Natur og vandmiljø

De vigtigste levesteder for rødlistede arter i Danmark

I en rapport fra DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi, bliver det klart, hvilke levesteder der er vigtigst for de rødlistede arter. Rapporten giver en værdifuld og nødvendig viden for at bremse tilbagegangen i biodiversiteten.