Landmænd ved Skive og på Mors arbejder med etablering af nye miljøtiltag

I projektet Virkemidler og målrettet indsats arbejdes der med at udnytte de muligheder landskabet giver for mindre vådområder, mættede randzoner, paludikulturer og simple spærringer.