Natur og vandmiljø, Fjerkræ, Jura, Kvæg, Planter, Svin, Øvrige dyr

Kort over indsatsbehov for målrettede efterafgrøder i 2021

Landbrugsstyrelsen har offentliggjort kort over områder, der er omfattet af indsatsbehov i den målrettede kvælstofregulering i 2021. Det samlede indsatsbehov svarer til ca. 373.600 ha efterafgrøder, der skal sikre en kvælstofindsats på 3.518 ton N.