Økonomi og ledelse

SKATM-2019-00-02. Forskellige lovændringer på skatteområdet

Folketinget har vedtaget en række forskellige skatte- og afgiftslovsændringer.