyttelseskravet er nu blevet hævet for husdyrgødning, og det derfor er endnu vigtigere at optimere på virkningen af husdyrgødning.