Indtryk fra CAPIGI konference 2016

Spændende konference om præcisionsjordbrug på et mere praktisk niveau. Mange spændende emner: anvendelse af satellitter, droner, benchmarking, GPR m.m.