Natur og vandmiljø, Fjerkræ, Grise, Jura, Kvæg, Planter, Øvrige dyr

Kort over indsatsbehov for målrettede efterafgrøder i 2022

Landbrugsstyrelsen har offentliggjort kort over områder, der er omfattet af indsatsbehov i den målrettede kvælstofregulering i 2022. Det samlede indsatsbehov svarer til ca. 373.468 ha målrettede efterafgrøder, der skal sikre en kvælstofindsats på 3.514 ton N.

Nyhed

28. september 2020

 Opdateret 17. november 2021