Sundhedsrådgivningsaftaler i økologiske svinebesætninger

Reglerne for sundhedsrådgivningsaftaler i økologiske svinebesætninger beskrives i dette kapitel.